Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HISTORIA I STOPNIA – STUDIA WARTE MILIONA dr Agnieszka Janiak-Jasińska Instytut Historyczny UW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HISTORIA I STOPNIA – STUDIA WARTE MILIONA dr Agnieszka Janiak-Jasińska Instytut Historyczny UW."— Zapis prezentacji:

1 HISTORIA I STOPNIA – STUDIA WARTE MILIONA dr Agnieszka Janiak-Jasińska Instytut Historyczny UW

2 PRESELEKCJA WYDZIAŁOWA Warunki konkursu MNISW: każdy wydział może zgłosić tylko 1 kierunek studiów (I albo II stopnia) Wydział Historyczny to 6 Instytutów (IA, IEiAK, IH, IHS, IINiSB, IM) i 6 kierunków studiów Rzetelna i wspólna ocena szans każdego Instytutu zgłaszającego gotowość do udziału w konkursie (przygotowanie wstępnej dokumentacji konkursowej)

3 DLACZEGO HISTORIA? Zmiany przeprowadzone w roku akademickim 2011/2012: służyły rozwijaniu pasji naukowych naszych studentów i jednocześnie wzmocnieniu ich pozycji na rynku pracy, zostały poprzedzone szerokimi konsultacjami środowiskowymi, wykorzystywały dane zebrane podczas trzyletniej ewaluacji całego toku studiów, wynikały z głębokiego przekonania o potrzebie wykorzystania szansy na samodzielne kreowanie programu kształcenia, jaka pojawiła się wraz ze zniesieniem ministerialnych standardów dla kierunku

4 BY DOBRZE PRZYGOTOWAĆ DO STUDIÓW II STOPNIA… Rezygnacja z ministerialnych standardów (np.: statystyki) Uruchomienie równolegle z podstawowym - chronologicznym kursem historii zajęć rozwijających pasje historyczne naszych studentów (na każdym roku studiów po 6 ECTS do wyboru przez studenta z koszyka Fakultatywne zajęcia historyczne) Przesunięcie obligatoryjnych zajęć z metodologii historii ze studiów II stopnia na II rok studiów licencjackich Wprowadzenie nowego przedmiotu Wstęp do pisania prac uniwersyteckich (na wzór academic writing)

5 BY UŁATWIĆ WEJŚCIE NA RYNEK PRACY… Wprowadzenie trzech fakultatywnych specjalizacji zawodowych przygotowujących do pracy w: szkole podstawowej (specjalizacja nauczycielska) wydawnictwie (specjalizacja edytorska – Edytorstwo ogólne) kancelarii, szczególnie w administracji publicznej (specjalizacja archiwistyczna - Zarządzanie dokumentacją) Nawiązanie współpracy z potencjalnymi pracodawcami – liderami w danym obszarze usług Inwestycja w nowoczesne laboratorium komputerowe

6 UMOWA O WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM WOJEWÓDZKIM W BIAŁYMSTOKU program do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), wdrażany obecnie we wszystkich urzędach wojewódzkich w Polsce wsparcie techniczne szkolenia dla wykładowców praktyki dla studentów Instytut Historyczny jako jedyny w Polsce w sposób praktyczny przygotowuje do pracy w E-ADMINISTRACJI

7 UMOWA O WSPÓŁPRACY Z NARODOWYM ARCHIWUM CYFROWYM Program do obsługi Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZOSiA) Udział praktyków w kształceniu studentów Zajęcia na terenie NAC Współpraca przy digitalizacji zasobów archiwalnych i bibliotecznych (służących także dydaktyce) Instytut Historyczny przygotowuje też zatem do pracy w e-archiwum.

8 DLACZEGO HISTORIA? Wysoką jakość kształcenia od lat zapewnia: Przewaga w programie studiów zajęć o charakterze ćwiczeniowym i konwersatoryjnym (także ćwiczeń terenowych) Niewielka stosunkowo liczebność grup ćwiczeniowych, pozwalająca na aktywny udział w zajęciach każdego studenta Ewaluacja wszystkich zajęć dydaktycznych oraz całego toku studiów Sprawdzanie oryginalności wszystkich prac pisemnych studentów w systemie plagiat.pl Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia, że praca jest plagiatem bądź nie została przygotowana przez studenta samodzielnie Komisja Dydaktyczna z udziałem przedstawiciela studentów i doktorantów


Pobierz ppt "HISTORIA I STOPNIA – STUDIA WARTE MILIONA dr Agnieszka Janiak-Jasińska Instytut Historyczny UW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google