Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej"— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
język polski – rok szkolny 2012/2013 Oprac.: mgr Jolanta Leśnik

2 Krótka charakterystyka zestawu
22 zadania = 20 zamkniętych + 2 otwarte. Zadania do tekstów literackich, popularnonaukowych oraz publicystycznych. Otwarte: sformułowanie zapytania dotyczącego problemu językowego skierowanego do językoznawcy, charakterystyka wybranego bohatera literackiego. Maksymalnie 32 punkty.

3 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013
Lokalizacja Liczba zdających Średni wynik Województwo 41384 62% Powiat 1826 63% Gmina/szkoła 94 68% Klasa A 22 86% Klasa B 19 75% Klasa C 56% Klasa D 15 Klasa E Średni wynik w kraju – 62 %

4 Średnie wyniki szkół Wisła 94 68% Ustroń/ Gim. nr 1 85 62%
Lokalizacja Liczba zdających Średni wynik Wisła 94 68% Ustroń/ Gim. nr 1 85 62% Ustroń/ Gim. nr 2 73 Istebna 149 50% Goleszów 101 61% Cieszyn/GTE 43 84%

5 Ocena trudności egzaminu
kraj województwo Wisła 62% 63% 68% Tegoroczny test sprawdzający umiejętności gimnazjalistów z zakresu języka polskiego, który dla dla całej populacji piszących był umiarkowanie trudny, dla wiślańskich gimnazjalistów okazał się nieco łatwiejszy.

6 Porównanie wyników klas
klasa A B C D E średni wynik 86% 75% 62% 56% najniższy wynik 21/66% 13/40% 7/22% 9/32% najwyższy 31/97% 30/94% 28/87% 29/90%

7 Rozkład punktów w klasie A

8 Rozkład punktów w klasie B

9 Rozkład punktów w klasie C

10 Rozkład punktów w klasie D

11 Rozkład punktów w klasie E

12 Rozkład punktów szkoły na tle powiatu
Liczba uczniów Liczba punktów

13 Porównanie wyników szkoły i powiatu
Liczba uczniów Liczba punktów

14 Poziom wykonania zadań
Wskaźnik łatwości Czynność/zadanie

15 Zestawienie trudności zadań
Stopień trudności Poziom wykonania Numery zadań Liczba zadań Bardzo trudne 0,00-0,19 Trudne 0,20-0,49 4; 22.4; 22.5; 22.6 2 Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 2; 9; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 22.1; 8 Łatwe 0,70-0,89 3; 5; 7; 8; 10; 11; 12; 17; 20; 21; 22.2; 10 Bardzo łatwe 0,90-1,00 1; 6; 22.3

16 Spostrzeżenia Najniższą łatwość (0,38) uzyskało zadanie 4. o złożonej konstrukcji łączącej zadanie typu prawda-fałsz z zadaniem wielokrotnego wyboru. Poprawne rozwiązane wymagało skonfrontowania informacji zamieszczonych w tabeli z analizowanym tekstem, a następnie wybrania właściwej odpowiedzi. Ponadto należało się wykazać umiejętnościami rozpoznania różnych funkcji zastosowanego w tekście zabiegu stylistycznego, jak i dużą koncentracją podczas czytania zaproponowanych odpowiedzi. W zadaniach otwartych umiarkowaną trudność budziło zadanie 22. Było to zadanie rozszerzonej odpowiedzi, w którym polecono uczniom napisanie charakterystyki odwołującej się do ich wiedzy literackiej. Największą trudność gimnazjalistom sprawiła nie sama realizacja tematu (treść – 0,6, segmentacja – 0,84, styl – 0,94) , ile poprawność zapisu: język (0,47), ortografia (0,46) i interpunkcja (0,29). Wyniki te są porównywalne do średnich w powiecie.

17 Wnioski 1. Nadal należy doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem sprawdzaną poprzez zadania wielokrotnego wyboru bądź typu prawda/fałsz. 2. Niezbędne jest ćwiczenie interpunkcji. Wyniki egzaminu wskazują na nieznajomość wśród gimnazjalistów zasad stosowania znaków przestankowych – tak istotnych w przekazywaniu właściwego sensu wypowiedzi. 2. Konieczna jest praca nad poprawnością językową uczniów i wzbogaceniem zasobu ich słownictwa. 3. Konieczna jest też nieustanna praca nad ortografią. Podobnie jak w zeszłym roku, podkreślamy, że powyższe działania mają mieć miejsce przede wszystkim na lekcjach języka polskiego, ale nauczyciele innych przedmiotów nie mogą czuć się zwolnieni z troski o poprawny język swoich uczniów.


Pobierz ppt "Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google