Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezrobocie Suwałki 24 luty 2014 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezrobocie Suwałki 24 luty 2014 rok."— Zapis prezentacji:

1 Bezrobocie Suwałki 24 luty 2014 rok

2 Sytuacja na suwalskim rynku pracy
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na dzień r. wyniosła osoby Na dzień 31 stycznia 2014r. liczba bezrobotnych zamieszkałych w mieście Suwałki wyniosła osób, co stanowiło 70,6% ogółu bezrobotnych. Obliczony przez GUS wskaźnik stopy bezrobocia na dzień wynosi odpowiednio: Powiat suwalski ,2 % Miasto Suwałki ,0 % województwo podlaskie - 15,1 % kraj ,4 %

3 Zarejestrowani bezrobotni wg wieku - stan na dzień 31.01.2014r.

4 Zarejestrowani bezrobotni wg wykształcenia – stan na dzień 31. 01
Zarejestrowani bezrobotni wg wykształcenia – stan na dzień r.

5 Dominujące gałęzie gospodarki na suwalskim rynku pracy (na dzień 31.11.2013)
LP Nazwa działalności Liczba podmiotów Udział procentowy 1 Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych 2378 27,0 % 2 Budownictwo 996 11,3 % 3 Przetwórstwo przemysłowe 728 8,3 % 4 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 723 8,2 %

6 Niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb i wymagań rynku pracy ( stan na 31.01.2014)
Nazwa kwalifikacji Zawód wyuczony Oferowane stanowiska Technik ekonomista* 269 Krawiec* 136 5 Mechanik pojazdów samochodowych* 126 11 Technik mechanik* 98 Specjalista administracji publicznej 121 2 Technik rolnik* 111 Ślusarz* 107 9 Rolnik* 105 Stolarz* 102 17 Kucharz małej gastronomii / kucharz 174 32 Pedagog 96 4

7 Niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb i wymagań rynku pracy ( stan na 31.01.2014)
Technik budownictwa* 91 Sprzedawca* 87 102 Specjalista do spraw rachunkowości 76 Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 72 Fryzjer* 21 Murarz* 62 10 Technik technologii odzieży* 55 1 Ekonomista 51 Technik informatyk* 50 Cukiernik* 48 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 45 Bez zawodu (oferty pracy – prace proste, robotnik gospodarczy) 2426 313

8 Dominujące kierunki kształcenia szkolnictwo wyższe
Nazwa kierunku Liczba absolwentów Administracja 105 Ekonomia, finanse, bankowość 92 Pedagogika 70 Budownictwo 30 Rolnictwo 29 Prawo 21 Ochrona środowiska 7 Informatyka 6

9 Podsumowanie niedostosowanie systemu kształcenia skazuje absolwentów szkół już na starcie zawodowym na bezrobocie lub na przekwalifikowanie, niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb i wymagań rynku pracy powoduje ,że osoby bezrobotne zmuszone są poszukiwać zatrudnienia w innych zawodach niż zawody wyuczone .Wykonując pracę poniżej ich kwalifikacji zawodowych czego przykładem są technicy ekonomiści ,którzy najczęściej wykonują zawód sprzedawcy ,krawcy, technicy technologii odzieży najczęściej wykonują zawód-szwaczki itp.

10 warto podkreślić, że na rynku pracy poza kwalifikacjami wynikającymi z zawodu wyuczonego liczą się także dodatkowe umiejętności np.: doświadczenie zawodowe obsługa komputera , znajomość języków obcych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu np. w przypadku elektryków SEP do 1KV, uprawnienia budowlane w przypadku inżynierów czy techników budownictwa, kursy , posiadanie prawa jazdy, indywidualne predyspozycje, cechy osobowości, motywacja do pracy i inne.

11 W populacji osób bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby bez kwalifikacji zawodowych 1954 ( są to osoby legitymujące się wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, średnim ogólnokształcącym oraz absolwenci szkół zawodowych i techników, którzy nie posiadają dyplomu zawodowego). Lokalni pracodawcy są niezadowoleni z jakości kształcenia praktycznego


Pobierz ppt "Bezrobocie Suwałki 24 luty 2014 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google