Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola i znaczenie zachowań oraz strategii odbiorców na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej po 1 lipca 2007 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola i znaczenie zachowań oraz strategii odbiorców na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej po 1 lipca 2007 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE."— Zapis prezentacji:

1 Rola i znaczenie zachowań oraz strategii odbiorców na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej po 1 lipca 2007 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE

2 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 2 ZAKRES PREZENTACJI 1111 1111 3333 3333 2222 2222 4444 4444 Wstęp Rozwój rynku energii elektrycznej Rynek TPA i odbiorcy końcowego Strategie i zachowania odbiorców na rynku energii elektrycznej Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Prace nad nowym Prawem energetycznym Podsumowanie 5555 5555 6666 6666

3 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 3 CYTATY UNIJNE PIEBALGS – Energy Commissioner …konieczny jest wzrost konkurencji… BENTLEY – Group finance Director nad Managing Director Europe of Centrica plc. …w pełni otwarty, zliberalizowany rynek jest panaceum na większość problemów… VAN SON – President EFET …nie można dopuścić do regulacji cen na otwartym rynku… …potrzebne są sygnały cenowe dla inwestycji… JOSEFSSON – Chief executive officer of Vattenfall AB …POZWÓLMY DZIAŁAĆ RYNKOWI… WSTĘP

4 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 4 ZAKRES PREZENTACJI 1111 1111 3333 3333 2222 2222 4444 4444 Wstęp Rozwój rynku energii elektrycznej Rynek TPA i odbiorcy końcowego Strategie i zachowania odbiorców na rynku energii elektrycznej Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Prace nad nowym Prawem energetycznym Podsumowanie 5555 5555 6666 6666

5 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 5 WYBRANE UWARUNKOWANIA FORMALNO – PRAWNE RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ DYREKTYWA 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE tzw. dyrektywa energetyczna ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (po nowelizacjach z 12 stycznia i 15 czerwca 2007 r.) rozporządzenia wykonawcze do ustawy – Prawo energetyczne – 1998 – 2007

6 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 6 Program dla elektroenergetyki, 28.03.2006 IRiESP PSE – Operator SA (głównie w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi), obowiązująca (decyzją z 16.05.2007) bezterminowo od 1.06.2006 14 IRiESD OSD – obowiązujące od 1.11.2006 oraz 1.01.2007 prace nad nową ustawą – Prawo energetyczne, rozpoczęte w maju 2006 roku Sprawozdanie z działalności Prezesa URE za 2006 rok, maj 2007 WYBRANE UWARUNKOWANIA FORMALNO – PRAWNE RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

7 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 7 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ - OD MONOPOLU DO KONKURENCJI ODBIORCYODBIORCY Obrót wydziel ze spółek dystryb Firmy obrotu niezal WYTWÓRCYWYTWÓRCY ODBIORCYODBIORCY Dystry- butorzy Firmy obrotu WYTWÓRCYWYTWÓRCY ODBIORCYODBIORCY Dystry- butorzy WYTWÓRCYWYTWÓRCY Wolny rynek Okres przejściowy Monopol Blokady Ograniczenia Wolny obrót

8 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 8 ZAKRES PREZENTACJI 1111 1111 3333 3333 2222 2222 4444 4444 Wstęp Rozwój rynku energii elektrycznej Rynek TPA i odbiorcy końcowego Strategie i zachowania odbiorców na rynku energii elektrycznej Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Prace nad nowym Prawem energetycznym Podsumowanie 5555 5555 6666 6666

9 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 9 ZASADA TPA – ODBIORCY DLA RYNKU, CZY RYNEK DLA ODBIORCÓW ? TPA = jeden z kluczowych elementów umożliwiających odbiorcom dostęp do rynku energii 1 lipca 2004 r. - teoretyczne otwarcie rynku = ok. 1,7 mln odbiorców/ PRAKTYKA = (2005) 35 odbiorców, (2006) 61 odbiorców 1 lipca 2007 r. – pełne (teoretycznie) otwarcie REE teoria vs. praktyka

10 www.toe.pl ? M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 10 Liczba odbiorców oraz korzystających z TPA (wg stanu na koniec danego okresu) 80 12 138 560 641 6 tys. 1,7 mln 15,8 mln uprawnionych 2007

