Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sektor finansów publicznych i jego jednostki 1.Pojęcie i cechy sektora finansów publicznych 2.Specjalny reżim finansowy 3. Jednostki sektora finansów publicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sektor finansów publicznych i jego jednostki 1.Pojęcie i cechy sektora finansów publicznych 2.Specjalny reżim finansowy 3. Jednostki sektora finansów publicznych."— Zapis prezentacji:

1 Sektor finansów publicznych i jego jednostki 1.Pojęcie i cechy sektora finansów publicznych 2.Specjalny reżim finansowy 3. Jednostki sektora finansów publicznych 4.Organy władzy publicznej 5.Skarb państwa

2 Sektor finansów publicznych Tworzą jednostki wskazane w ustawie o finansach publicznych Przynależność do tego sektora oznacza poddanie jego jednostek specjalnemu reżimowi finansowemu Reżim ten tez określa ustawa o finansach publicznych

3 Reżim finansów publicznych odnosi się do; Zasad gromadzenia i wydatkowania publicznych środków pieniężnych Ich planowania Zarządzania nimi i kontroli Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

4 Zakres sektora finansów publicznych Nie pokrywa się z zakresem sektora publicznego Nie obejmuje bowiem państwowych osób prawnych działających jako; 1.Przedsiębiorstwa państwowe 2.Banki 3.Spółki handlowe Do sektora finansów publicznych należy natomiast Skarb Państwa

5 Listę jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych określa Ustawa….. Organy władzy publicznej Jednostki budżetowe, zakłady i gospodarstwa pomocnicze jb. Fundusze celowe Państwowe szkoły wyższe Instytucje kultury Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ZUS, KRUS, PAN Kasy chorych

6 Organy władzy publicznej Pojęcie Konstytucji RP (art7) Wyróżniając (art.10); władzę ustawodawczą (Sejm i Senat) władzę wykonawczą (Prezydent RP i Rada Ministrów ) władzę sądowniczą (sądy i trybunały)

7 Do organów tych zalicza się ponadto ; Organy władzy wykonawczej takie jak; ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie Organy władzy konstytucyjnej (NIK, rzecznik praw obywatelskich, KRRiT) A także bezpośrednio wymienione w Konstytucji RP- Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, Krajowe Biuro Wyborcze, IPN, PIP itp..

8 Konstytucja RP do organów władzy publicznej zalicza także; Samorząd terytorialny (art.163) Jednostkami sektora finansów publicznych są zatem wszystkie jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty, województwa samorządowe i ich organy (rady i zarządy) Do organów tych Ustawa… włącza także- spółki prawa handlowego- utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub z ich przeważającym udziałem kapitałowym – mogą one działać w sferze użyteczności publicznej lub też poza nią lecz w ściśle określonych ramach

9 Skarb Państwa Państwowa osoba prawna – kc Bardzo niejednoznaczne określenie -Odpowiednik państwa -Zarządca skarbu publicznego -Tradycyjny fiskus -Osoba prawna działająca w imieniu państwa

10 Skarb państwa Realizuje zadania państwa lecz w obrocie prawnym występuje w roli prywatnoprawnej – właściciela,który włada, korzysta i rozporządza majątkiem państwowym Może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą poprzez jednostki organizacyjne, które nie mają odrębnej osobowości prawnej ( jednostki i zakłady budżetowe ) oraz w formie jednosoobowych spółek skarbu państwa lub spółek z jego udziałem Może realizować funkcje gospodarcze poprzez udziały kapitałowe w funduszach powierniczych i w fundacjach.


Pobierz ppt "Sektor finansów publicznych i jego jednostki 1.Pojęcie i cechy sektora finansów publicznych 2.Specjalny reżim finansowy 3. Jednostki sektora finansów publicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google