Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze redefinicja projektu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Warszawa, 25 września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze redefinicja projektu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Warszawa, 25 września."— Zapis prezentacji:

1 Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze redefinicja projektu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Warszawa, 25 września 2013 r.

2 Stworzenie do 2020 roku Chmury Obliczeniowej Administracji Publicznej jest zadaniem umieszczonym w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa: Potencjał budowany przez Chmurę Obliczeniowa Administracji Publicznej warunkuje osiągnięcie korzyści całego PZIP Projekt Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w Chmurze stanowi pierwszy etap tego zadania 2 Kontekst strategiczny Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

3 3 Przesłanki realizacji projektu Problem Narastające dysproporcje w dostępności e-usług administracji Duże jednostki świadczą e-usługi na poziomie europejskim Małe jednostki odstają coraz mocniej in minus Granica dostępności podnosi się coraz wyżej Powody Dodatnie sprzężenie zwrotne TIK: Realizacja zadań administracji coraz mocniej bazuje na TIK Wykorzystanie TIK wiąże się z rosnącymi kosztami Możliwe Rozwiązanie Prywatna chmura obliczeniowa całej administracji Potwierdzają to wyniki badań Komisji Europejskiej Potwierdzają to wyniki badania ARC dla MSWiA w 2011 Na taki model wskazuje Komisja Europejska

4 4 W ramach projektu Chmura Administracji Publicznej: Infrastruktura prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej obejmująca zasoby wielu ośrodków obliczeniowych (zarówno JAR jak i JST), centrum zarządzania siecią Zwirtualizowana infrastruktura udostępniająca zasoby powyższego gridu obliczeniowego dla całej administracji w modelu IaaS, Platformy udostępniane w modelu PaaS (centralne, regionalne i lokalne), Aplikacje udostępniane w modelu SaaS (centralne, regionalne i lokalne). W ramach projektu Chmura Administracji Publicznej: Infrastruktura prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej obejmująca zasoby wielu ośrodków obliczeniowych (zarówno JAR jak i JST), centrum zarządzania siecią Zwirtualizowana infrastruktura udostępniająca zasoby powyższego gridu obliczeniowego dla całej administracji w modelu IaaS, Platformy udostępniane w modelu PaaS (centralne, regionalne i lokalne), Aplikacje udostępniane w modelu SaaS (centralne, regionalne i lokalne). Co chcemy zbudować docelowo?

5 5 Infrastruktura Chmury Linia Współpracy, 22 kwietnia 2013 roku Zasoby teleinformaty czne JST Zasoby teleinformaty czne administracji centralnej

6 6 MAC:JST / JAR: Eksploatacja usług Udostępnianie swojej infrastruktury Ustalanie wymagań dla rozwijanych usług Udostępnianie usług Rozwój infrastruktury centralnej Centralny rozwój usług i infrastruktury Poziom strategiczny Poziom rozwoju infrastruktury Poziom rozwoju usług Role w przedsięwzięciu

7 Projekt Chmura jest podzielony na transze związane z fazami uruchamiania infrastruktury i e-usług Biorąc pod uwagę uwarunkowania czasowo–finansowe część zadań Projektu zostałaby przesunięta na lata 2014-20 Projekt zostałby zredefiniowany do zakresu pilotowego: Pozyskanie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia e-usług Uruchomienie tych usług które są akceptowane przez użytkowników a mogą być w pełni funkcjonalnie wdrożone na ograniczonej infrastrukturze Przygotowanie wspólnie z użytkownikami usług które będą wdrażane po 2014 roku 7 Redefinicja zakresu projektu Zakres pilotowy 12,5 mln Zakres wdrożenia (usługi i infrastruktura) przesunięte po 2014 107,5 mln

