Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobry projekt to taki, który pogłębia szkolną edukację i jest powiązany z programem, a zarazem odpowiada zainteresowaniom uczniów i wiąże sensowną działalność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobry projekt to taki, który pogłębia szkolną edukację i jest powiązany z programem, a zarazem odpowiada zainteresowaniom uczniów i wiąże sensowną działalność"— Zapis prezentacji:

1

2 Dobry projekt to taki, który pogłębia szkolną edukację i jest powiązany z programem, a zarazem odpowiada zainteresowaniom uczniów i wiąże sensowną działalność praktyczną z pracą umysłową.

3 Pochodzenie: Stany Zjednoczone, początek XX w. Twórca: William H. Kilpatrick Założenia: - uczniowie powinni samodzielnie zdobywać wiadomości i sprawdzać umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych, - uczniów nie powinno się zmuszać do podejmowania niechcianych przez nich działań, bo jako niechciane – nie przyniosą trwałego i zadowalającego efektu.

4 Projekt obecnie sprowadza się do tego, że zespół uczniów inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcie oraz ocenia jego wykonanie. To metoda nauczania, której istota polega na tym, że uczniowie realizują określone zadanie w oparciu o przyjęte wcześniej założenia.

5 interdyscyplinarność, progresywistyczna rola nauczyciela, podmiotowość ucznia, odejście od tradycyjnego sposobu oceniania.

6 wybór tematu przygotowanie instrukcji do projektu wykonanie projektu prezentacja projektu ocena projektu.

7 - temat powinien być dostosowany do możliwości i zainteresowań uczniów, potrzeb nauczyciela i środowiska szkolnego.

8 Instrukcja powinna zawierać: temat projektu i jego cele, zadania, które mają prowadzić do realizacji celów, źródła, w których należy poszukiwać informacji, termin prezentacji projektu i terminy poprzedzających ją konsultacji, możliwe sposoby prezentacji projektu i czas tej prezentacji, kryteria oceny projektu.

9 uczniowie prowadzą własne prace badawcze, zbierają materiały, segregują je i opracowują; nauczyciel dyskretnie nadzoruje prace uczniów, udziela im rad, podsuwa literaturę, ułatwia dotarcie do zdobycia informacji

10 Efektem pracy nad projektem może być: wykonanie pomocy dydaktycznych, wykonanie przedmiotów użytkowych, wykonanie dokumentacji na potrzeby klasy lub szkoły, opracowanie artykułów do gazetek szkolnych i prasy lokalnej, organizacja wystaw, konkursów, festynów, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć lekcyjnych, wywiadówek dla rodziców itp.

11 wykładu, referatu, pokazu filmu video, prezentacji modelu, gier i zabaw angażujących innych uczniów, konkursu przygotowanego dla innych uczniów, książeczki, broszury, prezentacji multimedialnej.

12 Etapy realizacji projektu Umiejętności UwagiOcena a) formułowanie tematu - precyzyjne sformułowanie tematu - jasne określenie celów b) zbieranie i opracowywani e informacji - selekcja informacji - krytyczna ocena informacji c) prezentacja- wykorzystanie czasu prezentacji - zainteresowanie innych uczniów - sposób mówienia (precyzja wypowiedzi, akcentowanie) d) praca w grupie - przekazywanie informacji - podejmowanie decyzji - słuchanie siebie nawzajem - rozwiązywanie konfliktów - samoocena postępów

13 Metodą projektu można pracować na każdym przedmiocie. Metoda ta pozwala na realizację dowolnego tematu.

14 Ten zegar stary – o sposobach mierzenia czasu. Sposoby liczenia dawniej i dziś. Wielcy matematycy.

15 Świat mitów. Zapoznanie z lekturą Ogniem i mieczem Sienkiewicza. Tradycje świąteczne (Wielkanoc, Boże Narodzenie). Czym jest patriotyzm? O teatrze… - od starożytności do dnia dzisiejszego.

16 Zdrowa żywność w moim życiu. Kraj moich marzeń. Przedziwna zawartość domowego kosza na śmieci (opakowania i ich wpływ na środowisko). Pomagamy ptakom przetrwać zimę. Środki uzależniające.

17 Życie w … (wybranym państwie). Słynne postacie z przeszłości. (danego kraju) Angielska rodzina królewska.

18 Osiągnięcia współczesnej techniki. Woda jako żywioł (prezentacja w Power Point)

19


Pobierz ppt "Dobry projekt to taki, który pogłębia szkolną edukację i jest powiązany z programem, a zarazem odpowiada zainteresowaniom uczniów i wiąże sensowną działalność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google