Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NABÓR ELEKTRONICZNY Bydgoszcz 2006 Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto! Już niedługo dokonasz wyboru dalszej drogi edukacji ???

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NABÓR ELEKTRONICZNY Bydgoszcz 2006 Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto! Już niedługo dokonasz wyboru dalszej drogi edukacji ???"— Zapis prezentacji:

1

2 NABÓR ELEKTRONICZNY Bydgoszcz 2006

3 Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto! Już niedługo dokonasz wyboru dalszej drogi edukacji ???

4 Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych 1. Uczeń może wybrać dowolną liczbę oddziałów w tych szkołach. 2. Dokonując wyboru, uczeń wskazuje jaki oddział i w jakiej szkole najbardziej go interesuje, czyli ustala własną hierarchię wyboru.

5 3. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednego z wybranych przez siebie oddziałów w I etapie rekrutacji lub w etapach następnych. 4. Na liście przyjętych do oddziałów nie mogą znaleźć się kandydaci z mniejszą liczbą punktów, niż kandydat, który został w procesie rekrutacji odrzucony, a którego wybór dotyczył tego oddziału. 5. Przydział uczniów do oddziałów uwzględni ich preferencje i liczbę punktów.

6

7 Typ szkoły w jakiej postanowisz podjąć naukę po ukończeniu gimnazjum może w przyszłości wpłynąć na Twoją karierę zawodową.

8 Różnorodna oferta kształcenia przedstawiona bydgoskiej młodzieży daje wiele możliwości wyboru własnej edukacji, gwarantując wszystkim uczniom kontynuację nauki po każdym etapie kształcenia.

9 CO PO GIMNAZJUM ? 3 letnie liceum ogólnokształcące (matura) 3 letnie liceum profilowane (matura) 4 letnie technikum (matura) 3 lub 2 letnia zasadnicza szkoła zawodowa Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum przygotowują uczniów do egzaminu maturalnego.

10 Możliwości kształcenia po liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. wyższe studia uniwersyteckie (np. prawo, ekonomia) wyższe studia zawodowe (np. politechnika) 3 letnie liceum ogólnokształcące (matura) 3 letnie liceum profilowane (matura) 4 letnie technikum (matura) szkoła policealna zawodowa PRACA szkoła policealna zawodowa PRACA

11 Jeśli Twoim celem jest jak najszybsze zdobycie zawodu i rozpoczęcie pracy warto zastanowić się nad wyborem zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum.

12 Jeśli jednak już dziś postanowisz o kontynuowaniu w przyszłości nauki na wyższej uczelni wybierz liceum ogólnokształcące, profilowane lub technikum.

13 W BYDGOSZCZY masz do wyboru : licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, zasadnicze szkoły zawodowe.

14 Nauka trwa trzy lata. Jeśli zdecydujesz się przystąpić do egzaminu maturalnego, to po jego pomyślnym zdaniu będziesz mógł/mogła kontynuować naukę na wybranej wyższej uczelni. W liceum ogólnokształcącym realizowane są rozszerzone programy nauczania 2-4 przedmiotów oraz liczne innowacje. To właśnie z tych przedmiotów najprawdopodobniej będziesz zdawać maturę. Liceum ogólnokształcące

15 W przypadku, gdy nie przystąpisz do egzaminu maturalnego lub go nie zdasz, możesz kontynuować naukę w szkole policealnej.

16 Kształcenie trwa trzy lata. Uczeń liceum profilowanego zdobywa wiedzę ogólną oraz równolegle wiedzę ogólnozawodową, stanowiącą podbudowę do dalszego kształcenia zawodowego. Liceum profilowane

17 PROFILE w liceach profilowanych : PROFIL EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY; PROFIL ELEKTROTECHNICZNY; PROFIL KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA; PROFIL MECHATRONICZNY; PROFIL TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNY. PROFIL ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ.

18 Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Możesz również kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Technikum

19 W Bydgoszczy możesz zdobyć tytuł technika : AGROBIZNESU ANALITYKA AWIONIKI BUDOWNICTWA DROGOWNICTWA EKONOMISTY ELEKTRONIKA ELEKTRYKA FOTOTECHNIKA GEODETY HANDLOWCA HOTELARSTWA INFORMATYKA KELNERA KUCHARZA MECHANIKA MECHANIKA LOTNICZEGO OCHRONY ŚRODOWISKA OGRODNIKA POLIGRAFA TECHNOLOGII DREWNA TECHNOLOGII ODZIEŻY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TELEINFORMATYKA URZĄDZEŃ SANITARNYCH ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO

20 Zasadnicza szkoła zawodowa Głównym celem szkoły zawodowej jest umożliwienie absolwentowi uzyskania kwalifikacji w wyuczonym zawodzie. Szkoła kształci uczniów i młodocianych pracowników. Kształcenie trwa dwa lub trzy lata. Po szkole możesz kontynuować naukę w liceum albo technikum uzupełniającym, które kończą się egzaminem maturalnym.

