Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy zatrudnienia na rynku pracy Opracowanie; Opracowanie; mgr Janina Wilkosz Doradca Zawodowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy zatrudnienia na rynku pracy Opracowanie; Opracowanie; mgr Janina Wilkosz Doradca Zawodowy."— Zapis prezentacji:

1 Formy zatrudnienia na rynku pracy Opracowanie; Opracowanie; mgr Janina Wilkosz Doradca Zawodowy

2 Formy zatrudnienia na rynku pracy Rynek pracy jest to miejsce, na którym spotykają się podaż i popyt na pracę. Rynek pracy jest to miejsce, na którym spotykają się podaż i popyt na pracę. Największe szanse życiowe na rynku pracy pojawiają się przed ludźmi wykształconymi. Największe szanse życiowe na rynku pracy pojawiają się przed ludźmi wykształconymi.

3 Formy zatrudnienia na rynku pracy Umowa o pracę na; Umowa o pracę na; Okres próbny, Okres próbny, Czas określony, Czas określony, Czas nieokreślony. Czas nieokreślony. Umowa zlecenie Umowa zlecenie Umowa o dzieło Umowa o dzieło Kontrakt menadżerski Kontrakt menadżerski

4 Formy zatrudnienia na rynku pracy Umowa o pracę; Umowa o pracę; Umowa na okres próbny może być zawarta tylko 1 raz, max na 3 miesiące Umowa na okres próbny może być zawarta tylko 1 raz, max na 3 miesiące Umowa na czas określony może być zawarta dwukrotnie, kolejne zawarcie umowy jest równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony. Umowa na czas określony może być zawarta dwukrotnie, kolejne zawarcie umowy jest równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony.

5 Formy zatrudnienia na rynku pracy Umowa zlecenie; Umowa zlecenie; Nie stwarza obowiązku kontynuacji zatrudnienia z ta sama osobą, Nie stwarza obowiązku kontynuacji zatrudnienia z ta sama osobą, Można ją rozwiązać w każdej chwili, Można ją rozwiązać w każdej chwili, Nie ma obowiązku udzielania urlopów, Nie ma obowiązku udzielania urlopów, Ubezpieczenie wypadkowe jest płacone tylko jeśli praca jest wykonywana w siedzibie zleceniodawcy, Ubezpieczenie wypadkowe jest płacone tylko jeśli praca jest wykonywana w siedzibie zleceniodawcy, Obowiązkowo jest płacone ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe, Obowiązkowo jest płacone ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe, Małoletni od 13 roku życia mogą podpisywać umowę zlecenie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego /rodzica, opiekuna prawnego/. Małoletni od 13 roku życia mogą podpisywać umowę zlecenie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego /rodzica, opiekuna prawnego/.

6 Formy zatrudnienia na rynku pracy Umowa o dzieło; Umowa o dzieło; Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia gotowego rezultatu, efektu pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia gotowego rezultatu, efektu pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, Przyjmujący zamówienie związany jest warunkami umowy, ale nie podlega poleceniom zamawiającego dotyczącym czasu pracy, miejsca i sposobu wykonania dzieła. Przyjmujący zamówienie związany jest warunkami umowy, ale nie podlega poleceniom zamawiającego dotyczącym czasu pracy, miejsca i sposobu wykonania dzieła.

7 Formy zatrudnienia na rynku pracy Kontrakt menedżerski; Kontrakt menedżerski; Stosuje się wobec osób zajmujących kierownicze stanowisko w firmach, Stosuje się wobec osób zajmujących kierownicze stanowisko w firmach, Jest to umowa cywilnoprawna, na mocy której przyjmujący zlecenie czyli zarządca zobowiązuje się za wynagrodzeniem, do stałego wykonywania czynności zarządu przedsiębiorstwem zleceniodawcy w jego imieniu i na jego rzecz. Jest to umowa cywilnoprawna, na mocy której przyjmujący zlecenie czyli zarządca zobowiązuje się za wynagrodzeniem, do stałego wykonywania czynności zarządu przedsiębiorstwem zleceniodawcy w jego imieniu i na jego rzecz.

