Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Liliana Szczuka- Dorna SJO, Politechnika Poznańska Nauczanie języków obcych w uczelniach technicznych Rola i zadania Studium Języków Obcych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Liliana Szczuka- Dorna SJO, Politechnika Poznańska Nauczanie języków obcych w uczelniach technicznych Rola i zadania Studium Języków Obcych."— Zapis prezentacji:

1 Dr Liliana Szczuka- Dorna SJO, Politechnika Poznańska Nauczanie języków obcych w uczelniach technicznych Rola i zadania Studium Języków Obcych

2 Liliana Szczuka-Dorna2 Studium Języków Obcych Jednostka międzywydziałowa Jednostka wydziałowa Przełożony: Prorektor ds.kształcenia lub dziekan Kierownik, zastępca/y, kierownicy zespołów Rada/ Kolegium Studium Języków Obcych

3 Liliana Szczuka-Dorna3 Nauczanie języków na lektoratach J. angielski oraz pozostałe języki Egzamin na poziomie min. B2 SJO PP: lider danego kierunku Przygotowanie do lifelong learning Dydaktyka w SJO

4 Liliana Szczuka-Dorna4 SJO dla pracowników uczelni Kursy językowe dla pracowników naukowo-dydaktycznych Kursy specjalistyczne Lecturing in English oraz Written English dla pracowników prowadzących zajęcia w j. angielskim Kurs English for Academic Purposes

5 Liliana Szczuka-Dorna5 SJO dla pracowników uczelni Centrum egzaminacyjne np. TOEIC Kursy językowe dla pracowników administracyjnych np. dla pracowników dziekanatu, administracji centralnej itd.

6 Liliana Szczuka-Dorna6 Udział SJO w programach krajowych i międzynarodowych Phare:96/97: Cooperation and Expertise (CECE)- Creation of a Centre of European Network Tempus:96/97: Utworzenie lub zmiana komórki ds. kształcenia ustawicznego na PP, P. Wrocławskiej i P. Gdańskiej.

7 Liliana Szczuka-Dorna7 Udział SJO w programach krajowych i międzynarodowych Leonardo da Vinci: PL 98:Multimedia Distance English Course for Polish Users in Legal, Banking and Finance, Science and Technology, and Safety Training Sectors with Elements of European Union Regulations and Standards. Leonardo da Vinci: Polyvox 99/2001.

8 Liliana Szczuka-Dorna8 Udział SJO w programach krajowych i międzynarodowych LOLIPOP: Language On-line Portfolio Project (2004-2007) Projekt VENOCES 2004-2007: moduły on-line: Architektura, Budownictwo Lądowe, Współczesna Fizyka Techniczna, Technologia Internetowa, Ochrona Środowiska, Interpersonalna Komunikacja

9 Liliana Szczuka-Dorna9 Udział SJO w programach krajowych i międzynarodowych Tempus 2008/20011 Updating language policy in the Russian universities; Kapitał Ludzki: Era Inżyniera – zad. 10: opracowanie kursów on-line j. angielskiego dla kierunków energetyka i mechatronika oraz specjalności silniki lotnicze i transport lotniczy

10 Liliana Szczuka-Dorna10 Współpraca studiów w Polsce i zagranicą Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO, CercleS, Wulkow Memorandum, Pracownicy studiów są członkami wielu stowarzyszeń i organizacji filologicznych np. PTN, Iatefl-PL, Goethe-Institute.

11 Liliana Szczuka-Dorna11 SERMO 30 uczelni państwowych Działanie: opracowanie standardów nauczania j. obcych na st. I, II i III stopnia; opracowanie wymogów egzaminacyjnych dla doktorantów; współpraca z MEN i MNISW; współpraca z ośrodkami językowymi zagranicznymi (CercleS)

12 Liliana Szczuka-Dorna12 SERMO Dokumenty: A Framework for Qualifications of The European Higher Education Area Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe? System akumulacji punktów ECTS Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru szkolnictwa Wyższego

13 Liliana Szczuka-Dorna13 Przyszłość SJO Kształtowanie sylwetki polskiego absolwenta, który jest pozytywnym przykładem na konkurencyjnym rynku europejskim i światowym; Moduły na studiach magisterskich np. Komunikacja Interpersonalna, Komunikacja Interkulturowa, Public Relations, Business English i inne.

