Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanowisko wobec systemu handlu z emisjami CO 2 po 2012 roku Jiří Cienciala Członek Zarządu SPČR Prezes ČPOK Prezydent Związku Branżowego HŽ Prezes Zarządu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanowisko wobec systemu handlu z emisjami CO 2 po 2012 roku Jiří Cienciala Członek Zarządu SPČR Prezes ČPOK Prezydent Związku Branżowego HŽ Prezes Zarządu."— Zapis prezentacji:

1 Stanowisko wobec systemu handlu z emisjami CO 2 po 2012 roku Jiří Cienciala Członek Zarządu SPČR Prezes ČPOK Prezydent Związku Branżowego HŽ Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Jiří Cienciala Członek Zarządu SPČR Prezes ČPOK Prezydent Związku Branżowego HŽ Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

2 1 Deklaracja Związku Przemysłu RCz Proponowane zmiany systemu handlu emisjami CO2 w UE nie gwarantują poprawy, dla przemysłu europejskiego stanowiłyby o wiele większe obciążenie automatyczna obniżka o określony procent bez względu na specyficzne warunki panujące w poszczególnych państwach lub branżach bardzo nieprawdopodobne by EU-ETS stał się systemem globalnym gospodarka UE będzie musiała stawić czoło nierównym warunkom konkurencyjnym nastąpi akceleracja wzrostu cen energii elektrycznej, o dziesiątki, prawdopodobnie nawet setki procent preferowanie rozbudowy źródeł gazu podniesie uzależnienie UE od Rosji Przykład – hutnictwo uzależnienie od produkcji energii oraz węgla negatywny efekt synergiczny dla hutnictwa

3 2 Produkcja stali - świat Europa reszta świata WNP Ameryka Chiny reszta Azji mil. t

4 3 Rygorystyczne reguły – tylko hutnictwo UE

5 4 Produkcja hutnicza oraz emisje CO 2 według obszaru 2006 Żelazo surowe % Stal surowa % CO 2 % Chiny463451 EU-27131612 Japonia1098 Rosja667 Stany Zjednoczone485

6 5 Inwestycje proekologiczne w hutnictwie RCz Programy od 1993 roku: Inwestycje ogółem –75 mld. CZK Modernizacje oraz nowe urządzenia – 50 mld. CZK Proekologiczne projekty – 25 mld. CZK Rekultywacje ekologiczne – 8 mld. CZK Podobny trend można oczekiwać także w przyszłości

7 6 Wyniki ekologiczne w hutnictwie RCz Dane z 2006 roku, 1993 rok – 100 emisje CO2 nie były odnotowane, podobny trend w przyszłości

8 7 Wpływ inwestycji proekologicznych w Hucie Trzyniec Inwestycje proekologiczne cca 6 mld. CZK (1995 – 2005)

9 8 Aukcja emisji CO2 czy podatek ze stali? Nowelizacja dyrektywy KE 2003/87 Środki walki przeciwko zmianom klimatycznym: Spadek emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku co najmniej o 20 % Wzrost udziału energii odnawialnych do 2020 roku na 20 % Każdoroczny spadek ilości emisji CO2 Organizacja aukcji emisji CO2 Spadek emisji do 2020 roku

10 9 Zagrożenia O ile system będzie zastosowany tylko w ramach UE to dla państw UE spowoduje: obniżenie pozycji konkurencyjnej przemysłu europejskiego a przede wszytkim przemysłu ciężkiego (hutnictwo) wielokrotny wzrost cen energii elektrycznej przesunięcie produkcji do innych regionów wzrost bezrobocia w UE Na pewno nastąpi znaczne pogorszenie stopy życiowej obywateli pogorszenie globalnego środowiska naturalnego ujemny wpływ na 22 milionów miejsc pracy w łańcuchu produkcyjnym hutnictwa UE

11 10 Dalsze następstwa System aukcyjny emisji CO2 jest dla Republiki Czeskiej (nie tylko dla niej) najgorszą możliwą alternatywą - parytet siły nabywczej członków UE różni się wyraźnie Administratywne podejście UE zamiast dołożenia starań o zrównoważony rozwój Znaczny udział węgla i gazu jako paliw do produkcji energii elektrycznej w UE przyniesie w rezultacie akcelerację wzrostu cen energii elektrycznej W wypadku aprobacji nowego systemu nastąpi bardzo krótki okres czasu na przygotowanie zmian technologii – energochłonny przemysł potrzebuje na przeprowadzenie zmian ponad 8 lat

12 11 Możliwe rozwiązania Fair play dla wszystkich spółek hutniczych globalnie udział państw produkujących decydującą ilość (85%) produkcji stali zbliżone wartości docelowe emisji CO 2 dla hutnictwa w poszczególnych państwach podobne systemy obniżania emisji zatwierdzone wszystkimi władzami Włączenie do systemu importerów z państw, których nie dotyczy umowa międzynarodowa materiały konkurencyjne wobec stali powinne być również ogarnięte podobnymi dyrektywami a aspekty cyklu życiowego powinny stać nieustannie w ognisku zainteresowania

13 Naprawdę chcemy wypędzić hutnictwo z UE? Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stanowisko wobec systemu handlu z emisjami CO 2 po 2012 roku Jiří Cienciala Członek Zarządu SPČR Prezes ČPOK Prezydent Związku Branżowego HŽ Prezes Zarządu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google