Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek do NFOŚiGW Cel realizacji programu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek do NFOŚiGW Cel realizacji programu"— Zapis prezentacji:

1 Wniosek do NFOŚiGW Cel realizacji programu
Optymalizacja i racjonalizacja zużycia energii: elektrycznej, gazowej, cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej w przestrzeniach pilotażowych celem ograniczenia lub uniknięcia emisji do powietrza, w tym emisji CO2.

2 Kto może być Beneficjentem?
przedsiębiorcy jednostki samorządu terytorialnego uczelnie instytuty badawcze Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne konsorcja naukowo - przemysłowe (jako partnerzy dla Lidera Przedsięwzięcia) Partnerzy Beneficjenta mogą reprezentować każdą osobowość prawną.

3 Program przewiduje realizację przedsięwzięć ISE w przestrzeniach pilotażowych, w których odbywać się będzie bilansowanie energii - jej zapotrzebowania i dostaw. Działania inwestycyjne ISE będą uruchamiane w różnych warstwach: energii elektrycznej, energii cieplnej, energii ciepłej wody użytkowej i uzupełniająco energii gazowej, obowiązkowo powiązanych warstwą operacyjną komunikacji elektronicznej.

4 Elementami obowiązkowymi przy realizacji przedsięwzięć w przestrzeniach pilotażowych są kampanie informacyjno – edukacyjne realizowane w celu poszerzenia wiedzy i podniesienia świadomości odbiorców. W każdej przestrzeni pilotażowej będzie realizowana (również jako warunek konieczny) inwestycja z zakresu rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

5 W warstwach przestrzeni pilotażowej mogą być też realizowane inne przedsięwzięcia inwestycyjne mające wpływ na zwiększenie efektu ekologiczny ekologicznego /energetycznego, przykładowo : inteligentne sieci oświetleniowe z zastosowaniem energooszczędnego oświetlenia, mikrogeneracja, kogeneracja oraz trójgeneracja gazowa, montaż urządzeń magazynujących energię (m. in. zbiorniki akumulacyjne oraz infrastruktura dla gromadzenia energii elektrycznej z/dla samochodów elektrycznych), montaż statycznych kompensatorów mocy biernej w ramach budowy/ przebudowy sieci elektroenergetycznych służących przyłączeniu odnawialnych źródeł energii.

6 Wymaganą minimalną wartość zmniejszenia ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 we wnioskowanym przedsięwzięciu ISE określono na poziomie nie mniejszym niż 1000 Mg/rok.

7 Można uzyskać od 30 do 70% dofinansowania projektu w formie dotacji
Pula to 150 mln PLN Realizacja projektu do

8 Założenia do wniosku Beneficjent: Spółdzielnia mieszkaniowa Obiekt: Budynek wielorodzinny

9 Założenia do wniosku Budynek z lat ‘70
4-piętrowy, 12 mieszkań, 50m2 każde Średnio 4-osobowa rodzina DANE Zapotrzebowanie na co 260 kWh/m2 rok Zapotrzebowanie na wodę 60l/doba Obecne źródło ciepła Kocioł na wk, 80kW Roczne zużycie energii elektrycznej 1100 kWh/os rok

10 Mikroturbina wiatrowa
Kolektor słoneczny Powierzchnia 70 m2 Nasłonecznienie 985 kWh/m2 na rok Pompa ciepła Moc 60kW COP 4 Źródło rezerwowe Kocioł gazowy kondensacyjny 10kW Mikroturbina wiatrowa Moc 40kW Współczynnik wykorzystania mocy 0,25


Pobierz ppt "Wniosek do NFOŚiGW Cel realizacji programu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google