Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRALNA KOMISJA DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRALNA KOMISJA DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ"— Zapis prezentacji:

1 CENTRALNA KOMISJA DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ
Osman Achmatowicz Sandomierz –

2 PLAN WYSTĄPIENIA STRUKTURA i ZADANIA CK AWANS AKADEMICKI UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI I TYTUŁÓW

3 WYBORY i STRUKTURA CENTRALNEJ KOMISJI d/s STOPNI I TYTUŁÓW
Kadencja 4-letnia Wybory dwustopniowe Liczba członków: 224 Statut CK Przewodniczący CK Prezydium CK: 11 osób Sekcje: 7

4 Sekcja I Nauk Humanistycznych i Społecznych
Sekcja II Nauk Ekonomicznych Sekcja III Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Sekcja IV Nauk Medycznych Sekcja V Nauk Matematycznych, Fizycznych, Chemicznych i Nauk o Ziemi Sekcja VI Nauk Technicznych Sekcja VII Sztuki

5 Dziedziny Dyscypliny Nauki Sztuki Liczba jednostek uprawnionych do nadawania stopnia: doktora ok. 710, dr habilitowanego ok

6 ZADANIA KOMISJI  Przyznawanie uprawnień do nadawania stopni
doktora i doktora habilitowanego  Przedstawianie kandydatów do tytułu profesora  Kontrola zasadności nadania przez uprawnione jednostki stopnia doktora lub doktora habilitowanego  Wyznaczanie recenzentów w przewodach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora  Rozpatrywanie odwołań od wydanych decyzji CK

7 ZADANIA KOMISJI  Rozpatrywanie odwołań od uchwał Rad Wydziału/
Naukowych dotyczących nadawania stopni i tytułów naukowych lub artystycznych  Opiniowanie wniosków w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osób ze stopniem doktora  Wyrażanie zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu osobom bez habilitacji  Aktualizacja wykazu dziedzin i dyscyplin

8 Rodzaj sprawy Liczba spraw w roku 2009 Ogółem pozytywnie negatywnie
Tytuł profesora 532 511 21 Habilitacja 1 Uprawnienia do nadawania stopni 92 66 26 Odwołanie od uchwał RW/RN 54 25 29 Odwołanie od decyzji CK 14 13 Recenzenci w post. o tytuł profesora 513 Recenzenci w przew. habilitacyjnych 1223 Opinie w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora 6 15 Inne ( wznowienia, zgody) 12 11 Liczba spraw ogółem 2462 2357 105

9 Wśród spraw rozpatrzonych w 2009 roku:
88,5% wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych, 7,5% wnioski placówek naukowych PAN, 4% wnioski jednostek badawczo – rozwojowych.

10 LICZBA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDSTAWIENIA DO TYTUŁU W 2009 ROKU
Dziedzina Tytuł profesora Razem Pozytywnie Negat. Nauki biologiczne 26 25 1 Nauki chemiczne 21 20 Nauki ekonomiczne Nauki farmaceutyczne 4 Nauki fizyczne 30 28 2 Nauki humanistyczne 75 70 5 Nauki leśne Nauki matematyczne 19 18 Nauki medyczne 97 95 Nauki o kulturze fizycznej 7 6

11 Liczba wniosków dotyczących przedstawienia do tytułu rozpatrzonych w 2009 roku
Dziedzina Tytuł profesora Razem Pozytywnie Negatywnie Nauki o Ziemi 12 11 1 Nauki prawne 15 Nauki rolnicze 58 55 3 Nauki techniczne 93 91 2 Nauki teologiczne 8 7 Nauki weterynaryjne 4 Nauki wojskowe Sztuki filmowe Sztuki muzyczne Sztuki plastyczne 18 17 Sztuki teatralne

