Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestuj w swoją przyszłość Analiza zamknięcia Barbara Zawadzka – koordynator projektu 1

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Spis treści 1.Założone cele i treści działańZałożone cele i treści działań 2.Raport ilościowyRaport ilościowy 3.Witryna WWW projektuWitryna WWW projektu 4.ZakończenieZakończenie 2

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Cel: zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych wyrównanie szans edukacyjnych podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej dla uczniów Treści działań: zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, angielskiego i matematyki koła zainteresowań: artystyczne, informatyczne, biologiczne, chemiczne, turystyczne, geograficzne doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna Założone cele i treści działań 3

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba uczniów którym udzielono wsparcia podczas wdrażania projektu - programu rozwojowego Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń ,65 4

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba uczniów którzy poprawili o 16 % wyniki nauczania z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń ,00 5

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba uczniów, którzy zwiększyli o 16 % wiedzę i umiejętności informatyczne, biologiczne, chemiczne i geograficzne Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń ,32 6

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba uczniów którym udzielono wsparcia psychologiczno - pedagogicznego Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń ,25 7

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba uczniów którzy zwiększyli o 25 % znajomość podstawowego słownictwa w jęz. angielskim Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń ,25 8

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba uczniów którzy zwiększyli o 16 % umiejętność czytania ze zrozumieniem Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń ,00 9

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba uczniów którzy nabyli umiejętność obserwacji za pomocą mikroskopu Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń ,25 10

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba uczniów którzy nabyli umiejętność wykonywania doświadczeń chemicznych zgodnie z bhp Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń ,25 11

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba uczniów którzy zwiększyli o 40 % wiedzę na temat własnego regionu Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń ,00 12

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba uczestników którzy uzyskali certyfikat ECDL potwierdzający ich kwalifikacje informatyczne Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń ,00 13

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba zrealizowanych przedstawień teatralnych Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 6nie dotyczy 7116,67 14

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba zrealizowanych wystaw plastyczno - fotograficznych Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 6nie dotyczy 6100,00 15

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba zorganizowanych rajdów turystycznych po regionie Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 20nie dotyczy 20100,00 16

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba godzin zrealizowanych zajęć wyrównawczych Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 2052nie dotyczy ,00 17

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba godzin zrealizowanych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 1532nie dotyczy ,00 18

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba godzin zrealizowanych zajęć wsparcia psychologiczno - pedagogicznego Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń 304nie dotyczy ,00 19

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba uczniów którzy zwiększyli zaufanie we własne możliwości Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń ,91 20

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba uczniów u których zwiększono motywację i zaangażowanie do nauki Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń ,27 21

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba uczniów którzy zwiększyli umiejętność analitycznego i logicznego myślenia Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń ,67 22

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba uczniów którzy poprawili umiejętności komunikacji z otoczeniem Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń ,25 23

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba uczniów którzy zwiększyli umiejętność rozwiązywania konfliktów Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń ,25 24

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba uczniów którzy rozwinęli umiejętności artystyczne Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń ,29 25

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Liczba uczniów którzy zwiększyli umiejętności autoprezentacji Założenia projektowe DziewczynkiChłopcy Osiągnięty rezultat (suma dz + chł) % realizacji względem założeń ,33 26

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Galeria i newsy Partnerzy Działania i formularze Ankieta Witryna WWW projektu 27

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 tel Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Barbra Zawadzka 28


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.iwsp.gimkonst.pl www.iwsp.gimkonst.pl Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google