Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja zdrowia w szkole (propozycja zajęć pozalekcyjnych)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja zdrowia w szkole (propozycja zajęć pozalekcyjnych)"— Zapis prezentacji:

1 Promocja zdrowia w szkole (propozycja zajęć pozalekcyjnych)
Beata Soczawa

2

3 Co to ja robiłem w zeszłym roku….? …Promowałem zdrowie…
A może tak zrobić to w tym roku w ramach zajęć pozalekcyjnych?

4 Gazetka w szkolnej gablocie Ulotki informacyjne Apel szkolny
W październiku dzieciaki zaczynają chorować… … a więc zaczynamy we wrześniu – przygotowujemy kampanię informacyjną na temat profilaktyki prozdrowotnej: Gazetka w szkolnej gablocie Ulotki informacyjne Apel szkolny Spotkanie z przedstawicielem sanepidu - konkurs… (itp..)

5 W listopadzie przypada dzień pamięci o ofiarach wypadków na drodze….
…od października przygotowujemy: materiały informacyjne, apel, spotkanie z policjantem Plakaty Gazetkę Przypominamy zasady pierwszej pomocy…

6 W lutym przypada „Dzień Hakowicza”…
… w grudniu zbieramy grupę pięciu uczniów i rejestrujemy zespół na stronie projektu … zapoznajemy się z hasłem tegorocznej kampanii oraz materiałami zamieszczonymi na stronie projektu … w styczniu przygotowujemy razem z uczniami projekt kampanii w szkole, nawiązujemy kontakt z Ośrodkiem Onkologicznym … w lutym organizujemy „Dzień Hakowicza” … pomagamy uczniom opracować raport i czekamy na wyniki

7 … w międzyczasie przypadają ferie zimowe…
… warto pomyśleć o kampanii promującej bezpieczne zachowania na stoku… … można nawiązać współpracę z PCK i zorganizować w tym czasie kurs pierwszej pomocy kończący się uzyskaniem certyfikatu

8 Pod koniec kwietnia zwykle słoneczko zaczyna mocniej przygrzewać…
… Organizujemy kampanię na temat bezpiecznego opalania się nie tylko na świeżym powietrzu, ale również w solariach… - przygotowania zaczynamy po wiosennej przerwie świątecznej

9 1 czerwca przypada Dzień Dziecka…
… nawiązujemy współpracę z nauczycielem biologii i wf – przygotujemy „Piknik zdrowia” – zdrowe odżywianie, ruch, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (szkolny konkurs)…

10 … upss… … 38 godzin w szkole ponadgimnazjalnej już dawno się skończyło… … 76 godzin w gimnazjum ledwo wystarcza… … a jeszcze warto by było pomyśleć o kampanii na rzecz bezpiecznych zachowań na wakacjach…

11 OFERTA RCRE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH ZDROWIE
- dla nauczycieli różnych etapów edukacji -  kurs „ Serfuję po zdrowie – wykorzystanie nowych technologii w promocji zdrowia” ( Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, narzędzi, metod oraz zasobów Internetu w edukacji zdrowotnej  i promocji zdrowia)

12 OFERTA RCRE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH ZDROWIE
- dla szkolnych liderów- koordynatorów  SzPZ (szkół promujących zdrowie) – cykl szkoleń (20g) tematycznie związanych z promocją zdrowia, profilaktyką , bezpieczeństwem w szkole

13 OFERTA RCRE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH ZDROWIE
- dla dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek zainteresowanych tworzeniem szkoły promującej zdrowie i współpraca w ramach Opolskiej Sieci SzPZ  – kurs „Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie? (32g.) (Zapoznanie z koncepcją , strategią, modelem i standardami  SzPZ, przygotowanie do realizacji zadań szkolnego koordynatora promocji zdrowia w SzPZ )

14 OFERTA RCRE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH ZDROWIE
- szkolenia na zlecenie dyrektorów szkół i placówek ( szkoleniowe rady pedagogiczne -4g.) nt.,  „Promocja zdrowia jako forma realizacji programu wychowania i profilaktyki” „Kształtowanie umiejętności życiowych (psychospołecznych) dzieci i młodzieży w praktyce przedszkolnej / szkolnej”. „Jak budować bezpieczną i przyjazną szkołę? Tworzenie pozytywnego klimatu społecznego szkoły” „Jak zostać szkołą promująca zdrowie i członkiem Opolskiej Sieci SzPZ?” (koncepcja, strategia działań, kryteria włączenia do sieci SzPZ  i uzyskania certyfikatu SzpZ) „Standardy szkoły promującej zdrowie i autoewaluacja działań”

15 OFERTA RCRE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH ZDROWIE
Dla szkół i placówek w Opolskiej Sieci SzPZ planuje się też konferencję nt. „Promocja zdrowia psychicznego w szkole i przedszkolu”. Możliwa jest również realizacja tematyki z obszaru promocji zdrowia – edukacji zdrowotnej, profilaktyki problemów zdrowotnych i bezpieczeństwa , zgodnie z potrzebami szkoły i w brzmieniu zaproponowanym przez szkołę

16 ZDROWIE materiały informacyjne dotyczące programu Szkoła Promująca Zdrowie można znaleźć na stronie internetowej:  Wydział Wychowania i Profilaktyki – Promocja zdrowia w szkole.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Promocja zdrowia w szkole (propozycja zajęć pozalekcyjnych)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google