Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZATRUDNIENIE I WYNAGRADZENIE W RAMACH PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH – NAUKOWYCH (PROJEKTY ROZWOJOWE) PROF.T.WIĘCKOWSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZATRUDNIENIE I WYNAGRADZENIE W RAMACH PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH – NAUKOWYCH (PROJEKTY ROZWOJOWE) PROF.T.WIĘCKOWSKI."— Zapis prezentacji:

1 ZATRUDNIENIE I WYNAGRADZENIE W RAMACH PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH – NAUKOWYCH (PROJEKTY ROZWOJOWE) PROF.T.WIĘCKOWSKI

2 ZATRUDNIANIE I WYNAGRODZANIE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Nauczycieli akademickich realizujących w projektach zadania naukowe zatrudniamy na podstawie umowy o dzieło. Umożliwia to zastosowanie wynegocjowanego wynagrodzenia zryczałtowanego, jak również nie wymaga prowadzenia ewidencji czasu pracy. Koniecznością jednak jest przedstawienie uzasadnienia i pokazanie sposobu wyliczenia przyjętego do kalkulacji wynagrodzenia zryczałtowanego zastosowanego indywidualnie w projekcie, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych tj. zasady stosowania celowości i oszczędności wydatkowanych środków.

3 ZATRUDNIANIE I WYNAGRODZANIE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W załączeniu przedstawiamy propozycję stawek godzinowych, które pozwolą na ustalenie wynagrodzenia w pewnych określonych widełkach. (zał.nr 1)

4 ZATRUDNIANIE I WYNAGRODZANIE PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI I DOKTORANTÓW Pracownik ó w nie będących nauczycielami i doktorant ó w zatrudniamy na podstawie umowy o pracę lub um ó w cywilno prawnych – w zależności od indywidualnych potrzeb przyjętych w projekcie. Wykorzystujemy tu stanowiska i stawki wynagrodzeń z tabel ministerialnych stosowanych w Uczelni. Istnieje r ó wnież możliwość przyznania zwiększonego wynagrodzenia np. do 100%, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rektora nawet powyżej 100%.

5 STAWKI GODZINOWE DLA OS Ó B REALIZUJĄCYCH PROJEKTY STRUKTURALNE – NAUKOWE W RAMACH UM Ó W CYWILNO PRAWNYCH ZAŁ. nr 1 1. Osoby posiadające tytuł naukowydo 180 zł 2. Osoby posiadające stopień naukowy doktora hab.do 150 zł 3. Osoby posiadające stopień naukowy doktorado130 zł 4. Osoby posiadające wyższe wykształceniedo 110 zł 5.Specjaliści – eksperci spoza Uczelnido 160 zł Zastosowanie wyższych stawek jest możliwe po uzyskaniu indywidualnej zgody Rektora.


Pobierz ppt "ZATRUDNIENIE I WYNAGRADZENIE W RAMACH PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH – NAUKOWYCH (PROJEKTY ROZWOJOWE) PROF.T.WIĘCKOWSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google