8 Skuteczniejszy i sprawniejszy dostęp do urzędu –e-usługi będą świadczyły te jednostki, które do tej pory tego nie robiły; Tańszy i prostszy kontakt z administracja – załatwianie w pełni elektronicznie spraw (w tym obejmujących kilka urzędów) dzięki wypełnieniu obecnych luk w dostępie do e-usług; Skuteczniejszy i sprawniejszy dostęp do urzędu –e-usługi będą świadczyły te jednostki, które do tej pory tego nie robiły; Tańszy i prostszy kontakt z administracja – załatwianie w pełni elektronicznie spraw (w tym obejmujących kilka urzędów) dzięki wypełnieniu obecnych luk w dostępie do e-usług; Co na tym zyska obywatel 8

9 Firmy (w tym lokalne) zyskują nowe środowisko i rynek – chmura jako medium promocji ich rozwiązań Co na tym zyska biznes 9 Skuteczniejszy i sprawniejszy dostęp do urzędu –e- usługi będą mogły świadczyć te jednostki, które do tej pory tego nie robiły; Tańszy i prostszy kontakt z administracja – załatwianie w pełni elektronicznie spraw (w tym obejmujących kilka urzędów) dzięki wypełnieniu obecnych luk w dostępie do e- usług; Skuteczniejszy i sprawniejszy dostęp do urzędu –e- usługi będą mogły świadczyć te jednostki, które do tej pory tego nie robiły; Tańszy i prostszy kontakt z administracja – załatwianie w pełni elektronicznie spraw (w tym obejmujących kilka urzędów) dzięki wypełnieniu obecnych luk w dostępie do e- usług;

10 Małe jednostki: Warunki do realizacji zadań w sposób sprawniejszy i skuteczniejszy bez ponoszenia rosnących kosztów Duże jednostki: Możliwość tańszej i prostszej eksploatacji i zapewnienia rozwoju systemów ICT (w tym e-usług) Cała administracja: Obniżenie kosztów funkcjonowania poprzez doprowadzenie do świadczenia e-usług w pełnym zakresie merytorycznym przez wszystkie jednostki Re-use rozwiązań które do tej pory funkcjonowały lokalnie Małe jednostki: Warunki do realizacji zadań w sposób sprawniejszy i skuteczniejszy bez ponoszenia rosnących kosztów Duże jednostki: Możliwość tańszej i prostszej eksploatacji i zapewnienia rozwoju systemów ICT (w tym e-usług) Cała administracja: Obniżenie kosztów funkcjonowania poprzez doprowadzenie do świadczenia e-usług w pełnym zakresie merytorycznym przez wszystkie jednostki Re-use rozwiązań które do tej pory funkcjonowały lokalnie Co na tym zyska administracja 10

11 Wykorzystać gotowe aplikacje dostępne w Chmurze – w szczególności na e-PUAP lub innych platformach wykorzystujących infrastrukturę Chmury; Wykorzystać infrastrukturę Chmury do budowy aplikacji (samemu lub w grupie) lub zamawiając na rynku Przenieść do wspólnej infrastruktury już posiadane aplikacje / skorzystać z wersji chmurowej Zintegrować swoją platformę usługową ze wspólną infrastruktura - dostęp do wspólnych zasobów danych Wykorzystać gotowe aplikacje dostępne w Chmurze – w szczególności na e-PUAP lub innych platformach wykorzystujących infrastrukturę Chmury; Wykorzystać infrastrukturę Chmury do budowy aplikacji (samemu lub w grupie) lub zamawiając na rynku Przenieść do wspólnej infrastruktury już posiadane aplikacje / skorzystać z wersji chmurowej Zintegrować swoją platformę usługową ze wspólną infrastruktura - dostęp do wspólnych zasobów danych Jak może JST wykorzystać Chmurę? 11

12 Projekt Chmura jest komplementarny z projektem ePUAP2, ale nie duplikuje jego produktów i rezultatów: Istotą ePUAP jest integracja usług elektronicznych, Chmura to integracja zasobów (infrastruktury) i danych. Projekt Chmura zakłada realizację takich usług elektronicznych, które nie mogą zostać zrealizowane w ramach projektu e-PUAP. Projekt Chmura jest komplementarny z projektem ePUAP2, ale nie duplikuje jego produktów i rezultatów: Istotą ePUAP jest integracja usług elektronicznych, Chmura to integracja zasobów (infrastruktury) i danych. Projekt Chmura zakłada realizację takich usług elektronicznych, które nie mogą zostać zrealizowane w ramach projektu e-PUAP. 12 Chmura w relacji do ePUAP

