Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 To program komputerowy przeznaczony do kompleksowej obsługi działu kadr, naliczania płac, rozliczeń z ZUS i US, w firmach o dowolnym rodzaju działalności, bez względu na rodzaj wynagrodzenia czy czasu pracy. Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej pracowników, naliczanie wynagrodzeń (w tym chorobowego, urlopowego itp.), umów zleceń i o dzieło oraz wszystkich rodzajów zasiłków. Wymiana danych z programem Płatnik. Cena: 128 zł brutto

3 Prowadzi ewidencję kadrową do 10 pracowników (możliwość zwiększenia)‏

4 gromadzi informacje o pracownikach: szkoła, historia zatrudnienia

5 Zatrudnianie racowników: umowa o pracę, wypowiedzenie warunków, rozwiązanie umowy, świadectwo pracy
zatrudnianie pracowników: umowa o pracę, wypowiedzenie warunków, rozwiązanie umowy, świadectwo pracy

6 Umowa o pracę - wydruk Umowa o pracę – podgląd wydruku

7 Świadectwo pracy – podgląd wydruku

8 możliwość definiowania każdego składnika płacowego (np
możliwość definiowania każdego składnika płacowego (np. płaca stała, godzinowa, akord, premia, potrącenie i wiele innych)‏ możliwość definiowania każdego składnika płacowego (np. płaca stała, godzinowa, akord, premia, potrącenie i wiele innych)‏

9 Możliwość określania indywidualnych parametrów dla elementów płacowych (np. czy ma być opodatkowany, czy ma być objęty określoną składką ZUS, czy ma być wliczany do podstawy średniej urlopowej czy chorobowej, określanie dla składnika kodu ZUS)‏ możliwość określania indywidualnych parametrów dla elementów płacowych (np. czy ma być opodatkowany, czy ma być objęty określoną składką ZUS, czy ma być wliczany do podstawy średniej urlopowej czy chorobowej, określanie dla składnika kodu ZUS)‏

10 analiza obliczonych płac

11 wydruk listy płac wydruk listy płac

12 wydruk karty wynagrodzeń

13 Umowy cywilno-prawne: umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich, kontrakt menadżerski, umowy o udział w pracach organów stanowiących osób prawnych umowy cywilno-prawne: umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich, kontrakt menadżerski, umowy o udział w pracach organów stanowiących osób prawnych

14 wydruk listy płac z umów zleceń i o dzieło

15 oblicza wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłki

16 wydruk przelewów m.in. za wypłaty na ROR

17 sporządza deklaracje PIT 4, PIT 11/8b, PIT 40, PIT 4R

18 Wydruk deklaracji (przykład – PIT 4) – możliwość edycji danych na podglądzie wydruku

19 wydruk zaświadczenia o zarobkach (możliwość wyboru: kwota netto czy brutto)‏

20 Wydruk oświadczenia o kosztach (+25%)‏

21 odnotowywanie obecności (indywidualne i grupowe) i nieobecności, nadgodzin 50% i 100%, godzin nocnych; większość typów nieobecności automatycznie modyfikuje dane płacowe odnotowywanie obecności (indywidualne i grupowe) i nieobecności, nadgodzin 50% i 100%, godzin nocnych; większość typów nieobecności automatycznie modyfikuje dane płacowe

22 definiowalny kalendarz dla wybranych pracowników lub grup; definiowanie typów dni

23 wydruk – karta ewidencji czasu pracy

24 określanie sposobu finansowania składek ZUS (Ubezpieczony, Płatnik, PFRON, Budżet)‏

25 możliwość przypisania pracownikom kodów kas chorych, tytułu ubezpeiczenia, typu identyfikatora dla ZUS... możliwość przypisania pracownikom kodów kas chorych, tytułu ubezpieczenia, typu identyfikatora dla ZUS...

26 ...kodów pracy w szczególnych warunkach czy stopnia niezdolności do pracy

27 generuje wszystkie deklaracje ZUS, np. DRA, RCA czy RZA...
generuje wszystkie deklaracje ZUS, np. DRA, RCA czy RSA itp.

28 e-mail: info@biznesmen.com.pl
dGCS Biznesmen Sp. z o.o. ul.Raszkowska 24A Ostrów Wlkp. tel/fax (062) fax (062)


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google