8 Alternatywne formy zatrudnienia Wolontariat Wolontariat Telepraca Telepraca Leasing pracowniczy Leasing pracowniczy

9 Alternatywne formy zatrudnienia Wolontariat; Wolontariat; To dobrowolna, świadoma i bezpłatna działalność na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne czy koleżeńskie. To dobrowolna, świadoma i bezpłatna działalność na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne czy koleżeńskie. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873)

10 Alternatywne formy zatrudnienia Działania publiczne określone w ustawie; Działania publiczne określone w ustawie; Pomoc społeczna w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, Pomoc społeczna w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, Działalność charytatywna, Działalność charytatywna, Podtrzymywanie tradycji narodowych, Podtrzymywanie tradycji narodowych, Pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, Pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, Działalność na rzecz mniejszości narodowych, Działalność na rzecz mniejszości narodowych, Ochrona i promocja zdrowia, Ochrona i promocja zdrowia, Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

11 Alternatywne formy zatrudnienia Działania publiczne określone w ustawie; Działania publiczne określone w ustawie; Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, Upowszechnianie i ochrona praw kobiet, Upowszechnianie i ochrona praw kobiet, Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, Nauka, edukacja, oświata, kultura i sztuka, Nauka, edukacja, oświata, kultura i sztuka, Ekologia i ochrona zwierząt, Ekologia i ochrona zwierząt, Porządek i bezpieczeństwo, przeciwdziałanie patologiom społecznym. Porządek i bezpieczeństwo, przeciwdziałanie patologiom społecznym.

12 Formy zatrudnienia na rynku pracy Telepraca; Telepraca; To wykorzystywanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych, do wykonywania pracy w dowolnej odległości od miejsca siedziby firmy. To wykorzystywanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych, do wykonywania pracy w dowolnej odległości od miejsca siedziby firmy.

13 Formy zatrudnienia na rynku pracy Telepraca Telepraca Plusy; Plusy; Oszczędność przestrzeni biurowej, Oszczędność przestrzeni biurowej, Oszczędność czasu, Oszczędność czasu, Zmniejszenie lub eliminacja kosztów dojazdu, Zmniejszenie lub eliminacja kosztów dojazdu, Możliwość wykonywania pracy przez osoby niepełnosprawne i wychowujące dzieci, Możliwość wykonywania pracy przez osoby niepełnosprawne i wychowujące dzieci, Ograniczenie stresu, Ograniczenie stresu, Elastyczność w wykonywaniu zadań. Elastyczność w wykonywaniu zadań.

14 Formy zatrudnienia na rynku pracy Telepraca Telepraca Minusy; Minusy; Utrudnia kontrolę nad pracownikiem, Utrudnia kontrolę nad pracownikiem, Osłabia kontakty na linii pracodawca- pracownik, Osłabia kontakty na linii pracodawca- pracownik, Uzależnia od techniki, Uzależnia od techniki, Może wywoływać uczucie izolacji, wyobcowania, Może wywoływać uczucie izolacji, wyobcowania, Zanika kultura biurowa. Zanika kultura biurowa.

15 Formy zatrudnienia na rynku pracy Leasing pracowniczy- Leasing pracowniczy- To wykorzystanie w przedsiębiorstwie pracowników należących do zespołu pracowniczego firmy zewnętrznej. To wykorzystanie w przedsiębiorstwie pracowników należących do zespołu pracowniczego firmy zewnętrznej.

16 Formy zatrudnienia na rynku pracy Leasing pracowniczy- Leasing pracowniczy- Zastępstwa – zastąpienie pracowników etetowych przebywających na zwolnieniach lekarskich lub urlopach wypoczynkowych, macierzyńskich itp., Zastępstwa – zastąpienie pracowników etetowych przebywających na zwolnieniach lekarskich lub urlopach wypoczynkowych, macierzyńskich itp., Nietypowe projekty- realizacja projektów wymagających nietypowych, specyficznych kwalifikacji bądź umiejętności, realizacja dodatkowych zamówień, Nietypowe projekty- realizacja projektów wymagających nietypowych, specyficznych kwalifikacji bądź umiejętności, realizacja dodatkowych zamówień,

17 Formy zatrudnienia na rynku pracy Leasing pracowniczy- Leasing pracowniczy- Sezonowość- wzrost zapotrzebowania na personel w związku ze zwiększonym popytem na określoną produkcję lub sezonowość usług, Sezonowość- wzrost zapotrzebowania na personel w związku ze zwiększonym popytem na określoną produkcję lub sezonowość usług, Ograniczenia w tworzeniu nowych etatów- potrzeba dodatkowego personelu w firmie. Ograniczenia w tworzeniu nowych etatów- potrzeba dodatkowego personelu w firmie.

18 Formy zatrudnienia na rynku pracy Dziękuję za uwagę Janina Wilkosz Zabierzów kwiecień 2007 roku


Pobierz ppt "Formy zatrudnienia na rynku pracy Opracowanie; Opracowanie; mgr Janina Wilkosz Doradca Zawodowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google