Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena poziomu bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 3 – Szkole Podstawowej nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu w I półroczu 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena poziomu bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 3 – Szkole Podstawowej nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu w I półroczu 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 Ocena poziomu bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 3 – Szkole Podstawowej nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu w I półroczu 2013/2014

2 Ocena stanu bezpieczeństwa uczniów została dokonana na podstawie analizy ankiet skierowanych do uczniów klas 3,4,5,6 i rodziców uczniów klas 3,4,5,6 przeprowadzonych w listopadzie 2013r w celu zebrania informacji na temat poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole.

3 1. Ocena poziomu poczucia bezpieczeństwa przez uczniów i rodziców

4 2. Ogólna ocena poziomu bezpieczeństwa
Ogólna ocena poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole podstawowej w I półroczu 2013/2014 roku wynosi 88,9%

5 3. Poziom poczucia bezpieczeństwa uczniów w roku szkolnym 2012/2013 i I półroczu 2013/2014

6 4. Najmniej bezpieczne miejsca wskazane przez uczniów
Uczniowie klas 3 wskazali: - korytarz Uczniowie klas 4 wskazali : - łazienkę, - czasami na lekcji, Uczniowie klas 5 twierdzą, że nie ma takich miejsc Uczniowie klas 6 wskazali: - sklepik- brak kolejki - łazienkę - w klasie

7 5. Ilość uczniów, którzy czuli się ofiarą przemocy:

8 6. Formy przemocy wskazane przez uczniów

9 7. Przejawy złego zachowania wskazane przez rodziców, z którymi zetknęło się ich dziecko w szkole

10 8. Ilość uczniów, którzy mieli kontakt z używkami i alkoholem
• Uczniowie klas 3 i 5 nie mieli kontaktu z używkami i alkoholem. • 5% uczniów klas 4 i 5% uczniów klas 6 miała kontakt z papierosami (2 uczniów), • uczniowie badanych klas nie mieli kontaktu z narkotykami.

11 9. Kogo informują uczniowie o swoich problemach ?

12 9. Poziom zadowolenia uczniów ze sposobu rozwiązywania problemu

13 10. Propozycje od uczniów i rodziców w celu poprawy ich bezpieczeństwa w szkole:
Według uczniów klas 3 należy: - zwiększyć ilość dyżurujących nauczycieli podczas przerw, - wprowadzić zakaz biegania po korytarzach, -zakazać przychodzenia na I piętro uczniom klas starszych Według uczniów klas 4; - prowadzić rozmowy na temat bezpieczeństwa, - pilnować dzieci na placu przed szkołą, Według uczniów klas 5: - 38% uczniów uważa, że nic nie trzeba zmieniać, ponieważ czują się bezpiecznie, - 14% uważa, że trzeba zwiększyć ilość nauczycieli na przerwach;

14 cd. Według uczniów klas 6: - zabronić biegania po korytarzach,
- zabronić przynoszenia piłki do szkoły, pilnowanie dzieci na dworze, - tworzyć kolejkę przy sklepiku, - bardziej karać uczniów używających przemocy wobec kolegów, - powołać grupę uczniów sprawdzających zachowanie w szkole

15 cd. Według rodziców uczniów klas 3:
- 69% rodziców nie udzieliło odpowiedzi, pozostali wskazali na - kontrolę toalet, - ograniczenie kontaktu ze starszymi uczniami, Według rodziców uczniów klas 4: - większa czujność nauczycieli, - większa dyscyplina, - dyżury przed budynkiem szkoły,

16 cd. Według rodziców uczniów klas 5: -dyżury nauczycieli przed szkołą,
- baczniej zwracać uwagę podczas dyżurów na korytarzu na grupki uczniów, - w okresie jesienno-zimowym dzieci nie powinny przebywać przed budynkiem szkoły, Rodzice uczniów klas 6 nie udzielili odpowiedzi.

17 Wnioski Na podstawie uzyskanych wyników stwierdza się, że poziom bezpieczeństwa uczniów w szkole w I półroczu obniżył się o 0,5%w porównaniu z II półroczem 2012/2013r/ 89,4%/. Najczęściej występujące formy przemocy w dalszym ciągu to agresja słowna: przezywanie, wyzywanie, groźby słowne, zastraszanie i grożenie. Najmniej bezpiecznym miejscem w szkole dla uczniów jest w dalszym ciągu korytarz, łazienka oraz szatnia wskazywana przez rodziców. W szkole nie zauważa się problemu stosowania przez uczniów używek i picia alkoholu, jeden uczeń klasy 4 miał już kontakt z papierosami.

18 Rekomendacje: Dla nauczycieli:
- podczas dyżurów należy zwracać szczególną uwagę uczniom biegającym po korytarzach; - w przypadku zgłoszonego problemu przez ucznia należy rozwiązanie tego problemu doprowadzić do wyjaśnienia. Dla wychowawców: - należy szczegółowo dokumentować wszystkie działania profilaktyczno-wychowawcze podejmowane wobec uczniów zagrażających swoim zachowaniem bezpieczeństwo innych, - w dalszym ciągu utrzymywać taki sam poziom zaangażowania nauczycieli w aktywne pełnienie dyżurów. Dla pedagoga: - monitorować poziom bezpieczeństwa uczniów w szkole. Dla uczniów: - na bieżąco informować wychowawców o zaistniałych sytuacjach problemowych i zagrożeniach w szkole.


Pobierz ppt "Ocena poziomu bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 3 – Szkole Podstawowej nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu w I półroczu 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google