Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezrobocie Suwałki 24 luty 2014 rok. Sytuacja na suwalskim rynku pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31.01.2014 r. wyniosła 5.464 osoby.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezrobocie Suwałki 24 luty 2014 rok. Sytuacja na suwalskim rynku pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31.01.2014 r. wyniosła 5.464 osoby."— Zapis prezentacji:

1 Bezrobocie Suwałki 24 luty 2014 rok

2 Sytuacja na suwalskim rynku pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31.01.2014 r. wyniosła 5.464 osoby Na dzień 31 stycznia 2014r. liczba bezrobotnych zamieszkałych w mieście Suwałki wyniosła 3.857 osób, co stanowiło 70,6% ogółu bezrobotnych. Obliczony przez GUS wskaźnik stopy bezrobocia na dzień 31.12.2013 wynosi odpowiednio: Powiat suwalski - 11,2 % Miasto Suwałki- 13,0 % województwo podlaskie- 15,1 % kraj- 13,4 %

3 Zarejestrowani bezrobotni wg wieku - stan na dzień 31.01.2014r.

4 Zarejestrowani bezrobotni wg wykształcenia – stan na dzień 31.01.2014r.

5 Dominujące gałęzie gospodarki na suwalskim rynku pracy (na dzień 31.11.2013) LPNazwa działalności Liczba podmiotów Udział procentowy 1 Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych 237827,0 % 2Budownictwo99611,3 % 3Przetwórstwo przemysłowe7288,3 % 4 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 7238,2 %

6 Niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb i wymagań rynku pracy ( stan na 31.01.2014) Nazwa kwalifikacji Zawód wyuczony Oferowane stanowiska Technik ekonomista*2690 Krawiec*1365 Mechanik pojazdów samochodowych*12611 Technik mechanik*980 Specjalista administracji publicznej1212 Technik rolnik*1110 Ślusarz*1079 Rolnik*1050 Stolarz*10217 Kucharz małej gastronomii / kucharz17432 Pedagog964

7 Niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb i wymagań rynku pracy ( stan na 31.01.2014) Technik budownictwa*910 Sprzedawca*87102 Specjalista do spraw rachunkowości760 Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych720 Fryzjer*7221 Murarz*6210 Technik technologii odzieży*551 Ekonomista510 Technik informatyk*500 Cukiernik*481 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji450 Bez zawodu (oferty pracy – prace proste, robotnik gospodarczy) 2426313

8 Dominujące kierunki kształcenia szkolnictwo wyższe Nazwa kierunkuLiczba absolwentów Administracja105 Ekonomia, finanse, bankowość92 Pedagogika70 Budownictwo30 Rolnictwo29 Prawo21 Ochrona środowiska7 Informatyka6

9 Podsumowanie niedostosowanie systemu kształcenia skazuje absolwentów szkół już na starcie zawodowym na bezrobocie lub na przekwalifikowanie, niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb i wymagań rynku pracy powoduje,że osoby bezrobotne zmuszone są poszukiwać zatrudnienia w innych zawodach niż zawody wyuczone.Wykonując pracę poniżej ich kwalifikacji zawodowych czego przykładem są technicy ekonomiści,którzy najczęściej wykonują zawód sprzedawcy,krawcy, technicy technologii odzieży najczęściej wykonują zawód-szwaczki itp.

10 warto podkreślić, że na rynku pracy poza kwalifikacjami wynikającymi z zawodu wyuczonego liczą się także dodatkowe umiejętności np.: doświadczenie zawodowe obsługa komputera, znajomość języków obcych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu np. w przypadku elektryków SEP do 1KV, uprawnienia budowlane w przypadku inżynierów czy techników budownictwa, kursy, posiadanie prawa jazdy, indywidualne predyspozycje, cechy osobowości, motywacja do pracy i inne.

11 W populacji osób bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby bez kwalifikacji zawodowych 1954 ( są to osoby legitymujące się wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, średnim ogólnokształcącym oraz absolwenci szkół zawodowych i techników, którzy nie posiadają dyplomu zawodowego). Lokalni pracodawcy są niezadowoleni z jakości kształcenia praktycznego


Pobierz ppt "Bezrobocie Suwałki 24 luty 2014 rok. Sytuacja na suwalskim rynku pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31.01.2014 r. wyniosła 5.464 osoby."

Podobne prezentacje


Reklamy Google