Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUconsult Doradztwo Gospodarcze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUconsult Doradztwo Gospodarcze"— Zapis prezentacji:

1 EUconsult Doradztwo Gospodarcze
Klub Eksportera Pierwsze kroki w eksporcie – jak nawiązać współpracę z partnerami zagranicznymi? Anna Bilo EUconsult Doradztwo Gospodarcze Rzeszów, r.

2 Polski handel zagraniczny w latach 2000-2007 [mld EURO]
Źródło: GUS

3 Kierunki polskiego eksportu
Rynek % Kraje rozwinięte 83,6 w tym UE 77,2 w tym strefa euro  54,2 Kraje Europy Środkowo - Wschodniej 10,0 Kraje rozwijające się 6,4 Całość 100,0 Źródło: GUS

4 Kierunki polskiego eksportu – sierpień 2007
Kraj % Niemcy 25,5 Wielka Brytania 6,1 Francja 5,8 Czechy 5,5 Włochy 5,4 Rosja 5,1 Ukraina 4,2 Węgry 3,5 Źródło: GUS

5 Struktura towarowa polskiego eksportu
Źródło: GUS

6 Udział województw w eksporcie ogółem
Województwo Udział w eksporcie ogółem (w %) Województwo mazowieckie 18,2 Województwo śląskie 16,5 Województwo wielkopolskie 10,7 Województwo pomorskie 10,4 Województwo dolnośląskie 10,3 Województwo małopolskie 5,0 Województwo zachodnio-pomorskie 4,8 Województwo kujawsko-pomorskie 4,1 Województwo łódzkie Województwo podkarpackie 4,0 Województwo lubuskie 3,2 Województwo warmińsko - mazurskie 2,6 Województwo lubelskie 2,1 Województwo opolskie 1,7 Województwo podlaskie 1,3 Województwo świętokrzyskie 1,0

7 Trudności i przeszkody skutecznego eksportu
Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z wiarygodnym kontrahentem zagranicznym Brak umiejętności handlowych Obawa przed ryzykiem Niewiara w możliwość odniesienia sukcesu eksportowego Niedostateczna wiedza na temat rynków zagranicznych

8 Wewnątrzwspólnotowa wymiana towarów vs eksport
Na Jednolitym Rynku UE pojęcia: eksport i import zostały zastąpione pojęciami: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – WDT (eksport), Jest to wywóz towarów na terytorium innego państwa członkowskiego UE. Nabywca towaru musi być podatnikiem VAT zarejestrowanym w innym państwie członkowskim lub osobą prawną nie będącą podatnikiem VAT, ale zarejestrowaną dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wewnątrzwspólnotowa dostawa jest objęta stawką podatku 0%. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – WNT (import). Jest to nabycie praw do rozporządzania jak właściciel towarami przywiezionymi z jednego z krajów członkowskich UE. Otrzymana faktura objęta jest stawką 0%, jednakże przedsiębiorca jest zobowiązany do samodzielnego naliczenia i zapłacenia podatku VAT według polskich regulacji prawnych.

9 Co skłania firmy do eksportu?
Konieczność przeżycia Narastająca konkurencja Chęć ekspansji Duch przedsiębiorczości Nadwyżki produkcji

10 Kiedy należy rozważyć decyzję o podjęciu eksportu?
gdy firma ma wolne moce produkcyjne, swobodny dostęp do surowców oraz wolne środki finansowe, rentowność innego rynku jest istotnie wyższa niż na rynku podstawowym, rynek obecny jest w fazie schyłku, znamy rynki, gdzie nasz produkt jest atrakcyjny (cenowo, jakościowo, technologicznie), dostrzegliśmy szansę na rynku, który będzie (już jest) w fazie dynamicznego wzrostu w danej branży, konkurencja na docelowym rynku zagranicznym jest niezbyt intensywna (w skali naszych możliwości), zdobędziemy nowe techniki działania „podglądając” nową konkurencję.

