Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Po co tyle liczb i tabel humanistom?... Czy i jak wykorzystywać wyniki sprawdzianu w codziennej pracy?… twórcze (?) refleksje po sprawdzianie….

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Po co tyle liczb i tabel humanistom?... Czy i jak wykorzystywać wyniki sprawdzianu w codziennej pracy?… twórcze (?) refleksje po sprawdzianie…."— Zapis prezentacji:

1 Po co tyle liczb i tabel humanistom?... Czy i jak wykorzystywać wyniki sprawdzianu w codziennej pracy?… twórcze (?) refleksje po sprawdzianie….

2 Zadanie otwarte nr 25 Standard 2. Sprawdzana umiejętność + nr standardu Uczeń: Sprawdzana czynność Uczeń: Max liczba pkt. Pisanie pisze na temat i zgodnie z celem (2.1) pisze tekst o czyimś sukcesie i drodze do sukcesu 3 celowo stosuje środki językowe (2.3) pisze tekst, stosując funkcjonalny styl oraz bogate słownictwo, służące np. wyrażaniu ocen lub emocji 1 przestrzega norm gramatycznych (2.3) pisze tekst poprawny pod względem językowym 2 przestrzega norm ortograficznych (2.3) * pisze poprawnie pod względem ortograficznym * 2 przestrzega norm interpunkcyjnych (2.3) * pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym * 2 10 pkt tj. 25%

3 INTERPRETACJA WSKAŹNIKÓW ŁATWOŚCI ZADAŃ WSPÓŁCZYNNIK ŁATWOŚCI INTERPRETACJA ZADANIA 0, 00 – 0,19 bardzo trudne 0,20 – 0,49 trudne 0,50 – 0,69 umiarkowanie trudne 0,70 – 0,89 łatwe 0,90 – 1,00 bardzo łatwe

4 W woj. zachodniopomorskim współczynnik łatwości dla obszaru umiejętności PISANIE: 0, 49 I pisze na temat, zgodnie z celem II celowo stosuje środki językowe III przestrzega norm gram.- poprawność językowa IV Przestrzega norm ortograf. V przestrzega norm interpunkcyj nych Razem Kraj 0,53 Okręg 0,740,310,300,460,410,49 Woj. lubuskie 0,740,330,320,470,420,50 Woj. wielkopolskie 0,740,300,310,460,410,49 Woj. zachodniopo morskie 0,750,320,270,470,410,49

5 Współczynniki łatwości w klasie (suma pkt. za każde pytanie : max. liczbę punktów za pytanie możliwą do zdobycia w danym oddziale) Nazwisko ucznia IIIIIIIVV pisze na temat, zgodnie z celem celowo stosuje środki językowe przestrzega norm gramatycznych przestrzega norm ortograf. przestrzega norm interpunkcyjnych Max l. pkt.za pytanie31222 1. A …… (A1) 31120 2. B ….. 31120 3. C ….. 20111 4. D ….. 10110 5. E ….. 20000 6. F ….. 31000 7. G ….. 30021 8. H ….. 20000 9. I ….. 20001 10. J ….. 20000 Suma pkt. za pytanie w całej klasie 233483 Max. l. pkt. możliwych do uzyskania w klasie 301020 Wsp ó łczynnik łatwości 0,760,30,20,40,15

6

7 ZESTAWIENIE WYNIKÓW TESTU KILKU KLAS 1 r. szk. ………… Nr zadania standard wsp ó łczynnik łatwości 1A1B1C1Dszkoła 1I/10,670,9550,940,540,88 2I/30,720,60,890,380,67 3I/310,90,890,770,9 4I/30,670,550,890,230,61 5I/30,280,20,560,080,29 6I/30,170,150,560,150,26 7I/10,50,350,720,460,51 8 I/10,440,550,7800,48 9 I/20,220,60,560,080,39 10.III/30,280,350,560,230,36 10.III/10,110,050,330,230,17 …………….…. ….. 23.IVII/40,060,10,4400,16 razem0,480,520,720,180,47

