Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonowanie LGD w PPL+ oraz nowym okresie 2007 - 2013 Halina Siemaszko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonowanie LGD w PPL+ oraz nowym okresie 2007 - 2013 Halina Siemaszko."— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonowanie LGD w PPL+ oraz nowym okresie 2007 - 2013 Halina Siemaszko

2 Skład LGD Członkowie zwyczajni: osoby fizyczne i osoby prawne (działające poprzez swoich przedstawicieli) Partnerstwo trójsektorowe

3 Nadzór nad LGD Starosta właściwy ze wzgl. na siedzibę - w przypadku stowarzyszeń Minister właściwy ze wzgl. na rodzaj działalności - w przypadku fundacji Marszałek województwa – w przypadku nowych LGD, w oparciu o ustawę o PROW

4 Działalność gospodarcza Stowarzyszenia mogą prowadzić dz.g., wg zasad określonych w odrębnych przepisach; dochód w całości przeznacza się na cele statutowe LGD wg PROW – może prowadzić dz.g., służącą realizacji LSR w zakresie określonym w statucie LGD (musi wymienić w statucie jaką wraz z nr PKD)

5 Rada – ciało decyzyjne Nowy organ w LGD (walne, zarząd, komisja rewizyjna + RADA) wybierający projekty Wybierana przez walne zebranie członków Min. 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni Członkostwo w Radzie wyklucza z innych funkcji zarządczych

6 Rada – ciało decyzyjne Dotychczasowy brak rady w stowarzyszeniach wymaga od LGD i jej statutu określenia regulacji dotyczących: Powoływania i odwoływania rady w tym terminy tych czynności oraz kadencyjność, Większości głosów potrzebne do podjęcia uchwał, Skład osobowy oraz ilościowy wraz z procedurą uzupełniania jej składu, Podmiotów kierujących pracami rady oraz ich zadań.

7 Nowe LGD w PROW 2007 - 2013 15 podmiotów uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski (KZ) KZ składa do KRS wniosek o rejestrację wraz ze statutem oraz listą założycieli (LZ) LZ zawiera: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis ( w przyp. Osób prawnych adresy siedziby oraz info o osobach uprawnionych do reprezentowania) Do wniosku dołącza się też protokół z wyboru KZ oraz tymczasowy adres stowarzyszenia Wniosek należy złożyć w ciągu 7 dni od powołania KZ

8 Statut LGD Nazwa i cel oraz adres Podstawy prawne powołania LGD Obszar działania oraz czas trwania Sposób realizacji celów (PKD) Członkostwo oraz prawa i obowiązki członków

9 Podstawy i sposób skreślenia z listy członków Władze LGD (walne, zarząd, rada, komisja rewizyjna) oraz kadencje tych ciał Sposób podejmowania uchwał (głosowania) Omówienie zadań oraz odpowiedzialności poszczególnych ciał Majątek i sposób finansowania LGD Sposób rozwiązania LGD oraz likwidacja majątku Statut LGD c.d.

10 Dylemat prawny obecnych LGD Jak sprostać wymogom PROW będąc fundacją, stowarzyszeniem bądź związkiem stowarzyszeń aby móc realizować LSR w okresie 2007 – 2013 ?


Pobierz ppt "Funkcjonowanie LGD w PPL+ oraz nowym okresie 2007 - 2013 Halina Siemaszko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google