11 Źródła informacji o rynkach eksportowych
Pisma branżowe (magazyny, katalogi, periodyki) Przewodniki dla inwestorów, przedsiębiorców, menedżerów, handlowców Instytuty badań rynkowych, agencje, firmy Instytucje wspierające przedsiębiorczość Izby przemysłowo-handlowe Agencje rozwoju regionalnego Rejestry firm Przedstawicielstwa, filie Instytucje rządowe Ambasady, konsulaty, biura radców handlowych Organizacje międzynarodowe

12 Źródła informacji o rynkach eksportowych
Instytuty Badań Rynkowych np. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego: Istnieje od 1969 r. Prowadzi badania w dziedzinie handlu zagranicznego i gospodarki światowej. Instytut świadczy usługi w zakresie analiz rynkowych i finansowo-ekonomicznych. W Instytucie działa Centrum Informacji Rynkowej. Oferuje ono polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym dostęp do informacji gospodarczo-handlowej z rynków zagranicznych.

13 Źródła informacji o rynkach eksportowych
Izby przemysłowo-handlowe np. Krajowa Izba Gospodarcza Istnieje od 1990 r. Misją KIG jest m.in. wspieranie polskich przedsiębiorców na zintegrowanym rynku Unii Europejskiej oraz reprezentowanie polskich przedsiębiorców za granicą. Zrzesza 130 organizacji gospodarczych.

14 Źródła informacji o rynkach eksportowych
Instytucje rządowe np. Główny Urząd Statystyczny Informacje statystyczne o Unii Europejskiej, w tym wskaźniki makroekonomiczne (EUROSTAT).

15 Źródła informacji o rynkach eksportowych
Placówki dyplomatyczne np. Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Informacje statystyczne o rynkach zagranicznych. Publikacje, opracowania, przewodniki i poradniki dla przedsiębiorców. Przykładowe WE-H: - Ambasada RP w Pradze - Ambasada RP w Berlinie - Ambasada RP w Sztokholmie - Ambasada RP w Londynie - Ambasada RP w Bratysławie -

16 Źródła informacji o rynkach eksportowych
Specjalistyczne portale internetowe np. Portal Promocji Eksportu - Informacje makroekonomiczne o rynkach zagranicznych, wsparcie dla eksporterów, baza ofert i zapytań eksportowych. Baza danych producentów, oferty kupna i sprzedaży na rynkach zagranicznych. Export Pages - Ogólnoświatowy Katalog Eksportowy – oferty i zapotrzebowanie. Serwis Polskich Eksporterów - Celem serwisu jest pomoc w rozwijaniu działalności eksportowej i realizacji transakcji zagranicznych i budowaniu proeksportowej kultury firm Serwis zawiera bazę firm, a także oferty zagraniczne. Dostępny w 7 wersjach językowych.

17 Partnerzy handlowi – jak ich poszukiwać?
Placówki dyplomatyczne (Wydziały Promocja Handlu i Inwestycji), Wywiadownie gospodarcze, Rejestry handlowe i spółek, Izby Przemysłowo – Handlowe, Misje gospodarcze, Uczestnictwo w targach i imprezach wystawienniczych, ...

18 Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla firm eksportujących
Projekt „Przygotowanie do eksportu” Województwo Podkarpackie, Świętokrzyskie i Lubelskie – Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Podsumowanie: Liczba szkoleń zrealizowanych na terenie południowo – wschodniej Polski: 331 Liczba przedsiębiorstw uczestniczących w Projekcie: 1 193 Liczba beneficjentów programu: 2 008 Liczba zrealizowanych godzin doradztwa: h Liczba przygotowanych raportów dla Beneficjentów projektu: 15

