Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2012."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2012

2 Do Egzaminu Gimnazjalnego z Języka Angielskiego na poziomie podstawowym przystąpiło w kwietniu 2012 roku 49 uczniów naszego gimnazjum. Średni wynik wyniósł 21,59 pkt., czyli 53,98% poprawnych odpowiedzi. Porównując z innymi wynikami widać, że mamy lepszy wynik niż średnia powiatu, ale znacznie gorszy niż województwo, okręg i kraj.

3

4 Szkoła znajduje się na poziomie niżej średni w odniesieniu do województwa i okręgu. Biorąc pod uwagę powiat znajdujemy się na drugim miejscu, zaraz po Gimnazjum w Radowie Małym.

5 Klasa Średni wynik pkt. Średni wynik % Liczba uczniów z wynikiem powyżej 70% Liczba uczniów z wynikiem poniżej 30% 3a (1 uczeń)1230,00--- 3 b (14 uczniów)22,1455,3574 3c (18 uczniów)21,6154,0252 3d (16 uczniów)21,3753,4251

6 Najlepsze wyniki uzyskało 36,7 % uczniów, a bardzo słabe – 14,3 %. Większość uplasowała się na poziomie średnim. Uczniowie z najlepszymi wynikami to Andżelika Dziuba ze 100-procentowym wynikiem i Paweł Ciołek z wynikiem 93%.

7

8 Rozpatrując wymagania szczegółowe możemy zauważyć, że najlepiej nasi gimnazjaliści wypadli w: - znajdowaniu określonych informacji, w tekstach słuchanych i czytanych - określaniu intencji autora tekstu

9 Słabiej uczniowie radzili sobie z: - posługiwaniem się podstawowym zasobem środków językowych - uzyskiwaniem i przekazywaniem prostych informacji, wyjaśnień - prośbami o sprecyzowanie lub powtórzenie wypowiedzi - określaniem głównej myśli tekstu

10 Powyższe zestawienie jest wskazówką dla nas, nauczycieli, na jakie umiejętności zwrócić szczególną uwagę przygotowując uczniów do egzaminu w roku 2013.

11 Do Egzaminu Gimnazjalnego z Języka Angielskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 46 uczniów klas trzecich. Średni wynik wyniósł 12,98 pkt., czyli 32,46 % poprawnych odpowiedzi.

12

13 W tej części egzaminu jesteśmy na poziomie niżej średni w odniesieniu do województwa i na poziomie niski w odniesieniu do okręgu.

14 Klasa Średni wynik pkt. Średni wynik % Liczba uczniów z wynikiem powyżej 70% Liczba uczniów z wynikiem poniżej 30% 3 b (12 uczniów)14,7536,8737 3c (18 uczniów)11,9429,85212 3d (16 uczniów)12,0630,15210

15 Jak widać wyniki te są znacznie gorsze niż wyniki poziomu podstawowego. Aż 63,04 % uczniów miało wynik gorszy niż 30%, a tylko 15,2 % osiągnęło wynik wyższy niż 70 %. Najlepiej z testem poradzili sobie: Andżelika Dziuba (95%), Adam Gromek (80%) i Paweł Kasprowiak (75%).

16

17 Również w szczegółowych wymaganiach posługiwanie się podstawowym zasobem środków językowych wypadło zdecydowanie najgorzej. Dużo lepiej gimnazjaliści poradzili sobie z odnajdywaniem w tekście określonych informacji i rozpoznawaniem związków między częściami tekstu.

18 Bardzo słabo wypadła wypowiedź pisemna uczniów. Aż 27 uczniów nie podjęło próby napisania tekstu. 11 uczniów uzyskało wynik 7-10 punktów, ale tylko Andżelika Dziuba została oceniona na 10, czyli maksymalną ilość, punktów.

19 Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego z Języka Angielskiego w 2012 roku zdecydowanie nie zadowalają nas i w związku z tym nasze działania będą zmierzały do poprawienia ich.

20 1.Poprawa wyników może być bardziej realna poprzez zapewnienie większej niż dotychczas stabilizacji warunków, w jakich odbywa się nauczanie języków obcych: rzadziej zmieniający się nauczyciele, stały podział na grupy. 2.Stosowanie nowych, bardziej atrakcyjnych metod nauczania oraz wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych powinno przyczynić się do większego zainteresowania ucznia przedmiotem, a także zwiększenia jego motywacji.

21 3.Należy przekonać rodziców, że znajomość języków obcych jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu zawodowego w dzisiejszym świecie i zachęcić do skorzystania z oferty szkoły w tym zakresie – np. dodatkowe, poszerzające wiedzę i umiejętności, zajęcia. 4.W swojej pracy powinniśmy wykazywać daleko idącą konsekwencję w realizowaniu zamierzeń i egzekwowaniu wymagań.

22 5.Musimy dokładnie przeanalizować wyniki egzaminu, dobre i słabe strony naszych uczniów oraz ich predyspozycje, a następnie wykorzystać te informacje w pracy dydaktycznej. 6.Powinnyśmy skorelować realizowany program nauczania z wymaganiami egzaminacyjnymi.

23 7.Należy zmotywować uczniów do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, zwłaszcza przygotowujących do konkursów i egzaminu. 8.Należy znaleźć sposób na przełamanie u uczniów niechęci do pisemnego wypowiadania się w języku angielskim.


Pobierz ppt "Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google