14 Liliana Szczuka-Dorna14 Przyszłość SJO Olimpiada Wyższych Szkół Technicznych, Dzień Języków Obcych, Debata z pracodawcami motywująca studentów do jeszcze lepszej nauki języków obcych.

15 Liliana Szczuka-Dorna15 SERMO Propozycja St. inż.........................120-180 godz. egzamin- B2,C1 St. mgr......................... 60-120 godz. St. dr..............................EAP

16 Liliana Szczuka-Dorna16 SERMO Układ zajęć językowych w tygodniu: 2x 1.5 godz. (zajęcia w grupach) Indywidualna praca w mediatece ok.4h Kursy on-line (studenci niestacjonarni )

17 Liliana Szczuka-Dorna17 Wulkow Memorandum - Studia Językowe w Instytucjach Szkolnictwa Wyższego w Europie Studia Językowe w ISW są w stanie przyczynić się nie tylko do teoretycznych i intelektualnych kwestii nauczania i uczenia się języków. Jednocześnie są najlepszym miejscem skutecznego zastosowania pomysłów przynosząc w ten sposób korzyść wszystkim partnerom. Jednak bez wsparcia politycznego i finansowego wszystkich partnerów szkolnictwa wyższego ten cel nie zostanie osiągnięty.

18 Liliana Szczuka-Dorna18 Studia Językowe w ISW są Centrum Ekspertyzy, które: 1. posiadają jasne struktury zarządzające, które promują profesjonalizm oraz rozwój kariery; 2. przyczyniają się do skutecznego rozwoju studentów przez wszystkie etapy i cykle nauczania; 3. posiadają przejrzystą politykę zatrudniania, która odpowiada celom studiów językowych; 4. łączą rolę szkolnictwa wyższego z rolą grup biznesowych i publicznych; 5. współpracują z planistami w celu opracowania programów autorskich odpowiadających potrzebom studentów i wspierających nauczanie autonomiczne; 6. stymulują innowacje w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze nauczania i uczenia się języków poprzez współpracę z kolegami w i poza granicami Europy; 7. nawiązały kontakty zarówno z ekspertami akademickimi jak i biznesowymi, których wiedzę wykorzystuje się w programach językowych; 8. prowadzą nowoczesne, wysokiej jakości specjalistyczne kursy językowe na wszystkich poziomach, które są nieobowiązkową lub integralną częścią programu studiów; 9. są promotorem rozwoju nauczania na odległość ( e-learning) oraz adaptacji nowych technologii w nauczaniu i uczeniu się języków

19 Liliana Szczuka-Dorna19 Studia Językowe w ISW wykazują duże zaangażowanie i świadomość planu jakości. Praca w SJ oparta jest na efektywnych strukturach rozwijanych w sposób zapewniający najlepsze praktyki. Studia Językowe w ISW aktywnie rozpoznają i promują naukę wszystkich języków obcych jako część programu wielojęzykowości, uznając jednocześnie i wspierając rolę języka angielskiego jako Lingua Franca. Studia Językowe w ISW rozpoznają podstawową misję jaką jest uczenie języków ale również przyjmują nowe role tworząc kursy, które rozwijają inne kluczowe kompetencje oraz umiejętności służące globalnej komunikacji. Studia Językowe w ISW zwiększają potencjał akademicki i zawodowy wszystkich studentów oraz pracowników akademickich. Studia Językowe współdziałają również ze społecznością poza akademicką, promując i wspierając wielojęzyczność indywidualną oraz społeczną nowoczesnymi pomysłami. W ten sposób SJ stają się swoistymi laboratoriami wielojęzycznej Europy.

20 Liliana Szczuka-Dorna20 Dziękuję za uwagę! Liliana Szczuka-Dorna liliana.szczuka-dorna@put.poznan.pl


Pobierz ppt "Dr Liliana Szczuka- Dorna SJO, Politechnika Poznańska Nauczanie języków obcych w uczelniach technicznych Rola i zadania Studium Języków Obcych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google