Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest integracja europejska?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest integracja europejska?"— Zapis prezentacji:

1 TRAKTATOWE I INTERNETOWE ŹRÓDŁA WIEDZY NA TEMAT INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

2 Czym jest integracja europejska?
Integracją europejską nazywamy proces stopniowego integrowania się państw Europy pod względem prawnym, politycznym i gospodarczym. Temu procesowi sprzyjało zawieranie traktatów europejskich. Idea integracji europejskiej wyrażała się w różnych koncepcjach federacyjnych od „lig chrześcijańskich” w średniowieczu po federacje „narodów lub ludów” w oświeceniu. Integracja jest oparta na zasadach równości i współpracy jej członków, ma charakter wielopłaszczyznowy.

3 TRAKTATOWE ŹRÓDŁA WIEDZY NA TEMAT INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Traktat – umowa wiążąca między państwami UE. Określa się w nim cele UE, zasady funkcjonowania instytucji UE, sposób podejmowania decyzji oraz relacje między UE a jej państwami członkowskimi.

4 Deklaracja Roberta Schumana z 9 maja 1950 roku
„Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność.” – Robert Schuman Plan został przedstawiony 9 maja 1950 r. przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana. Dotyczył on propozycji wspólnej koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla oraz utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS).

5 18 kwietnia 1951 na mocy traktatu paryskiego powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Traktat wszedł w życie 23 lipca 1952 i stanowił, że głównym celem Wspólnoty i jej organów było wspieranie rozwoju gospodarczego, zwiększanie zatrudnienia i wzrost standardów życiowych w państwach członkowskich poprzez tworzenie i regulowanie wspólnego rynku węgla, stali i żelaza.

6 Traktaty rzymskie Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euroatom)
Podpisany 25 marca 1957 Wprowadzony 1 stycznia 1958 Cel wprowadzenia: rozszerzenie procesu integracji europejskiej na ogólną współpracę gospodarczą Źródło traktatu:

7 Traktaty rzymskie Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)
Wprowadzony 1 stycznia 1958 Cel wprowadzenia: równomierny rozwój gospodarczy państw członkowskich, spójność ekonomiczna, zacieśnianie stosunków między krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej Źródło traktatu:

8 Traktat fuzyjny Wprowadzony 1 lipca 1967 Cel wprowadzenia:
rozpoczynał proces integracji europejskiej w zakresie wspólnej polityki obronnej Pierwszy pakt w Europie dotyczący kwestii obronności – poruszał kwestie ekonomiczne i socjalne Pełny tekst traktatu:

9 Jednolity Akt Europejski (JAE)
Wprowadzony 1 lipca 1987 Cel wprowadzenia: ustanowił powstanie wspólnego rynku europejskiego, a także umocnił współpracę polityczną krajów Wspólnoty. Ustanowił on także radę Europejską, formalizując w ten sposób odbywające się od dłuższego czasu konferencje szefów państw. Traktat dotyczy: JAE wzmocnił obszar odpowiedzialności wspólnoty poprzez poszerzenie zakresu jej działalności, poszerzoną współpracę w zakresie polityki zagranicznej, a także zwiększył kompetencje Parlamentu Europejskiego, dając mu ostatnie słowo w sprawach uchwał i postanowień Wspólnoty. Ustanowiono także procedury, na jakich miała się odtąd odbywać kooperacja pomiędzy Parlamentem europejski ma Radą Ministrów. Tym samym umożliwiono lepszy przepływ informacji i większy zakres konsultacji pomiędzy tymi dwoma organami. Pełny tekst traktatu:

10 Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht)
Wprowadzony 1 listopada 1993 Cel wprowadzenia: Unia uzyskała pewne kompetencje, powszechnie zwane „filarami”, np.: prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Traktat dotyczy: Unię Europejską stanowią Wspólnoty Europejskie, których dopełnieniem są strategie i formy współpracy przewidziane w Traktacie o Unii Europejskiej. Pełny tekst traktatu:

11 Traktat Amsterdamski Wprowadzony 1 maja 1999 Cel wprowadzenia:
- dokument zobowiązuje Unię do dbania o wysoki poziom zatrudnienia poprzez wymianę informacji i prowadzenie programów pilotażowych,   - próba poprawienia warunków pracy kobiet i mężczyzn, - umocnienie pozycji przewodniczącego Komisji Europejskiej. Traktat dotyczy: doprowadzenia do tego, aby działania podejmowane wewnątrz Unii były bliższe obywatelom i bardziej dla nich przejrzyste, współpracy nawiązującej do zasady tzw. Europy koncentrycznych kręgów. Pełny tekst traktatu:

