Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze"— Zapis prezentacji:

1 Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze
redefinicja projektu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Warszawa, 25 września 2013 r.

2 Kontekst strategiczny Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
Stworzenie do 2020 roku Chmury Obliczeniowej Administracji Publicznej jest zadaniem umieszczonym w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa: Potencjał budowany przez Chmurę Obliczeniowa Administracji Publicznej warunkuje osiągnięcie korzyści całego PZIP Projekt „Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w Chmurze” stanowi pierwszy etap tego zadania

3 Przesłanki realizacji projektu
Problem Narastające dysproporcje w dostępności e-usług administracji Duże jednostki świadczą e-usługi na poziomie europejskim Małe jednostki odstają coraz mocniej „in minus” Granica dostępności podnosi się coraz wyżej Powody „Dodatnie sprzężenie zwrotne TIK”: Realizacja zadań administracji coraz mocniej bazuje na TIK Wykorzystanie TIK wiąże się z rosnącymi kosztami Rozwiązanie Możliwe Prywatna chmura obliczeniowa całej administracji Potwierdzają to wyniki badań Komisji Europejskiej Potwierdzają to wyniki badania ARC dla MSWiA w 2011 Na taki model wskazuje Komisja Europejska

4 W ramach projektu Chmura Administracji Publicznej:
Co chcemy zbudować docelowo? W ramach projektu Chmura Administracji Publicznej: Infrastruktura prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej obejmująca zasoby wielu ośrodków obliczeniowych (zarówno JAR jak i JST), centrum zarządzania siecią Zwirtualizowana infrastruktura udostępniająca zasoby powyższego gridu obliczeniowego dla całej administracji w modelu IaaS, Platformy udostępniane w modelu PaaS (centralne, regionalne i lokalne), Aplikacje udostępniane w modelu SaaS (centralne, regionalne i lokalne).

5 Infrastruktura Chmury
Zasoby teleinformatyczne JST Zasoby teleinformatyczne administracji centralnej Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku

6 Role w przedsięwzięciu
MAC: Udostępnianie usług Rozwój infrastruktury centralnej Centralny rozwój usług i infrastruktury JST / JAR: Eksploatacja usług Udostępnianie swojej infrastruktury Ustalanie wymagań dla rozwijanych usług Poziom strategiczny Poziom rozwoju infrastruktury Poziom rozwoju usług

7 Zakres wdrożenia (usługi i infrastruktura) przesunięte po 2014
Redefinicja zakresu projektu Projekt Chmura jest podzielony na transze związane z fazami uruchamiania infrastruktury i e-usług Biorąc pod uwagę uwarunkowania czasowo–finansowe część zadań Projektu zostałaby przesunięta na lata Projekt zostałby zredefiniowany do zakresu pilotowego: Pozyskanie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia e-usług Uruchomienie tych usług które są akceptowane przez użytkowników a mogą być w pełni funkcjonalnie wdrożone na ograniczonej infrastrukturze Przygotowanie wspólnie z użytkownikami usług które będą wdrażane po 2014 roku Zakres pilotowy 12,5 mln Zakres wdrożenia (usługi i infrastruktura) przesunięte po 2014 107,5 mln

8 Co na tym zyska obywatel
Skuteczniejszy i sprawniejszy dostęp do urzędu –e-usługi będą świadczyły te jednostki, które do tej pory tego nie robiły; Tańszy i prostszy kontakt z administracja – załatwianie w pełni elektronicznie spraw (w tym obejmujących kilka urzędów) dzięki wypełnieniu obecnych luk w dostępie do e-usług;

9 Co na tym zyska biznes Skuteczniejszy i sprawniejszy dostęp do urzędu –e- usługi będą mogły świadczyć te jednostki, które do tej pory tego nie robiły; Tańszy i prostszy kontakt z administracja – załatwianie w pełni elektronicznie spraw (w tym obejmujących kilka urzędów) dzięki wypełnieniu obecnych luk w dostępie do e- usług; Firmy (w tym lokalne) zyskują nowe środowisko i rynek – chmura jako medium promocji ich rozwiązań

10 Co na tym zyska administracja
Małe jednostki: Warunki do realizacji zadań w sposób sprawniejszy i skuteczniejszy bez ponoszenia rosnących kosztów Duże jednostki: Możliwość tańszej i prostszej eksploatacji i zapewnienia rozwoju systemów ICT (w tym e-usług) Cała administracja: Obniżenie kosztów funkcjonowania poprzez doprowadzenie do świadczenia e-usług w pełnym zakresie merytorycznym przez wszystkie jednostki Re-use rozwiązań które do tej pory funkcjonowały lokalnie

