Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja podstawy programowej poprzez różne formy aktywności cz. 3

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja podstawy programowej poprzez różne formy aktywności cz. 3"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja podstawy programowej poprzez różne formy aktywności cz. 3
Aleksandra Klimza

2 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014: 1.Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2.Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 3.Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 4.Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

3 Metoda projektów „Dziecko nie odczuwa zmęczenia przy takiej pracy, która związana jest z jego życiem i jest niejako funkcjonalna” C. Freinet

4 Projekt polega na tym, iż uczniowie realizują określone „duże” przedsięwzięcie w oparciu o przyjęte wcześniej założenia. Realizacja metody projektu 1.Zainicjowanie projektu. 2.Analiza propozycji projektów. 3.Opracowanie planu projektu. 4.Wykonanie projektu. 5.Zakończenie projektu. Ocena i prezentacja.

5 Założenia i cele metody projektów w edukacji wczesnoszkolnej
Założeniem metody projektów jest uwzględnianie w szerokim zakresie aktywności uczniów, ich planowej działalności oraz uczenia rozumienia otaczającej rzeczywistości. Cele: 1.Integrowanie umysłu i czynności praktyczno-psychicznych, pomoc dziecku w uczeniu się uczenia. 2.Rozwijanie zainteresowań i zdolności dziecka, dostosowanie poziomu osiąganej wiedzy do ich możliwości. 3.Postrzeganie dziecka jako odrębnej jednostki (podmiotowość) mającej swoje potrzeby, indywidualność, właściwe dla siebie tempo pracy. 4.Uczenie planowania czynności, systematyczności i samodzielności w wykonywaniu zadań.

6 5.Umiejętność wyszukiwania wszelkich informacji niezbędnych do pracy, ich selekcji, samodzielne zdobywanie wiedzy oraz wykorzystywanie już posiadanej. 6.Zachęcanie do oceny własnej pracy, do podejmowania trudnych decyzji. 7.Zachęcanie do podejmowania aktywności przy pozostawieniu wyboru rodzaju pracy, zadania. 8.Rozwijanie umiejętności uspołeczniania- współpracy, współdziałania w grupie. Dbałość o pozytywne relacje uczeń – uczeń, uczeń - nauczyciel

7 Zasady i warunki realizacji metody projektów
1.Realizowanie *wzajemne uzgadnianie, wspólne planowanie, podejmowanie decyzji, 2.Uwzględnianie różnych form aktywności ucznia, 3.Elastyczność czynności uczniów w zależności od tematu, 4.Uwzględnianie środowiska życia ucznia jako jego źródła treści i form aktywności, 5.W realizacji projektów wyraźnie uwzględniać etapy działania: *przygotowanie *realizacja *utrwalenie i ocena 6.Różnicowanie czasu pracy i przerw, 7.Eksponowanie czynności praktycznych ucznia jako podstawy czynności teoretycznych,

8 Wykorzystanie metody projektu
„Las i jego wpływ na życie człowieka” kl.III Cel projektu: -nabycie umiejętności samodzielnego gromadzenia wiadomości przyrodniczych związanych z lasem, -zrozumienie zależności przyrodniczych i przyrodniczo-społecznych dotyczących lasu, -formułowanie wniosków na podstawie obserwacji przeprowadzonych w lesie, zebranych materiałów i samodzielnych doświadczeń, -uświadomienie znaczenia lasu i sposoby jego ochrony,

9 Uczniowie szukali odpowiedzi na pytania:
Uczniowie szukali odpowiedzi na pytania: * las oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń i jest zielonymi płucami Ziemi, *las przyczynia się do powstawania opadów, *las to zbiornik wilgoci, który chroni przed powodzią.

10 Uczniowie przystąpili do zaproponowanych działań: *wyprawa do lasu
zbieranie materiału roślinnego, rozpoznawanie warstw lasu i gatunki roślin w nim rosnące, mierzenie obwodów pni drzew, gromadzenie spostrzeżeń opierając się na jednym ze zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Na zakończenie pobytu w lesie wykonanie makiety warstwowej budowy lasu, zebranie materiału roślinnego do badań oraz wspólne zabawy. *”Klub młodego biologa” Praca indywidualna lub zespołowa w celu poszukiwania potrzebnych materiałów w dostępnych publikacjach i w internecie.

11 *Wnioski uczniów Pobyt w lesie działa uspokajająco, las obdarowuje nas swoimi owocami. Na liściach drzew zatrzymuje się kurz i pyły wirujące w powietrzu, przyczyny wielu chorób. W ten sposób las oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń. Mech pochłania dużo wody. Ponieważ w lesie jest go najwięcej, las chroni przed powodziami. *Podsumowanie projektu Młodzi biolodzy pokazali wykonywane przez siebie doświadczenia i omówili je. Uczniowie przygotowali wystawę na której prezentowali swoje prace plastyczne związane z lasem (sylwety grzybów, wyklejanki z materiałów roślinnych, zwierzęta z masy solnej, makieta warstw roślinności w lesie).

12 Dziękuję za uwagę Aleksandra Klimza


Pobierz ppt "Realizacja podstawy programowej poprzez różne formy aktywności cz. 3"

Podobne prezentacje


Reklamy Google