11 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 11 Źródło: URE STRUKTURA OPŁAT ZA ENERGIĘ ORAZ JEJ PRZESYŁ (DYSTRYBUCJĘ) – dane za III kwartały 2006 roku

12 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 12 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARE, URE STRUKTURA OPŁAT ZA ENERGIĘ ORAZ JEJ PRZESYŁ (DYSTRYBUCJĘ) – dane za III kwartały 2006 roku

13 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 13 ZAKRES PREZENTACJI 1111 1111 3333 3333 2222 2222 4444 4444 Wstęp Rozwój rynku energii elektrycznej Rynek TPA i odbiorcy końcowego Strategie i zachowania odbiorców na rynku energii elektrycznej Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Prace nad nowym Prawem energetycznym Podsumowanie 5555 5555 6666 6666

14 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 14 dystrybucja - transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu jej dostarczania odbiorcom obrót - działalność gospodarcza polegająca na handlu hurtowym albo detalicznym paliwami lub energią odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym - odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej wyłącznie w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym DEFINICJE PODSTAWĄ STRATEGII ?

15 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 15 MOŻLIWE OBSZARY WSPÓŁPRACY ODBIORCÓW ZE SPÓŁKAMI OBROTU A MODEL RYNKU

16 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 16 MOŻLIWE OBSZARY WSPÓŁPRACY ODBIORCÓW ZE SPÓŁKAMI OBROTU A MODEL RYNKU

17 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 17 trzy główne typy zachowań odbiorców 1.Postawa czynna 2.Postawa bierna 3.Postawa nieokreślona (% z 1 i % z 2, zwykle nie 50%:50%) wciąż niewystarczająca, co nie oznacza (wciąż) mała wiedza nt. TPA oraz praktycznych kroków zmiany sprzedawcy historyczne (mentalnie) podejście do zagadnień dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej STRATEGIE ODBIORCÓW (1)

18 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 18 SZANSE bardzo duża potrzeba i chęć pozyskania wiarygodnych informacji konieczność redukcji kosztów (nie tylko wskutek nacisku zarządów ale także konkurencji) szeroka możliwość wymiany doświadczeń i informacji konieczność nagłaśniania praktycznych przykładów zmian sprzedawcy konieczność zbliżenia ministerstw i urzędów centralnych do problemów odbiorców energii elektrycznej STRATEGIE ODBIORCÓW (2)

19 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 19

20 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 20

21 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 21 Źródło: Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej przez małych i średnich przedsiębiorców – ekonomiczne i instytucjonalno-proceduralne warunki. URE, sierpień 2006 Suplement RYNEK ENERGII dla MiŚP

22 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 22 Źródło: Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej przez małych i średnich przedsiębiorców – ekonomiczne i instytucjonalno-proceduralne warunki. URE, sierpień 2006 Suplement RYNEK ENERGII dla MiŚP

23 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 23 Suplement RYNEK ENERGII dla MiŚP Źródło: Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej przez małych i średnich przedsiębiorców – ekonomiczne i instytucjonalno-proceduralne warunki. URE, sierpień 2006

24 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 24 Źródło: Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej przez małych i średnich przedsiębiorców – ekonomiczne i instytucjonalno-proceduralne warunki. URE, sierpień 2006 Suplement RYNEK ENERGII dla MiŚP

25 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 25 ZAKRES PREZENTACJI 1111 1111 3333 3333 2222 2222 4444 4444 Wstęp Rozwój rynku energii elektrycznej Rynek TPA i odbiorcy końcowego Strategie i zachowania odbiorców na rynku energii elektrycznej Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Prace nad nowym Prawem energetycznym Podsumowanie 5555 5555 6666 6666

26 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 26 ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy (…) druk 1084 z dnia 8 listopada 2006 r. I czytanie w KG oraz KOŚZNiL – 15 listopada 2006 r. powołanie i prace Podkomisji Nadzwyczajnej - 15, 16, 21 i 28.11.06 Posiedzenia Komisji Gospodarki - 29 listopada 2006 r. II czytanie – 5 grudnia 2006 r. III czytanie – 8 grudnia 2006, przyjęcie przez Sejm 406 głosami za akceptacja przez Sejm 3 poprawek Senatu 12 stycznia 2007 r. DZIENNIK USTAW NR 21 POZ. 124 Zakres nowelizacji (główne, kierunkowe zagadnienia) wprowadzenie świadectw pochodzenia z kogeneracji uzupełnienie obowiązków dot. zapisów umów wprowadzenie (pośrednie) sprzedawców awaryjnych STYCZNIOWA NOWELIZACJA USTAWY

