Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Inwestuj w swoją przyszłość Analiza zamknięcia Barbara Zawadzka – koordynator projektu 1

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Spis treści 1.Założone cele i treści działańZałożone cele i treści działań 2.Raport ilościowyRaport ilościowy 3.Witryna WWW projektuWitryna WWW projektu 4.ZakończenieZakończenie 2

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Cel: zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych wyrównanie szans edukacyjnych podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej dla uczniów Treści działań: zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, angielskiego i matematyki koła zainteresowań: artystyczne, informatyczne, biologiczne, chemiczne, turystyczne, geograficzne doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna Założone cele i treści działań 3

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba uczniów którym udzielono wsparcia podczas wdrażania projektu - programu rozwojowego Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 340253249502147,65 4

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba uczniów którzy poprawili o 16 % wyniki nauczania z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 180168183351195,00 5

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba uczniów, którzy zwiększyli o 16 % wiedzę i umiejętności informatyczne, biologiczne, chemiczne i geograficzne Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 9510077177186,32 6

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba uczniów którym udzielono wsparcia psychologiczno - pedagogicznego Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 3230434106,25 7

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba uczniów którzy zwiększyli o 25 % znajomość podstawowego słownictwa w jęz. angielskim Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 80404181101,25 8

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba uczniów którzy zwiększyli o 16 % umiejętność czytania ze zrozumieniem Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 1606397160100,00 9

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba uczniów którzy nabyli umiejętność obserwacji za pomocą mikroskopu Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 1691221131,25 10

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba uczniów którzy nabyli umiejętność wykonywania doświadczeń chemicznych zgodnie z bhp Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 32251742131,25 11

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba uczniów którzy zwiększyli o 40 % wiedzę na temat własnego regionu Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 402973690,00 12

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba uczestników którzy uzyskali certyfikat ECDL potwierdzający ich kwalifikacje informatyczne Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 80374380100,00 13

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba zrealizowanych przedstawień teatralnych Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 6nie dotyczy 7116,67 14

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba zrealizowanych wystaw plastyczno - fotograficznych Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 6nie dotyczy 6100,00 15

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba zorganizowanych rajdów turystycznych po regionie Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 20nie dotyczy 20100,00 16

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba godzin zrealizowanych zajęć wyrównawczych Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 2052nie dotyczy 2052100,00 17

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba godzin zrealizowanych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 1532nie dotyczy 1532100,00 18

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba godzin zrealizowanych zajęć wsparcia psychologiczno - pedagogicznego Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 304nie dotyczy 304100,00 19

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba uczniów którzy zwiększyli zaufanie we własne możliwości Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 275249210459166,91 20

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba uczniów u których zwiększono motywację i zaangażowanie do nauki Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 275233194427155,27 21

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba uczniów którzy zwiększyli umiejętność analitycznego i logicznego myślenia Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 180113106219121,67 22

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba uczniów którzy poprawili umiejętności komunikacji z otoczeniem Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 3230434106,25 23

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba uczniów którzy zwiększyli umiejętność rozwiązywania konfliktów Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 3230434106,25 24

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba uczniów którzy rozwinęli umiejętności artystyczne Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 564195089,29 25

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Liczba uczniów którzy zwiększyli umiejętności autoprezentacji Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 2435944183,33 26

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Galeria i newsy Partnerzy Działania i formularze Ankieta Witryna WWW projektu 27

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel. 42 211 11 32 sekretariat@gimkonst.pl www.gimkonst.plwww.gimkonst.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Dziękuję za uwagę Barbra Zawadzka 28


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google