Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRALNA KOMISJA DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ Osman Achmatowicz Sandomierz – 21.05.2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRALNA KOMISJA DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ Osman Achmatowicz Sandomierz – 21.05.2010."— Zapis prezentacji:

1 CENTRALNA KOMISJA DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ Osman Achmatowicz Sandomierz – 21.05.2010

2 PLAN WYSTĄPIENIA STRUKTURA i ZADANIA CK AWANS AKADEMICKI UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI I TYTUŁÓW

3 WYBORY i STRUKTURA CENTRALNEJ KOMISJI d/s STOPNI I TYTUŁÓW Kadencja 4-letnia Wybory dwustopniowe Liczba członków: 224 Statut CK Przewodniczący CK Prezydium CK: 11 osób Sekcje: 7

4 Sekcja I Nauk Humanistycznych i Społecznych Sekcja II Nauk Ekonomicznych Sekcja III Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Sekcja IV Nauk Medycznych Sekcja V Nauk Matematycznych, Fizycznych, Chemicznych i Nauk o Ziemi Sekcja VI Nauk Technicznych Sekcja VII Sztuki

5 Dziedziny Dyscypliny Nauki 18 85 Sztuki 4 11 Liczba jednostek uprawnionych do nadawania stopnia: doktora ok. 710, dr habilitowanego ok. 500.

6 ZADANIA KOMISJI Przyznawanie uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego Przedstawianie kandydatów do tytułu profesora Kontrola zasadności nadania przez uprawnione jednostki stopnia doktora lub doktora habilitowanego Wyznaczanie recenzentów w przewodach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora Rozpatrywanie odwołań od wydanych decyzji CK

7 ZADANIA KOMISJI Rozpatrywanie odwołań od uchwał Rad Wydziału/ Naukowych dotyczących nadawania stopni i tytułów naukowych lub artystycznych Opiniowanie wniosków w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osób ze stopniem doktora Wyrażanie zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu osobom bez habilitacji Aktualizacja wykazu dziedzin i dyscyplin

8 Rodzaj sprawy Liczba spraw w roku 2009 Ogółempozytywnienegatywnie Tytuł profesora 53251121 Habilitacja 110 Uprawnienia do nadawania stopni 926626 Odwołanie od uchwał RW/RN 542529 Odwołanie od decyzji CK 14113 Recenzenci w post. o tytuł profesora 513 0 Recenzenci w przew. habilitacyjnych 1223 0 Opinie w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora 21615 Inne ( wznowienia, zgody) 12111 Liczba spraw ogółem 24622357105

9 Wśród spraw rozpatrzonych w 2009 roku: –88,5% wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych, –7,5% wnioski placówek naukowych PAN, –4% wnioski jednostek badawczo – rozwojowych.

10 DziedzinaTytuł profesora RazemPozytywnieNegat. Nauki biologiczne26251 Nauki chemiczne21201 Nauki ekonomiczne26251 Nauki farmaceutyczne440 Nauki fizyczne30282 Nauki humanistyczne75705 Nauki leśne550 Nauki matematyczne19181 Nauki medyczne97952 Nauki o kulturze fizycznej761 LICZBA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDSTAWIENIA DO TYTUŁU W 2009 ROKU

11 DziedzinaTytuł profesora RazemPozytywnieNegatywnie Nauki o Ziemi12111 Nauki prawne15 0 Nauki rolnicze58553 Nauki techniczne93912 Nauki teologiczne871 Nauki weterynaryjne440 Nauki wojskowe110 Sztuki filmowe110 Sztuki muzyczne12 0 Sztuki plastyczne18171 Sztuki teatralne110 Liczba wniosków dotyczących przedstawienia do tytułu rozpatrzonych w 2009 roku

