Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

François JEANNEL Directeur du CPIE Vallée de Somme Karcag – 14 août 2010 Powodzie w pochyłym basenie rzeki Sommy Dla zrozumienia i właściwego zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "François JEANNEL Directeur du CPIE Vallée de Somme Karcag – 14 août 2010 Powodzie w pochyłym basenie rzeki Sommy Dla zrozumienia i właściwego zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 François JEANNEL Directeur du CPIE Vallée de Somme Karcag – 14 août 2010 Powodzie w pochyłym basenie rzeki Sommy Dla zrozumienia i właściwego zarządzania François JEANNEL Dyrektor CPIE Doliny Somme Karcag – 14 sierpnia 2010 r. Komisja ds. europejskich miast partnerskich miasta Longueau

2 Powodzie w pochyłym basenie rzeki Sommy Pochyły basen rzeki Somm y Krótka historia powodzi Powodzie w 2001 r. : katastrofa nadzwyczajna Zarządzanie ryzykiem powodzi zalewających pochyły basen rzeki Somma DCE, SDAGE i SAGE Ochrona, prognozy i prewencja Memento dla katastrof, projekt kierowany przez URCPIE w Pikardii

3 Stałe Centra Inicjatyw dla Środowiska (CPIE) Krajowa sieć znanych stowarzyszeń Sieć Krajowa (UNCPIE) koordynuje : 82 CPIE zgrupowane w 61 departamentach 14 unii regionalnych (URCPIE). Dalsze informacje na : www.cpie.fr

4 3 hasła CPIE: POSZUKIWAĆ, świadcząc usługi naukowe, doradcze i specjalistyczne. ROZWIJAĆ, wraz z konkretnymi podmiotami lokalnymi, w celu ochrony i zwiększania wartości zasobów terytorialnych. PRZEKAZYWAĆ, za pomocą pedagogiki zaadaptowanej dla poszczególnych odbiorców celowych, realizowanej jednocześnie w sposób naukowy, wrażliwy i kulturalny.

5 CPIE w Dolinie Sommy Być nieodzownym podmiotem trwałego rozwoju regionu administracyjnego Siedziba Dury Bagna Samara Farma Antan Las Frémontiers Wybrzeże

6 Pochyła dolina rzeki Sommy

7 Rzeka długości 245 km 16 dopływów, co oznacza 1 000 km cieków wodnych Bardzo łagodny spadek (0.33, co oznacza 85 m na 245 km -ach ) Słaby i stały przepływ (35m3/s w Abbeville) Pochyła dolina rzeki Somm y w danych liczbowych Zasięg 5 560 km² 832 osady 4 departamenty (Somme, Aisne, Oise, Pas-de-Calais) Kanały (wpusty) Sommy Zatoka Somm y

8 Obszar chroniony w ramach programu Natura 2000 to 9 000 ha Zatoka rzeki Sommy: obszar ochrony przyrody (3 000 ha) Wielobarwne dziedzictwo naturalne Mozaika strefy wilgotnej Płytkie jeziorka, torfowiska i obszary porosłe trzciną Słone, ilaste łąki i strefy piaszczyste Rzadka fauna i flora Mały szlamnik Limosa lapponica Młoda foka Phoca vitulina Bączek czarnogrzbiety Ixobryc hus minutus

9 Złożona typologia Naturalna Somma Stara Somma i Somma skanalizowana Kanał morski Poprzecinane kanałami moczary, na których uprawia się jarzyny

10 Rzeka opasana silną infrastrukturą Kanał Sommy: 135 km Kanał morski: 15 km 14 zapór spiętrzających 25 śluz Śluza Zapora spiętrzająca Most ruchomy Most obrotowy

11 Złożone działanie hydrogeologiczne Płaskowyż Pikardyjski Domy z piwnicami zalewanymi wodą gruntową Tereny, które stały się wodoszczelne (spływ wód opadowych w kierunku rzeki) KORYTO GŁÓWNE (zalewisko) KORYTO BOCZNE Rzeka SOMMA Źródło ostateczne Źródło Ostateczne A szabad talajvizet tartalmazó átázott kréta Wodoszczelna kreda marglista Przekrój przez płaskowyż Pikardyjski i dolinę Sommy: Kolor niebieski: stan normalny i (kolor czerwony) stan z kwietnia 2001r. Tereny zalane wodami gruntowymi (płytkie jeziora, nowe potoki)