21 Zasadnicze szkoły zawodowe w Bydgoszczy przygotowują do zdobycia kwalifikacji zawodowych w zawodach: FOTOGRAF KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII MALARZ-TAPECIARZ OGRODNIK POSADZKARZ SPRZEDAWCA 2 - letnich

22 i 3-letnich BLACHARZ SAMOCHODOWY CUKIERNIK ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTRYK FRYZJER KRAWIEC MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH PIEKARZ ŚLUSARZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK PRECYZYJNY MONTER ELEKTRONIK MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH MURARZ OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO RZEŹNIK-WĘDLINIARZ STOLARZ

23 Bliższe informacje znajdziesz w informatorze o szkołach ponadgimnazjalnych miasta BYDGOSZCZY www.bydgoszcz.pl/rekrutacja lub www.bydgoszcz.edu.com.pl lub www.zse.bydgoszcz.pl

24 Pamiętaj o terminach rekrutacji! W maju otrzymasz swój identyfikator i hasło, które umożliwią Ci logowanie się do systemu i wybór szkół. Możesz to zrobić w domu, w szkole lub w innym miejscu z dostępem do Internetu. Dopóki nie zaniesiesz podania, możesz dokonać ewentualnej zmiany w wyborze szkół i klas. W terminie od 29 maja do 14 czerwca 2006r. zanosisz podanie do szkoły pierwszego wyboru. W przypadku dodatkowych dokumentów, musisz wcześniej potwierdzić ich poprawność w szkole, w której dokumenty te są wymagane. Od 19 do 22 czerwca 2006 r. możesz jeszcze zmienić swoją decyzję i przenieść dokumenty. Do 26 czerwca 2006 r. do godz. 15 00 do szkoły pierwszego wyboru dostarczasz poświadczone kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

25 28 czerwca od godz. 12 00 dowiadujesz się, w której szkole znalazłeś się na liście przyjętych. Do 30 czerwca 2006 r. do godz. 12 00 potwierdzasz wolę nauki w szkole przynosząc oryginał świadectwa, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego i pozostałe zaświadczenia Pamiętaj!!! Jeśli nie potwierdzisz woli nauki rezygnujesz z miejsca w szkole Jeśli nie znalazłeś się na żadnej liście przyjętych, otrzymujesz informację o wolnych miejscach w szkołach, ustalasz ponownie listę preferencji i składasz dokumenty do nowej szkoły pierwszego wyboru – do 4 lipca. 5 lipca 2006 r. od godz. 12 00 dowiadujesz się, do której szkoły zostałeś przyjęty.

26 Jeśli wśród wybranych przez Ciebie szkół znajduje się: Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Szkoła sportowa Szkoła dwujęzyczna koniecznie musisz udać się do tej szkoły (przed złożeniem podania w szkole pierwszego wyboru) w celu uzyskania bliższych informacji i pobrania wymaganych formularzy.

27 Od 29 maja podanie będziesz mógł wypełnić i wydrukować w Internecie www.bydgoszcz.edu.com.pl

28 Pamiętaj !!! Twój wybór decyduje o Twojej przyszłości !

29 Przykładowo wypełnione podanie Zauważ, że wybrałeś 3 szkoły ale 12 klas !! System spróbuje przypisać Cię do klasy umieszczonej najwyżej na Twojej liście preferencji - o ile pozwoli na to uzyskana przez Ciebie liczba punktów. Jeśli liczba punktów będzie niewystarczająca, rozpatrywane będą następne klasy z listy. Zatem kolejność klas jest niezwykle ważna !!!

30 SZKOŁAODDZIAŁ IV LO 1C X LO 1C II LP 1P IVLO 1F IVLO 1G X LO 1E... Jeżeli się nie dostaniesz, to chcesz wrócić do IV LO i uczyć się języków Najbardziej interesuje Cię 1C w IV LO a później 1C w XLO lub chemiczne badanie środowiska w II Liceum Profilowanym Lub jeszcze w 1E w XLO Chciałbyś się uczyć w klasie o ukierunkowaniu biologiczno - chemicznym z językiem angielskim i niemieckim?! Jak możesz wypełnić podanie ?

31 SZKOŁA ODDZIAŁ TE 1A,1B,1C TE 1D,1E TE 1F LPE 1LM,1LI ZSZE 1a technik elektronik technik teleinformatyk technik informatyk LPE – profil zarządzanie informacją Interesuje Cię elektronika. Chciałbyś w przyszłości zostać elektronikiem? ZSZE – to 3 letnia szkoła zawodowa monter elektronik

32 Ile punktów za świadectwo? Oblicz! Za ocenę z języka polskiego oraz oceny z trzech wybranych przez szkołę przedmiotów: celujący 15 punktów bardzo dobry 13 punktów dobry 10 punktów dostateczny 5 punktów dopuszczający 2 punkty Łącznie do 60 punktów

33 Za świadectwo z wyróżnieniem - 10 punktów Za ocenę zachowania: wzorowe - 5 punktów bardzo dobre - 3 punkty Za osiągnięcia kandydata: naukowe (finał wojewódzki) - 15 punktów naukowe (dwa finały wojewódzkie) - 20 punktów sportowe i artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym lub wolontariat - 5 punktów Inne osiągnięcia – do 40 punktów

34 Uwaga ! Oryginał dyplomu uzyskanego za osiągnięcia sportowe lub dokumentu o działalności w wolontariacie należy przedstawić w szkole pierwszego wyboru

35 Maksymalna możliwa liczba punktów za świadectwo –100

36 Punkty za egzamin gimnazjalny część humanistyczna - do 50 punktów część matematyczno-przyrodnicza - do 50 punktów Razem - do 100 punktów

37 200 to maksymalna liczba punktów, którą możesz uzyskać za świadectwo i egzamin razem

38 CO DAJE SYSTEM: Jednolitość i czytelność regulaminu rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych miasta Bydgoszczy. Sprawne technicznie przeprowadzenie rekrutacji i zapewnienie prawie wszystkim kandydatom miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych w pierwszym naborze. Optymalny przydział uczniów do oddziałów uwzględniający ich preferencje i liczbę punktów.

39 Powodzenia! Opracowanie: Iwona Waszkiewicz przy współpracy zespołu koordynującego ds. naboru elektronicznego


Pobierz ppt "NABÓR ELEKTRONICZNY Bydgoszcz 2006 Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto! Już niedługo dokonasz wyboru dalszej drogi edukacji ???"

Podobne prezentacje


Reklamy Google