12 AWANS AKADEMICKI

13 Wiek nominowanych do tytułu profesora w latach 2003 - 2007 wg dziedzin nauki i sztuki Dziedziny naukiOgółem LiczbaWiek Ogółem W tym nauki: 2528 2434 55,4 55,5 Biologiczne16054,4 Chemiczne13255,7 Ekonomiczne12456,7 Fizyczne13953,9 Humanistyczne37256,0 Matematyczne7151,3 Medyczne43153,6 Rolnicze27756,5 Techniczne44757,3 Z ogółem sztuki9453,9 Filmowe753,6 Muzyczne2754,7 Plastyczne5253,3 Teatralne856,1

14 Wiek osób habilitujących się w latach 2003 – 2007 wg dziedzin nauki i sztuki Dziedziny naukiOgółem LiczbaWiek Ogółem W tym nauki: 3268 3074 48,2 48,4 Biologiczne14146,9 Chemiczne11748,4 Ekonomiczne15347,2 Fizyczne16046,6 Humanistyczne76247,7 Matematyczne5344,7 Medyczne48746,8 Rolnicze27250,0 Techniczne56551,7 W tym sztuki19445,7

15 Średni wiek nominowanych do tytułu profesora w latach 2003 – 2007 wyniósł ok. 55,4 lat. Średnia wieku kandydatów do tytułu profesora nauk matematycznych w omawianym okresie to ok. 51,3 lat, a np. nauk technicznych ok. 57,3 lat. Średni wiek kandydatów do stopnia doktora habilitowanego w latach 2003 – 2006 wyniósł 48,2 lat i waha się od 44,7 lat w naukach matematycznych do 51,7 lat w naukach technicznych.

16 WIEK POCZĄTKOWY lata ETAPCZAS TRWANIA lata WIEK PO ZAKOŃCZENIU lata 6szkoła średnia1218 studia wyższe4 (5)22 (23) studia doktoranckie, przygotowanie rozprawy, doktorat 4 (5 - 6)26 (28 - 29) staż naukowy: krajowy lub zagraniczny228 (30 – 31) własny projekt badawczy, habilitacja, dr habil.4 (5 – 6)32 (35 – 37) kierowanie pracą badawczą, promowanie doktorów, profesor 6 (7 – 8)38 (42 – 45) Droga rozwoju pracownika naukowego

17 WARUNKI AWANSU NAUKOWEGO Racjonalnie określona, ograniczona liczba stanowisk profesorskich. Konkurs na stanowiska; zatrudnienie na czas określony, pierwsze zatrudnienie: kontrakt na 5 lat. Nie zatrudnianie własnych wychowanków. Wprowadzenie systemu stypendiów i staży podoktorskich. Rezygnacja ze znacznej liczby pomocniczych pracowników naukowo-dydaktycznych – powierzenie zajęć laboratoryjnych oraz audytoryjnych doktorantom i stażystom po doktoracie. Finansowanie badań.

18 UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI I TYTUŁÓW

19 OBSZARY NAUKI i SZTUKI oraz należące do nich DZIEDZINY OBSZARDZIEDZINA 1 NAUKI ŚCISŁE NAUKI MATEMATYCZNE NAUKI FIZYCZNE NAUKI CHEMICZNE

20 OBSZARDZIEDZINA 2NAUKI TECHNICZNE 3NAUKI MEDYCZNE i NAUKI o ZDROWIU NAUKI MEDYCZNE NAUKI o ZDROWIU 4NAUKI PRZYRODNICZE NAUKI BIOLOGICZNE NAUKI ROLNICZE NAUKI WETERYNARYJNE NAUKI o ZIEMI

21 OBSZARDZIEDZINA 5NAUKI SPOŁECZNE NAUKI EKONOMICZNE NAUKI PRAWNE 6NAUKI HUMANISTYCZNE NAUKI HUMANISZTYCZNE NAUKI TEOLOGICZNE 7SZTUKA


Pobierz ppt "CENTRALNA KOMISJA DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ Osman Achmatowicz Sandomierz – 21.05.2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google