12 Powodzie w przeszłości Tréport XIX. wiek Stacja kolejowa w Abbeville 1931 Ailly-sur-Somme 1994

13 Powodzie w 2001 r. : przyczyny … Obfite opady Wzrost poziomu wód gruntowych (rys.: slajd 11.) Skraplanie/opady Odparowanie spływ wsiakanie Strefa nienasycona Strefa nasycona Poziom piezo- metryczny wahania Centrum Abbeville Zbyt wysoki poziom wody Normalny poziom wody Niższy od zwyczajowego poziom wody Paź. List. Grudz. Sty. luty marzec kwiecień Zbiorczo

14 Powodzie w roku 2001: przyczyny … Okres silnych przypływów i odpływów Barrages de Saint-Valéry-sur-Somme 1.Liczne jeziorka i bagna w dolinie Sommy nie są w stanie odebrać nadmiaru wody, wylewają i przyczyniają się do rozprzestrzeniania się powodzi 2. Silne opady wywołały wylewy cieków wodnych zasilających rzekę Sommę W wyniku tego, w chwili przypływu poziom morza jest wyższy od poziomu rzeki Sommy, z tego powodu każdego dnia na dwie godziny należy zamykać zamykające rzekę śluzy u jej ujścia. Woda Sommy zbiera się w kanale morskim pomiędzy St- Valéry a Abbeville. WaG-REUTERS 3. Orzypływy i odpływy trwające dniami i nocami 4. Wody gruntowe, które podniosły się już z powodu rekordowych opadów w październiku i listopadzie 2000 r., w wyniku ostatnich opadów osiągnęły poziom wylewu podziemnego.

15 … i konsekwencje Powodzie trwające dłużej niż 2 miesiące 6 000 ha czyli 138 dotkniętych powodzią miejscowości Abbeville wzdłuż przepływu Sommy

16 … i konsekwencje 20 zalanych dróg publicznych i linii kolejowych 1400 zalanych domów, 2000 suteren i piwnic 1 100 ewakuowanych, przesiedlonych osób Szkody wartości 150 milionów Euro Zalany kemping W Abbeville

17 Zarządzanie ryzykiem powodzi w pochyłym basenie

18 DCE, SDAGE i SAGE DCE – Dyrektywa europejska w zakresie wody Wody i środowiska wodne Osiągnąć właściwy stan do roku 2015 Dobry stan chemiczny Dobry stan ekologiczny (wody powierzchniowe) Lub dobry stan ilościowy (wody podziemne) Bardzo dob. Dobry Przeciętny Średni Zły Dobry Niedobry

19 Odrębnie patrz 19. doc

20 Cele związane ze stanem chemicznym mas wód podziemnych Dobry stan chemiczny w 2015 r. Dobry stan chemiczny także w 2027 r. Granica departamentu Escaut Meuse Granice departamentów Granice wód podziemnych

21 DCE, SDAGE i SAGE Zarządzanie basenami pochyłymi Plan zarządzania = SDAGE Schemat zarządzania infrastrukturalnego i wodnego Definiuje duże zamierzenia Definiuje przepisy zarządzania

22 DCE, SDAGE i SAGE SAGE – Schemat zarządzania i nfrastrukturalnego i wodnego Przekształcenie priorytetów SDAGE do skali basenu drugorzędnego

23 Miejscowa Komisja ds. Wodnych (CLE) opracowuje i realizuje SAGE działa w grupach roboczych = komisjach tematycznych (lub geograficznych) Np.: SAGE z Haute-Somme to komisja ds. Znacznego Ryzyka Wspólnoty terenowe i EPCI Państwo i instytucje państwowe Użytkownicy

24 przewidy wania ochrona prewencja Ochrona przeciwpowodziowa, prewencja i prognozy

25 Redukujemy ryzyko Ochrona Możliwość zagrożenia Wyzwania Ryzyko Możliwość zagrożenia Wyzwania Redukcja ryzyka

26 Redukcja możliwości zagrożenia zlewiska Rekonstrukcja cieków wodnych Zlewisko funkcjonalne Przed robotami: odcinek brzegowy z problemami zerwania Roboty związane z przekształceniem odcinków brzegowych i przemieszczeniem zakola koryta rzeki Miesiąc po zakończeniu robót: uformowanie się mieszanych warstw stref roślinnych

27 Redukcja możliwości zagrożenia Zarządzanie wodami deszczowymi i walka ze spływem Trawiaste pasy z nasadzonym żywopłotem i zatrzymujący wodę basen

28 Redukcja wyzwań Ochrona miejsc mieszkalnych Umieszczenie zapory tymczasowej – Amiens Zarządzający kryzysem organ podstawowy: Grupy robocze oraz koordynacja pilnych robót