11 Jak może JST wykorzystać Chmurę?
Wykorzystać gotowe aplikacje dostępne w Chmurze – w szczególności na e-PUAP lub innych platformach wykorzystujących infrastrukturę Chmury; Wykorzystać infrastrukturę Chmury do budowy aplikacji (samemu lub w grupie) lub zamawiając na rynku Przenieść do wspólnej infrastruktury już posiadane aplikacje / skorzystać z wersji „chmurowej” Zintegrować swoją platformę usługową ze wspólną infrastruktura - dostęp do wspólnych zasobów danych

12 Chmura w relacji do ePUAP
Projekt Chmura jest komplementarny z projektem ePUAP2, ale nie duplikuje jego produktów i rezultatów: Istotą ePUAP jest integracja usług elektronicznych, Chmura to integracja zasobów (infrastruktury) i danych. Projekt Chmura zakłada realizację takich usług elektronicznych, które nie mogą zostać zrealizowane w ramach projektu e-PUAP.

13 Usługi dostępne na e-PUAP
Chmura vs. ePUAP e-PUAP z punktu widzenia Chmury będzie jedną z platform wykorzystujących wspólne zasoby Usługi dostępne na e-PUAP Usługi dostępne na innych platformach Inne platformy wykorzystujące wspólną infrastrukturę (regionalne, centralne itd.) Platforma e- PUAP

14 Dlaczego zaczynamy od JST?
Projekt Chmura koncentruje się na JST Badania Komisji Europejskiej pokazują jednoznacznie, że małe JST, nie świadczące (lub w ograniczonym zakresie) e-usług, decydują o ogólnym obrazie polskiej administracji (na zasadzie najsłabszego elementu w łańcuchu). „Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011” wykonane na zlecenie MSWIA pokazuje: Większość dużych jednostek utrzymuje i rozwija systemy swoje IT. W większości małych jednostek (ponad 70%) takich mechanizmów brak: obsługę informatyczną sprawuje „nie więcej niż jedna osoba”

15 Co umożliwi pilotaż Praktyczne zweryfikowanie założeń dotyczących świadczenia usług w Chmurze w tym zakresu odpowiedzialności za rozwój infrastruktury i usług wspólnych; Zweryfikowanie założeń modelu finansowania utrzymania i rozwoju Chmury Administracji Publicznej Zweryfikowanie kształtu i zakresu umów SLA podpisywanych pomiędzy MAC  JST na świadczenie usług; Weryfikację możliwości wykorzystania infrastruktury IT już funkcjonującej / budowanej w JST / Jednostkach Administracji Rządowej - Plan Budowy Wspólnej Infrastruktury); Zweryfikowanie usług elektronicznych jakie powinny być docelowo rozwijane we wspólnej infrastrukturze, w szczególności obszarów możliwego re-use (już funkcjonujących rozwiązań JST) – Plan Rozwoju i Integracji Usług Wspólnych

16 Plan Budowy Infrastruktury Wspólnej
Plan przedstawiałby zaakceptowany przez wszystkich plan dojścia do stanu docelowego: zasoby infrastruktury wspólnej „od strony administracji centralnej”, zasoby infrastruktury „od strony JST”, obszary odpowiedzialności obydwu stron, sposób finansowania utrzymania i rozwoju infrastruktury wspólnej, jaki powinien być sposób dojścia do stanu docelowego: zobowiązania obydwu stron, terminy, środki. odpowiedzialność.

17 Plan Rozwoju i Integracji Usług Wspólnych
Plan przedstawiałby zaakceptowany przez wszystkie strony sposób dojścia do stanu docelowego: Jakie usługi dla JST powinny być rozwijane centralnie w modelu SaaS względnie PaaS (ePUAP)? Jakie usługi powinny być rozwijane samodzielnie przez JST, ale z wykorzystaniem modelu IaaS, PaaS? Jakie usługi eksploatowane „indywidualnie” w JST powinny być migrowane do modelu IaaS, PaaS czy SaaS? Sposób dojścia do stanu docelowego: zobowiązania obydwu stron, terminy, środki. Odpowiedzialność.

18 Dziękuję za uwagę dr inż. Dariusz Bogucki


Pobierz ppt "Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google