27 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 27 Wymagany udział ilościowy umorzonych świadectw pochodzenia lub uiszczonej opłaty zastępczej w sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzeń

28 www.toe.pl CZERWCOWA NOWELIZACJA USTAWY poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. druk 1734 z dnia 27 kwietnia 2007 r., skierowano do Komisji 21 maja 2007 r. I czytanie w Komisjach 5 czerwca 2007 r. II czytanie w Komisjach 14 czerwca 2007 r. przyjęcie przez Sejm 15 czerwca 2007 r. Zakres nowelizacji ciągłość umów kompleksowych cesja koncesji i taryf tzw. szybka ścieżka legislacyjna Slajd: 28 M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20

29 www.toe.pl NOWA USTAWA/DUŻA NOWELIZACJA USTAWY – PRAWO ENERGETYCZNE Założenia zmian. Elektroenergetyka odejście od regulacji taryf w obrocie energią elektryczną na poziomie hurtowym i detalicznym, utrzymanie regulacji taryf jedynie dla usług powszechnych świadczonych przez tzw. sprzedawcę z urzędu wprowadzenie sprzedawców awaryjnych dla odbiorców końcowych, którzy utracili sprzedawcę do czasu wyboru nowego sprzedawcy utrzymanie regulacji taryf ex-ante dla usług przesyłania i dystrybucji wybór mechanizmu rynkowego dla zapewnienia odpowiednich rezerw mocy wytwórczych Slajd: 29 M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20

30 www.toe.pl NOWA USTAWA/DUŻA NOWELIZACJA USTAWY – PRAWO ENERGETYCZNE Harmonogram prac 30 czerwca 2007 r.-opracowanie tabeli zgodności z uwzględnieniem ocen i kierunków zmian przyjętych w Programie dla elektroenergetyki oraz ocen skutków regulacji dokonanych przez MG, URE i sektor 31 sierpnia 2007 r.-przygotowanie założeń zmian do PE oraz ich konsultacje i przyjęcie w MG 30 września 2007 r. –przygotowanie zmian przepisów PE wraz z oceną skutków regulacji z uwzględnieniem wyników ekspertyzy 31 października 2007 r. – konsultacje społeczne i uzgodnienia projektów przepisów Slajd: 30 M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20

31 www.toe.pl Slajd: 31 ZAKRES PREZENTACJI 1111 1111 3333 3333 2222 2222 4444 4444 Wstęp Rozwój rynku energii elektrycznej Rynek TPA i odbiorcy końcowego Strategie i zachowania odbiorców na rynku energii elektrycznej Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Prace nad nowym Prawem energetycznym Podsumowanie 5555 5555 6666 6666

32 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 32 TPA – po 1 lipca 2007 r. WIZJA AUTORSKA (1) (niestety) małe szanse zmiany stanu istniejącego w 2 poł. 2007 r. nowy problemu; brak realnego unbundlingu (teoretyczny bez zastrzeżeń) potencjalne zachowanie odbiorców TPA – (wciąż) wielka niewiadoma – możliwe gwałtowne działania (paraliżujące dotychczasową obsługę OSD i obrót w SD)

33 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 33 TPA – po 1 lipca 2007 r. WIZJA AUTORSKA (2) likwidacja pozostałych (dotychczasowych) barier TPA (wciąż niestety ) nie wystarczająca wiedza odbiorców dot. TPA wzrost cen i jego wpływ na zachowania odbiorców TPA brak przygotowania praktycznego OSD i obrotu w SD do nowych zadań – podstawową (nową) barierą TPA

34 www.toe.pl M.Kulesa, Wa-wa, 07.06.20 Slajd: 34 Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00 – 043 Warszawa tel. (22) 827 57 93 fax (22) 826 61 55 e-mail: toe@toe.pl Dojrzały rynek energii = różnorodność form handlu i podmiotów na rynku dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rola i znaczenie zachowań oraz strategii odbiorców na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej po 1 lipca 2007 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google