29 Redukcja wyzwań Diguettes et merlons Wzmacnianie brzegów Technika inżynierii ogrodniczej Odbudowa zapór Brzeg wysypany żwirem– Pont-Remy

30 Redukcja wyzwań Zmiana gabarytów zakładów wodociągowych Dodatkowe wejścia do portu przy zaporach spiętrzających w Saint-Valéry-sur-Somme

31 Służby prognoz powodziowych 5 stacji pomiarowych na rzece Somm a codziennie 2 razy: broszury informacyjne o stanie gotowości Gotowość powodziowa (www. vigicrues.gouv.fr) Prévision DefinicjaKlasyfikacja stanu ZielonyNie trzeba się przygotowywać Stan normalny ŻółtyRyzyko wylewu nie skutkującego znacznymi szkodami lub szybkiego wzrostu poziomu wody Wylewy lokalne, punktowe przecięcia dróg, dotknięte odizolowane domy Pomar ańczo wy Wylew związany z ogólnym wyciekiem, który prawdopodobnie istotnie wpłynie na dobra i na bezpieczeństwo ludzi Ogólne wylewy,znacznie zakłócona komunikacja, wysiedlenia czerwo ny Niebezpieczeństwo znacznego wylewu Rzadki, katastroficzny wylew Vigicrues: Informacja o gotowości wylewowej

32 Narzędzia prewencji informacjaOrgan Regulacja Inicjowana przez naczelnika policji DDRM Teczka z dokumentacją o znacznym ryzyku dla danego departamentu departament PPRi Plan prewencji na okoliczność ryzyka powodzi Miejscowość Inicjowana przez mera DICRIM Dokument informacyjny o znacznym ryzyku dla miejscowości miejscowość PCS Plan ochrony miejscowości Miejscowość Prewencja

33 Teczka zawierające znaczne ryzyko dla departamentu (DDRM) Naczelnik policji opracowuje dokument, który: - reasumuje Wymienia miejscowości dotknięte znacznym ryzykiem i zawiera ich mapy Wymienia zidentyfikowane w departamencie znaczne ryzyko Przedstawia przebieg wydarzeń - jest dostępny dla wszystkich ( na policji, w urzędzie merowskim, w Interne cie …)

34 Dokument danej miejscowości informujący o znacznym ryzyku (DICRIM) Mer informuje obywateli : O ryzyku i jego konsekwencjach O przebiegu wydarzeń w miejscowości O działaniach prewencyjnych, ochronnych i ratunkowych W sytuacji zagrożenia o zaleceniach bezpieczeństwa

35 Plan ratunkowy dla miejscowości (PCS) Mer : - planuje mobilizację zasobów siły w razie sytuacji zagrożenia opracowanie PCS - organizuje ćwiczenia dla przetestowania PCS

36 Określa go naczelnik policji, zawiera: Notatkę przedstawiającą Mapy określające granice terenów uregulowanych Przepis, który określa działania zakazujące, prewencyjne i zarządzające Mapy ewentualnego ryzyka Określenie stref przez podmioty regulujace Miejscowość Long Plan prewencji przed ryzykiem powodzi (PPRi)

37 Memento dla katastrof

38 Kultura ryzyka, zarządzanie prewencją Mieszkańcy stref zagrożonych: Należy wydać im informatory o potencjalnych możliwościach zagrożenia i zranienia mieszkańców Są zobowiązani do znajomości zachowania i postępowania w przypadku nastąpienia wydarzeń Umieszczenie sygnalizatorów poziomu wylewu

39 Projekt URCPIE w Pikardii Zachować wspomnienie powodzi Rozwinąć kulturę zarządzania ryzykiem 3 emblematyczne powodzie Wylewy błota na południe od Aisne 2009 Powodzie spowodowane przez wylew Noyonnais (Oise) 2005 i 2009 Powodzie w 2001 r. z powodu wzrostu poziomu wód gruntowych Sommy

40 Projekt URCPIE w Pikardii etap 2 Gromadzenie danych (2010) Wprowadzanie w życie (2011) Rozmowy Dokumenty Zeszyt Strony Internet owe http://cpie-picardie.org/ Ćwiczenia symulowane

41 CPIE Vallée de Somme (CPIE w dolinie Sommy) 32, route dAmiens F - 80480 Dury 00. 33.(0)3.22.33.24.24 contact@cpie80.com www.cpie.com


Pobierz ppt "François JEANNEL Directeur du CPIE Vallée de Somme Karcag – 14 août 2010 Powodzie w pochyłym basenie rzeki Sommy Dla zrozumienia i właściwego zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google