13 13 Chmura vs. ePUAP Platforma e- PUAP Usługi dostępne na e-PUAP Inne platformy wykorzystujące wspólną infrastrukturę (regionalne, centralne itd.) Usługi dostępne na innych platformach e-PUAP z punktu widzenia Chmury będzie jedną z platform wykorzystujących wspólne zasoby

14 Projekt Chmura koncentruje się na JST Badania Komisji Europejskiej pokazują jednoznacznie, że małe JST, nie świadczące (lub w ograniczonym zakresie) e-usług, decydują o ogólnym obrazie polskiej administracji (na zasadzie najsłabszego elementu w łańcuchu). Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 wykonane na zlecenie MSWIA pokazuje: Większość dużych jednostek utrzymuje i rozwija systemy swoje IT. W większości małych jednostek (ponad 70%) takich mechanizmów brak: obsługę informatyczną sprawuje nie więcej niż jedna osoba Projekt Chmura koncentruje się na JST Badania Komisji Europejskiej pokazują jednoznacznie, że małe JST, nie świadczące (lub w ograniczonym zakresie) e-usług, decydują o ogólnym obrazie polskiej administracji (na zasadzie najsłabszego elementu w łańcuchu). Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 wykonane na zlecenie MSWIA pokazuje: Większość dużych jednostek utrzymuje i rozwija systemy swoje IT. W większości małych jednostek (ponad 70%) takich mechanizmów brak: obsługę informatyczną sprawuje nie więcej niż jedna osoba 14 Dlaczego zaczynamy od JST?

15 Praktyczne zweryfikowanie założeń dotyczących świadczenia usług w Chmurze w tym zakresu odpowiedzialności za rozwój infrastruktury i usług wspólnych; Zweryfikowanie założeń modelu finansowania utrzymania i rozwoju Chmury Administracji Publicznej Zweryfikowanie kształtu i zakresu umów SLA podpisywanych pomiędzy MAC JST na świadczenie usług; Weryfikację możliwości wykorzystania infrastruktury IT już funkcjonującej / budowanej w JST / Jednostkach Administracji Rządowej - Plan Budowy Wspólnej Infrastruktury); Zweryfikowanie usług elektronicznych jakie powinny być docelowo rozwijane we wspólnej infrastrukturze, w szczególności obszarów możliwego re-use (już funkcjonujących rozwiązań JST) – Plan Rozwoju i Integracji Usług Wspólnych 15 Co umożliwi pilotaż

16 16 Plan Budowy Infrastruktury Wspólnej Plan przedstawiałby zaakceptowany przez wszystkich plan dojścia do stanu docelowego: zasoby infrastruktury wspólnej od strony administracji centralnej, zasoby infrastruktury od strony JST, obszary odpowiedzialności obydwu stron, sposób finansowania utrzymania i rozwoju infrastruktury wspólnej, jaki powinien być sposób dojścia do stanu docelowego: o zobowiązania obydwu stron, o terminy, o środki. o odpowiedzialność.

17 17 Plan Rozwoju i Integracji Usług Wspólnych Plan przedstawiałby zaakceptowany przez wszystkie strony sposób dojścia do stanu docelowego: Jakie usługi dla JST powinny być rozwijane centralnie w modelu SaaS względnie PaaS (ePUAP)? Jakie usługi powinny być rozwijane samodzielnie przez JST, ale z wykorzystaniem modelu IaaS, PaaS? Jakie usługi eksploatowane indywidualnie w JST powinny być migrowane do modelu IaaS, PaaS czy SaaS? Sposób dojścia do stanu docelowego: o zobowiązania obydwu stron, o terminy, o środki. o Odpowiedzialność.

18 Dziękuję za uwagę dr inż. Dariusz Bogucki e-mail: d.bogucki@mac.gov.pld.bogucki@mac.gov.pl


Pobierz ppt "Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze redefinicja projektu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Warszawa, 25 września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google