12 AWANS AKADEMICKI

13 Wiek nominowanych do tytułu profesora w latach 2003 - 2007 wg dziedzin nauki i sztuki
Dziedziny nauki Ogółem Liczba Wiek W tym nauki: 2528 2434 55,4 55,5 Biologiczne 160 54,4 Chemiczne 132 55,7 Ekonomiczne 124 56,7 Fizyczne 139 53,9 Humanistyczne 372 56,0 Matematyczne 71 51,3 Medyczne 431 53,6 Rolnicze 277 56,5 Techniczne 447 57,3 Z ogółem sztuki 94 Filmowe 7 Muzyczne 27 54,7 Plastyczne 52 53,3 Teatralne 8 56,1

14 Wiek osób habilitujących się w latach
2003 – wg dziedzin nauki i sztuki Dziedziny nauki Ogółem Liczba Wiek W tym nauki: 3268 3074 48,2 48,4 Biologiczne 141 46,9 Chemiczne 117 Ekonomiczne 153 47,2 Fizyczne 160 46,6 Humanistyczne 762 47,7 Matematyczne 53 44,7 Medyczne 487 46,8 Rolnicze 272 50,0 Techniczne 565 51,7 W tym sztuki 194 45,7

15 Średni wiek nominowanych do tytułu profesora w latach 2003 – 2007 wyniósł ok. 55,4 lat.
Średnia wieku kandydatów do tytułu profesora nauk matematycznych w omawianym okresie to ok. 51,3 lat, a np. nauk technicznych ok. 57,3 lat. Średni wiek kandydatów do stopnia doktora habilitowanego w latach 2003 – 2006 wyniósł 48,2 lat i waha się od 44,7 lat w naukach matematycznych do 51,7 lat w naukach technicznych.

16 Droga rozwoju pracownika naukowego
WIEK POCZĄTKOWY lata ETAP CZAS TRWANIA WIEK PO ZAKOŃCZENIU 6 szkoła średnia 12 18 studia wyższe 4 (5) 22 (23) studia doktoranckie, przygotowanie rozprawy, doktorat 4 (5 - 6) 26 ( ) staż naukowy: krajowy lub zagraniczny 2 28 (30 – 31) własny projekt badawczy, habilitacja, dr habil. 4 (5 – 6) 32 (35 – 37) kierowanie pracą badawczą, promowanie doktorów, profesor 6 (7 – 8) 38 (42 – 45)

17 WARUNKI AWANSU NAUKOWEGO
Racjonalnie określona, ograniczona liczba stanowisk profesorskich. Konkurs na stanowiska; zatrudnienie na czas określony, pierwsze zatrudnienie: kontrakt na 5 lat. Nie zatrudnianie własnych wychowanków. Wprowadzenie systemu stypendiów i staży podoktorskich. Rezygnacja ze znacznej liczby pomocniczych pracowników naukowo-dydaktycznych – powierzenie zajęć laboratoryjnych oraz audytoryjnych doktorantom i stażystom po doktoracie. Finansowanie badań.

18 UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI I TYTUŁÓW

19 OBSZARY NAUKI i SZTUKI oraz należące do nich DZIEDZINY
DZIEDZINA 1 NAUKI ŚCISŁE NAUKI MATEMATYCZNE NAUKI FIZYCZNE NAUKI CHEMICZNE

20 OBSZAR DZIEDZINA 2 NAUKI TECHNICZNE 3 NAUKI MEDYCZNE i NAUKI o ZDROWIU
4 NAUKI PRZYRODNICZE NAUKI BIOLOGICZNE NAUKI ROLNICZE NAUKI WETERYNARYJNE NAUKI o ZIEMI

21 OBSZAR DZIEDZINA 5 NAUKI SPOŁECZNE NAUKI EKONOMICZNE NAUKI PRAWNE 6
NAUKI HUMANISTYCZNE NAUKI HUMANISZTYCZNE NAUKI TEOLOGICZNE 7 SZTUKA


Pobierz ppt "CENTRALNA KOMISJA DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google