Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Liliana Szczuka- Dorna SJO, Politechnika Poznańska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Liliana Szczuka- Dorna SJO, Politechnika Poznańska"— Zapis prezentacji:

1 Dr Liliana Szczuka- Dorna SJO, Politechnika Poznańska
Nauczanie języków obcych w uczelniach technicznych Rola i zadania Studium Języków Obcych Dr Liliana Szczuka- Dorna SJO, Politechnika Poznańska

2 Studium Języków Obcych
Jednostka międzywydziałowa Jednostka wydziałowa Przełożony: Prorektor ds.kształcenia lub dziekan Kierownik, zastępca/y, kierownicy zespołów Rada/ Kolegium Studium Języków Obcych Liliana Szczuka-Dorna

3 Liliana Szczuka-Dorna
Dydaktyka w SJO Nauczanie języków na lektoratach J. angielski oraz pozostałe języki Egzamin na poziomie min. B2 SJO PP: lider danego kierunku Przygotowanie do lifelong learning Liliana Szczuka-Dorna

4 SJO dla pracowników uczelni
Kursy językowe dla pracowników naukowo-dydaktycznych Kursy specjalistyczne Lecturing in English oraz Written English dla pracowników prowadzących zajęcia w j. angielskim Kurs English for Academic Purposes Liliana Szczuka-Dorna

5 SJO dla pracowników uczelni
Centrum egzaminacyjne np. TOEIC Kursy językowe dla pracowników administracyjnych np. dla pracowników dziekanatu, administracji centralnej itd. Liliana Szczuka-Dorna

6 Udział SJO w programach krajowych i międzynarodowych
Phare:96/97: Cooperation and Expertise (CECE)- Creation of a Centre of European Network Tempus:96/97: Utworzenie lub zmiana komórki ds. kształcenia ustawicznego na PP, P. Wrocławskiej i P. Gdańskiej. Liliana Szczuka-Dorna

7 Udział SJO w programach krajowych i międzynarodowych
Leonardo da Vinci: PL 98:Multimedia Distance English Course for Polish Users in Legal, Banking and Finance, Science and Technology, and Safety Training Sectors with Elements of European Union Regulations and Standards. Leonardo da Vinci: Polyvox 99/2001. Liliana Szczuka-Dorna

8 Udział SJO w programach krajowych i międzynarodowych
LOLIPOP: Language On-line Portfolio Project ( ) Projekt VENOCES : moduły on-line: Architektura, Budownictwo Lądowe, Współczesna Fizyka Techniczna, Technologia Internetowa, Ochrona Środowiska, Interpersonalna Komunikacja Liliana Szczuka-Dorna

9 Udział SJO w programach krajowych i międzynarodowych
Tempus 2008/20011 Updating language policy in the Russian universities; Kapitał Ludzki: Era Inżyniera – zad. 10: opracowanie kursów on-line j. angielskiego dla kierunków energetyka i mechatronika oraz specjalności silniki lotnicze i transport lotniczy Liliana Szczuka-Dorna

10 Współpraca studiów w Polsce i zagranicą
Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO, CercleS, Wulkow Memorandum, Pracownicy studiów są członkami wielu stowarzyszeń i organizacji filologicznych np. PTN, Iatefl-PL, Goethe-Institute. Liliana Szczuka-Dorna

11 Liliana Szczuka-Dorna
SERMO 30 uczelni państwowych Działanie: opracowanie standardów nauczania j. obcych na st. I, II i III stopnia; opracowanie wymogów egzaminacyjnych dla doktorantów; współpraca z MEN i MNISW; współpraca z ośrodkami językowymi zagranicznymi (CercleS) Liliana Szczuka-Dorna

12 Liliana Szczuka-Dorna
SERMO Dokumenty: A Framework for Qualifications of The European Higher Education Area Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe? System akumulacji punktów ECTS Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru szkolnictwa Wyższego Liliana Szczuka-Dorna

13 Liliana Szczuka-Dorna
Przyszłość SJO Kształtowanie sylwetki polskiego absolwenta, który jest pozytywnym przykładem na konkurencyjnym rynku europejskim i światowym; Moduły na studiach magisterskich np. Komunikacja Interpersonalna, Komunikacja Interkulturowa, Public Relations, Business English i inne. Liliana Szczuka-Dorna