12 Traktat nicejski Podpisany 26 lutego 2001 roku w Nicei, wszedł w życie 1 lutego 2003 roku Cel wprowadzenia: zapewnienie większej skuteczności i legitymacji UE(podkreśla zasadę równoprawnego traktowania członków Unii Europejskiej) oraz przygotowanie jej do następnego jej rozszerzenia, zapewnienie większej skuteczności i legitymacji UE(podkreśla zasadę równoprawnego traktowania członków Unii Europejskiej) oraz przygotowanie jej do następnego jej rozszerzenia. Główne zagadnienia traktatu: od 2005 roku każde państwo będzie miało swojego komisarza, wzmocnieniu ulegnie pozycja przewodniczącego Komisji Europejskiej, podkreślenie zasady tzw. Europy koncentrycznych kręgów czyli możliwość współpracy określonych państw w wybranych dziedzinach. Pełny tekst traktatu:

13 Traktat lizboński Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską Przyjęty przez Polskę 1 grudnia 2009 W wersji roboczej określany jako traktat reformujący. Cel wprowadzenia: Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy większy wpływ obywateli większe znaczenie Parlamentu Europejskiego większe zaangażowanie Parlamentów Krajowych   podział kompetencji możliwość wystąpienia z Unii Traktat wyposaża Unię w instrumenty potrzebne do sprostania przyszłym wyzwaniom i spełnienia oczekiwań społeczeństwa Pełny tekst traktatu:

14 INTERNETOWE ŹRÓDŁA WIEDZY NA TEMAT INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
EUROPA – Oficjalny portal Unii Europejskiej Na tej stronie znajdują się informacje o tym jak działa UE, jakie obszary działalności obejmuje, przeczytamy jak wygląda życie w UE, na czym opiera swoje prawa oraz znajdziemy różne publikacje, np. statystyki, badania opinii publicznej, biblioteki. Znajdują się tu również materiały edukacyjne dla dzieci i nauczycieli.

15 Parlament europejski Na stronie można uzyskać informacje o strukturze, uprawnieniach i działalności Parlamentu Europejskiego.

16 Rada Europejska Tu można dowiedzieć się o aktualnych kierunkach działań i priorytetach politycznych UE.

17 Komisja Europejska http://ec.europa.eu/
Strona Komisji udostępnia informacje na temat członków, zadań i struktury organizacyjnej Komisji Europejskiej, najważniejszych wydarzeń związanych z UE, najnowszych komunikatów prasowych, zdjęć i programów telewizyjnych na temat UE, konsultacji społecznych i funduszy.

18 Europejski Bank Centralny
Na stronie można znaleźć niezbędne informacje o kursach walutowych euro, poczytać statystyki oraz materiały informacyjne dotyczące banknotów i monet euro.

19 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
Strona zawiera informacje o finansach i planach budżetowych UE, które należy wykonać w danym roku, np. można zapoznać się z programem prac i zasobami niezbędnymi do przeprowadzenia poszczególnych kontroli.

20 POLSKAwUE.gov.pl http://polskawue.gov.pl/Polska,w,UE,1.html
Polska strona będąca źródłem najnowszych informacji zarówno o Polsce w UE, jak i samej Unii.

21 Oficjalny kanał Komisji Europejskiej na YouTube
Kanał zawiera filmy z najnowszymi kampaniami i informacjami o polityce w Europie.

22 UE na slajdach Dostępna tutaj prezentacja wyjaśnia, czym jest Unia Europejska i jak funkcjonuje. Slajdy można wykorzystać podczas lekcji lub prezentacji o tematyce europejskiej. Wystarczy wybrać kilka slajdów, ewentualnie dodać inne, które będą pasować do wybranego przez nas tematu. Prezentacja zawiera bardzo podstawowe informacje przedstawione w prosty sposób, dzięki czemu będzie zrozumiała dla osób, które nic nie wiedzą o UE. Jednak nauczyciel lub prelegent powinien posiadać szerszą wiedzę na omawiany temat. Wiedzę tę może pogłębić, korzystając z informacji zawartych na stronie internetowej „UE w skrócie”.

23 Ewa Hondra Magdalena Dobrowolska Justyna Dardzikowska


Pobierz ppt "Czym jest integracja europejska?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google