19 Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla firm eksportujących
Projekt „Przygotowanie do eksportu” Tematyka raportów doradczych: Analiza potencjalnych rynków eksportowych Analiza portfolio produkcyjnego lub usługowego firmy pod katem możliwości umieszczenia jej oferty handlowej na rynkach zagranicznych. Przygotowanie analizy potencjalnych rynków eksportowych firmy. Plan rozwoju eksportu ( strategia eksportowa firmy) Pomoc w przygotowaniu skutecznej strategii wejścia na wybrany rynek UE. Zbadanie konkurencyjności firmy, analiza SWOT i PEST, charakterystyka rynku, przygotowanie oferty produktów, wybór właściwej strategii cenowej. Opracowanie strategii w zakresie promocji i dystrybucji oraz przygotowanie harmonogramu. Stworzenie gotowego do realizacji planu eksportu na wybrany rynek.

20 Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla firm eksportujących
Projekt „Przygotowanie do eksportu” Tematyka raportów doradczych: Przygotowanie propozycji technik promocyjnych uwzględniających specyfikę potencjalnych rynków eksportowych Analiza różnych form promocji produktu na wybranych rynkach. Narzędzia promocji eksportu w przedsiębiorstwie: reklama, promocja sprzedaży, PR, sprzedaż osobista, marketing szeptany. Przygotowanie planu promocji na wskazanym rynku w ramach określonego budżetu. Pakiet wizualizacji firmy dla potrzeb promocji w eksporcie Analiza portfolio eksportowego firmy pod kątem wizualizacji jej oferty handlowej na docelowych rynkach zagranicznych. Przygotowanie propozycji pakietu materiałów promocyjnych tworzących jednolity wizerunek firmy zawierających stały zestaw elementów wizualizacji (corporate identity).

21 Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla firm eksportujących
Projekt „Przygotowanie do eksportu” Tematyka raportów doradczych: Poszukiwanie kontrahentów zagranicznych Określenie źródeł informacji rynkowych oraz zasad tworzenia baz danych o klientach, produktach i usługach. Przygotowanie listy potencjalnych kontrahentów w oparciu o źródła wtórne.

22 Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla firm eksportujących
Lata Projekty szkoleniowo – doradcze dla przedsiębiorców (w tym eksportujących lub zainteresowanych rozpoczęciem działalności eksportowej)

23 Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla firm eksportujących
Lata Paszport do eksportu jest skierowany do przedsiębiorstw, które posiadają niewielkie doświadczenie w zakresie handlu zagranicznego, charakteryzują się jednak potencjałem eksportowym. Celem instrumentu jest stworzenie skutecznych firm eksportowych oraz wsparcie promocji innowacyjnych towarów i usług. Wsparcie będzie udzielane do kwoty 82 tys. zł, maksymalnie do 60% wydatków kwalifikowanych. Jeśli Twoja firma przejdzie pomyślnie procedurę aplikacyjną (3 etapy: 1/ wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego; 2/ wizyta przedstawicieli instytucji dokonującej selekcji firm do programu; 3/ złożenie wniosku o dofinansowanie i jego zatwierdzenie przez zespół ekspertów), wówczas będzie mogła skorzystać z pakietu obejmującego:

24 Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla firm eksportujących
Lata 30 godz. bezpłatnego konsultingu z zakresu planowania rozwoju eksportu dla firmy oraz co najmniej 3 instrumenty, spośród następujących: - szkolenia z dostępnych form wspierania eksportu, zagadnień finansowo-ubezpieczeniowych (np. ubezpieczenia kredytów eksportowych) i warunków prawnych w kraju docelowym, - badania rynków zagranicznych pod kątem rozwoju działalności eksportowej, - udział w targach i misjach zagranicznych, - wyszukiwanie partnerów handlowych na rynkach docelowych, - przygotowanie ofert handlowych i materiałów promocyjnych, - uzyskanie certyfikatów zgodności oraz świadectw dopuszczalności do obrotu (atesty, badania weterynaryjne, patenty).

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "EUconsult Doradztwo Gospodarcze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google