14 Liliana Szczuka-Dorna
Przyszłość SJO Olimpiada Wyższych Szkół Technicznych, Dzień Języków Obcych, Debata z pracodawcami motywująca studentów do jeszcze lepszej nauki języków obcych. Liliana Szczuka-Dorna

15 Liliana Szczuka-Dorna
SERMO Propozycja St. inż godz egzamin- B2,C1 St. mgr godz. St. dr EAP Liliana Szczuka-Dorna

16 Liliana Szczuka-Dorna
SERMO Układ zajęć językowych w tygodniu: 2x 1.5 godz. (zajęcia w grupach) Indywidualna praca w mediatece ok.4h Kursy on-line (studenci niestacjonarni) Liliana Szczuka-Dorna

17 Liliana Szczuka-Dorna
Wulkow Memorandum - Studia Językowe w Instytucjach Szkolnictwa Wyższego w Europie Studia Językowe w ISW są w stanie przyczynić się nie tylko do teoretycznych i intelektualnych kwestii nauczania i uczenia się języków. Jednocześnie są najlepszym miejscem skutecznego zastosowania pomysłów przynosząc w ten sposób korzyść wszystkim partnerom. Jednak bez wsparcia politycznego i finansowego wszystkich partnerów szkolnictwa wyższego ten cel nie zostanie osiągnięty. Liliana Szczuka-Dorna

18 Liliana Szczuka-Dorna
Studia Językowe w ISW są Centrum Ekspertyzy, które: posiadają jasne struktury zarządzające, które promują profesjonalizm oraz rozwój kariery; przyczyniają się do skutecznego rozwoju studentów przez wszystkie etapy i cykle nauczania; posiadają przejrzystą politykę zatrudniania, która odpowiada celom studiów językowych; łączą rolę szkolnictwa wyższego z rolą grup biznesowych i publicznych; współpracują z planistami w celu opracowania programów autorskich odpowiadających potrzebom studentów i wspierających nauczanie autonomiczne; stymulują innowacje w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze nauczania i uczenia się języków poprzez współpracę z kolegami w i poza granicami Europy; nawiązały kontakty zarówno z ekspertami akademickimi jak i biznesowymi, których wiedzę wykorzystuje się w programach językowych; prowadzą nowoczesne, wysokiej jakości specjalistyczne kursy językowe na wszystkich poziomach, które są nieobowiązkową lub integralną częścią programu studiów; są promotorem rozwoju nauczania na odległość ( e-learning) oraz adaptacji nowych technologii w nauczaniu i uczeniu się języków Liliana Szczuka-Dorna

19 Liliana Szczuka-Dorna
Studia Językowe w ISW wykazują duże zaangażowanie i świadomość planu jakości. Praca w SJ oparta jest na efektywnych strukturach rozwijanych w sposób zapewniający najlepsze praktyki. Studia Językowe w ISW aktywnie rozpoznają i promują naukę wszystkich języków obcych jako część programu wielojęzykowości, uznając jednocześnie i wspierając rolę języka angielskiego jako Lingua Franca. Studia Językowe w ISW rozpoznają podstawową misję jaką jest uczenie języków ale również przyjmują nowe role tworząc kursy, które rozwijają inne kluczowe kompetencje oraz umiejętności służące globalnej komunikacji. Studia Językowe w ISW zwiększają potencjał akademicki i zawodowy wszystkich studentów oraz pracowników akademickich. Studia Językowe współdziałają również ze społecznością poza akademicką, promując i wspierając wielojęzyczność indywidualną oraz społeczną nowoczesnymi pomysłami. W ten sposób SJ stają się swoistymi laboratoriami wielojęzycznej Europy. Liliana Szczuka-Dorna

20 Liliana Szczuka-Dorna
Dziękuję za uwagę! Liliana Szczuka-Dorna Liliana Szczuka-Dorna


Pobierz ppt "Dr Liliana Szczuka- Dorna SJO, Politechnika Poznańska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google