Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koszty zbiórki Odpadów Opakowaniowych a dopłaty Organizacji Odzysku „SPOŁECZNY MONITORING GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I POUŻYTKOWYMI” Osieczany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koszty zbiórki Odpadów Opakowaniowych a dopłaty Organizacji Odzysku „SPOŁECZNY MONITORING GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I POUŻYTKOWYMI” Osieczany."— Zapis prezentacji:

1 Koszty zbiórki Odpadów Opakowaniowych a dopłaty Organizacji Odzysku „SPOŁECZNY MONITORING GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I POUŻYTKOWYMI” Osieczany k. Krakowa, października 2007 r

2 Geneza systemu w Europie
Unia Europejska, Bruksela, 15 lipca 1975, Dyrektywa 75/442 – Dyrektywa ramowa o odpadach Niemcy, Czerwiec 1991: The German Packaging Ordinance Francja, Kwiecień 1992: Lalonde-Decret Austria, Październik 1993: The Austrian Packaging Ordinance Szwecja, Październik 1994: Ordinance Unia Europejska, Bruksela, Grudzień 1994: European Directive 94/62/EC on Packaging and Packaging Waste

3 Zielony Punkt w Europie
Szwecja Polska Niemcy Francja Hiszpania Portugalia Irlandia Norwegia Łotwa Belgia Austria Węgry Grecja Luksemburg Turcja Litwa Słowenia Rep. Czeska Slowacja Cypr Wlk. Brytania Wielka Brytania: Umowa współpracy z firmą Valpak Malta Bułgaria Estonia Rumunia

4 Poziom realizacji obowiązku recyklingu w wybranych państwach europejskich (dane za 2005 r.)

5 Ilości opakowań wprowadzanych w krajach UE (2006) / PKB
Ilość na mieszkańca [kg] PKB ba mieszkańca [USD]

6 POCZĄTEK SYSTEMU RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW OPAKOWNIOWYCH
1 styczeń 2002 roku: POCZĄTEK SYSTEMU RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW OPAKOWNIOWYCH

7 Struktura wolumenu opakowań wprowadzonych na rynek 2002 - 2007
3.597 tys. ton W 2007 r. z uwagi na wzrost gospodarczy, rosnący popyt na towary konsumpcyjne i przemysłowe szacuje się, że dalszy wzrost masy wprowadzonych opakowań na rynek Polski osiągnie poziom ok. 3,6 mln ton

8 Wyniki systemu

9 Zmiany wielkości obowiązku w polskim systemie w latach 2007 - 2014
Stopniowy wzrost poziomów obowiązku stanowi okres przygotowawczy do wejścia w życie nowych poziomów obowiązku recyklingu i odzysku w 2014 roku

10 ODZYSK DO ZREALIZOWANIA w 2007 r: 1.798.435 TON
Poziom odzysku – wielkość niezbędnego recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych ODZYSK DO ZREALIZOWANIA w 2007 r: TON W 2007 r będzie trzeba zebrać 47 kg odpadów opakowaniowych na mieszkańca W 2006 r zbiórka ta wyniosła 34 kg

11 Możliwości recyklingowe w Polsce
Sumaryczne możliwości recyklingowe w Polsce = ponad 1,2 mln. t Ale trzeba zebrać

12 ALUMINIUM Bardzo wysoka wartość surowca – w skupie ok – zł/t t Koszty pozyskania : Łódż – 810 zł/t Bydgosz – średnio na wszystkie odpady 26,71 zł/t Surowiec pozyskiwany w bardzo niewielkim zakresie poprzez zbiórkę selektywną – każda puszka „znika” z pojemnika / worka Polska osiąga jedne z najlepszych wyników w UE.

13 SZKŁO - ilości wprowadzane w Polsce
W 2014 roku ilość wprowadzana przekroczy 1,2 mln. ton

14 SZKŁO - wielkość niezbędnego recyklingu w szkle
Czy system w 2007 r. zbierze ponad 400 tyś. t stłuczki?

15 SZKŁO – sytuacja obecna
Analizy wskazują iż popyt przewyższa podaż Szkło jest pierwszym surowcem deficytowym Bez dynamicznego wpływy na rozwój zbiórki obowiązek nie będzie realizowany Koszty: Bydgoszcz: średnio na tonę każdego surowca: 26,71 zł/t Kraków: średnio na tonę każdego surowca: 22,09 zł/t Łódź: 194,80 zł/t Poznań: 120,51 zł/t Tarnów: 656,70 zł/t

16 OPRÓŻNIANIE + TRANSPORT - 1 UZDATNIANIE + UTYLIZACJA ODPADÓW
SZKŁO - Koszty zbiórki i wykorzytsania [zł/t] POJEMNIK OPRÓŻNIANIE + TRANSPORT - 1 UZDATNIANIE + UTYLIZACJA ODPADÓW TRANSPORT - 3 RECYKLING MAGAZYNOWANIE TRANSPORT - 2 Koszt 320 zł Koszt ten nie ujmuje marży poszczególnych firm, która wynosi ok. 10% kosztów Koszt nie ujmuje niezbędnej edukacji

17 KOSZT CAŁKOWITY: ok. 360 zł/t PRZYCHÓD Z HUTY SZKŁA + DOPŁATA:
Koszty zbiórki vs. przychody KOSZT CAŁKOWITY: ok. 360 zł/t PRZYCHÓD Z HUTY SZKŁA + DOPŁATA: ok. 285 zł/t >

18 Dopłaty Organizacji Odzysku
W Polsce funkcjonuje przeszło 35 organizacji odzysku Każda z nich buduje swój odrębny system zbiórki odpadów opakowaniowych a więc ponosi różne koszty – niektóre bazują na odpadach z przemysłu inne na zbiórce selektywnej O.O. konkurują pomiędzy sobą głównie ceną Ta konkurencja doprowadziła do silnego obniżenia dopłat w większości surowców Np. w tworzywie sztucznym dopłaty w 2002 r. wynosiły zł/t obecnie jest to ok zł/t Dopłaty organizacji odzysku są regulowane przez zasady rynkowe: popyt vs. podaż W przypadku surowców deficytowych (szkło) dopłaty rosną i będą nadal rosły Aby dopłata odzwierciedlała koszt zbiórki koszt ten musi być znany

19 PODSUMOWANIE Większość gmin nie prowadzi analizy kosztów GO a tym bardziej analizy kosztów zbiórki odpadów opakowaniowych Gdy operatorem jest firma komercyjna brak danych o jakichkolwiek kosztach. Jeśli analiza jest prowadzona to często nie wiadomo jakie składniki kosztów ujmuje Brak informacji jakie technologie są stosowane do przygotowywania odpadu do recyklingu Różny sposób przyporządkowywania kosztów pośrednich Często zaliczanie kosztów zakupu infrastruktury do jednego roku (powinna być amortyzacja) Nie ujmowanie kosztów eksploatacji (paliwo, remonty pojazdów, koszty pracownicze, czyszczenie pojemników…) Brak analizy kosztów na poszczególne surowce


Pobierz ppt "Koszty zbiórki Odpadów Opakowaniowych a dopłaty Organizacji Odzysku „SPOŁECZNY MONITORING GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I POUŻYTKOWYMI” Osieczany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google