Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Starostwo Powiatowe w Radomiu Opracowanie systemu e-obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Starostwo Powiatowe w Radomiu Opracowanie systemu e-obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Radomiu."— Zapis prezentacji:

1

2 Starostwo Powiatowe w Radomiu Opracowanie systemu e-obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Radomiu

3 Starostwo Powiatowe w Radomiu Opracowanie systemu e-obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Radomiu Projekt związany z przygotowaniem jednostek administracji samorządowej do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rozwoju elektronicznych usług dla ludności oraz modernizacji infrastruktury informatycznej.

4 Starostwo Powiatowe w Radomiu Opracowanie systemu e-obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Radomiu Poprzez realizacje projektu chcemy rozwiązać następujące problemy: niedostateczne upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy Starostwa, zbyt wolny obieg dokumentów i załatwianie spraw, negatywna opinia o pracy urzędu i urzędników.

5 Starostwo Powiatowe w Radomiu Opracowanie systemu e-obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Radomiu Cel ogólny: Usprawnienie pracy administracji samorządowej (Starostwa) tak, aby interesant był lepiej obsługiwany a usługi były koncentrowane na jego potrzebach, natomiast urząd miał opinię urzędu przyjaznego – zorientowanego na interesanta.

6 Starostwo Powiatowe w Radomiu Opracowanie systemu e-obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Radomiu Cel ogólny: Usprawnienie pracy administracji samorządowej (Starostwa) tak, aby interesant był lepiej obsługiwany a usługi były koncentrowane na jego potrzebach, natomiast urząd miał opinię urzędu przyjaznego – zorientowanego na interesanta. Cele pośrednie: Poprawa obsługi interesanta, Zwiększenie dostępności interesantów do informacji i kontaktu Urzędu z mieszkańcami, Integracja Starostwa ze środowiskiem mieszkańców.

7 Starostwo Powiatowe w Radomiu Opracowanie systemu e-obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Radomiu Opracowanie systemu e-obsługi interesanta jest skomplikowanym przedsięwzięciem o dużym stopniu innowacyjności. Zaspokoi wiele potrzeb artykułowanych zarówno przez klientów, jak i przez samych urzędników. Starostwo Powiatowe w Radomiu powołało zespół do uczestnictwa w programie szkoleniowym w ramach Komponentu B-3 Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich V Programu Sektorowego - Rozwój Organizacyjny Jednostki Samorządu Terytorialnego.

8 Starostwo Powiatowe w Radomiu Henryk GwiazdaKierownik Zespołu Projektowego Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Zdzisław DuliasRadny Rady Powiatu Radomskiego Krzysztof GórakWicestarosta Radomski Monika KalitaInformatyk w Oddziale Informatyki Wojciech ĆwierzPodinspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu Eugenia SkorżaReferent w Wydziale Organizacji i Nadzoru Rafał Obrzydziński Informatyk Urzędu Gminy w Jastrzębii Dariusz Piątek Sekretarz Powiatu Zespół powołany do opracowania projektu:

9 Starostwo Powiatowe w Radomiu Opracowanie systemu e-obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Radomiu Etapy realizacji projektu: Zmiana schematu organizacyjnego Utworzenie nowej komórki organizacyjnej Biuro obsługi interesanta w ramach Wydziału OiN. Zadaniem biura będzie przyjmowanie i wydawanie korespondencji, udzielanie informacji, wydawanie /przyjmowanie wniosków. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biura Remont pomieszczeń, doprowadzenie sieci komputerowej Wyposażenie biura Przegląd procedur i ich aktualizacja Analiza procedur obiegu informacji wewnątrz Urzędu, dostosowywanie i modyfikacja procedur Zakup oprogramowania Procedura przetargowa na zakup oprogramowania do obiegu dokumentów. W efekcie przeprowadzenia procedury wyłonimy firmę, która dostarczy i wdroży program do obiegu dokumentów Cel pośredni: Poprawa obsługi interesanta.

10 Starostwo Powiatowe w Radomiu Opracowanie systemu e-obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Radomiu Etapy realizacji projektu: Cel pośredni: Poprawa obsługi interesanta. Szkolenie pracowników Wdrożenie systemu Zainstalowanie aplikacji. Zdefiniowanie struktury urzędu, procedur załatwiania spraw, urzędników do prowadzenia spraw, definiowanie formularzy wniosków. Testowanie systemu. Bieżąca eksploatacja Oznakowanie Urzędu i poinformowanie interesantów Umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych i w publikatorach o biurze obsługi interesanta

11 Opracowanie systemu e-obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Radomiu

12 Starostwo Powiatowe w Radomiu Opracowanie systemu e-obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Radomiu

13 Starostwo Powiatowe w Radomiu Opracowanie systemu e-obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Radomiu

14 Starostwo Powiatowe w Radomiu Opracowanie systemu e-obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Radomiu

15 Starostwo Powiatowe w Radomiu Opracowanie systemu e-obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Radomiu

16 Starostwo Powiatowe w Radomiu Opracowanie systemu e-obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Radomiu


Pobierz ppt "Starostwo Powiatowe w Radomiu Opracowanie systemu e-obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Radomiu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google