8

9 LEGENDA: BT - BARDZO TRUDNE ; T - TRUDNE ; UT - UMIARKOWANIE TRUDNE STANDARD i opis umiejętności PYTANIE W TEŚCIEWSP. ŁATW II/1 Buduje wypowiedzi poprawne pod względem językowym 23.III Redagowanie ogłoszenia -poprawność ortograficzna -i interpunkcyjna 23.II Ogłoszenie -poprawność językowa 0,25 0,58 T UT II/3 Tworzy teksty o charakterze informacyjnym(...) dostosowane do sytuacji komunikacyjnej 11.I Budowanie wypowiedzi zgodnie z konwencją językową ---------------------------------------- 23.I Zredagowanie pisma użytkowego (zaproszenia) z określoną intencją 8.I Konsekwentne redagowanie wypowiedzi zgodnie z intencją i formą 0,36 ----------- 0,17 0,25 T BT T II/4 Zna i stosuje zasady organizacji tekstu 23.IV Zachowanie właściwego układu graficznego dla zaproszenia0,16 BT II/5 Formułuje, porządkuje i wartościuje argumenty uzasadniając stanowisko własne lub cudze 18.Formułowanie argument ó w na podstawie zebranych informacji 0,16 BT II/6 Analizuje, por ó wnuje, porządkuje i syntetyzuje informacje zawarte w tekstach kultury 1.Odtworzenie kolejności czynności 22. Przetworzenie informacji zawartych w tekście 0,17 0,2 BT T

10 5.01.2010.03.10.0510.06UWAGI CZYTANIE 0,790,750,780,8 1.2 określa funkcje elementów charakterystycznych dla tekstu – środki stylistyczne 0,450,490,510,53 PISANIE 0,440,420,430,4 2.3 tekst poprawny kompozycyjnie0,60,40,690,71 ROZUMOWANIE 0,540,560,550,5 3.7 dostrzega prawidłowości i sprawdza je0,320,35 0,29 3.9 analizuje wyniki Zapisuje obliczenia0,250,30,350,36 KORZYSTANIE Z INFORMACJI 0,52?

11 ZESTAWIENIE WYNI Ó W TESTU HUMANISTYCZNEGO KLAS I w roku szk. ………… (dla potrzeb zespołu humanistycznego) KLASA L. UCZNI Ó W STANDARD I (śr. p.) STANDARD II (śr. p.) ŚREDNIA PUNKT Ó W WSKAŹNIK ŁATWOŚCI INTERPR. WSKAŹN. 1A187,562,229,780,35trudne 1B207,4529,450,34trudne 1C1810.834,17150,54 umiarkowanie trudne 1D134,150,314,460,16bardzo trudne SZKOŁA697,742,3010,040,36 trudne

12 Dokładna analiza sprawdzianów końcowych i próbnych i in. Ustalenie umiejętności trudnych i bardzo trudnych Próba ustalenia przyczyn Ustalenie kierunków pracy i sposobów przeciwdziałania Zadania dla n-li uczących j polskiego Zadania dla wszystkich nauczycieli i wychowawców Zadania dla dyrektora

13 STANDARDNR PYTANIA SPRAWDZANA UMIEJĘTNOŚĆ ILOŚĆ PUNKT Ó W STOPIEŃ OPANOWANIA DO ZDOBYCIA ZDOBY- TYCH I 11, 2, 3, 4, 12,17,19 czyta teksty kultury na poziomie dosłownym 7 6 dobry 28, 9, 11, 13,14interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy 5 3 niewystarczający 322, 24 wyszukuje informacje zawarte w r ó żnych tekstach kultury 2 II 127.3; 28.3abuduje wypowiedzi poprawne językowo i stylistycznie 4 127.4, 28.4, buduje wypowiedzi poprawne pod względem interpunkcyjnym i ortograficznym 4 0 Nie opanował 328.3btworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowanym do sytuacji komunikacyjnej 1 427.2; 28.2zna i stosuje zasady organizacji (kompozycji) tekstu 4 RAZEM50............ % KARTA INFORMACJI O OSIAGNIĘCIACH UCZNIA W RAMACH PRÓBNEGO TESTU HUMANISTYCZNEGO IMIĘ I NAZWISKO................................................................................ KLASA...................................... ILOŚĆ ZDOBYTYCH PUNKTÓW: I standard:................... II standard:................. RAZEM standard I i II:............


Pobierz ppt "Po co tyle liczb i tabel humanistom?... Czy i jak wykorzystywać wyniki sprawdzianu w codziennej pracy?… twórcze (?) refleksje po sprawdzianie…."

Podobne prezentacje


Reklamy Google