Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODA PROJEKTU SZKOLENIOWA RADA PEDAGOGICZNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODA PROJEKTU SZKOLENIOWA RADA PEDAGOGICZNA"— Zapis prezentacji:

1 METODA PROJEKTU SZKOLENIOWA RADA PEDAGOGICZNA
OPRACOWANIE Patrycja Malik i Beata Trojak-Kuciczek

2 „Dobry projekt to taki, który pogłębia szkolną edukację i jest powiązany z programem, a zarazem odpowiada zainteresowaniom uczniów i wiąże sensowną działalność praktyczną z pracą umysłową.”

3 Trochę historii Pochodzenie: Stany Zjednoczone, początek XX w.
Twórca: William H. Kilpatrick Założenia: - uczniowie powinni samodzielnie zdobywać wiadomości i sprawdzać umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych, - uczniów nie powinno się zmuszać do podejmowania niechcianych przez nich działań, bo jako niechciane – nie przyniosą trwałego i zadowalającego efektu.

4 Metoda projektu obecnie
Projekt obecnie sprowadza się do tego, że zespół uczniów inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcie oraz ocenia jego wykonanie. To metoda nauczania, której istota polega na tym, że uczniowie realizują określone zadanie w oparciu o przyjęte wcześniej założenia.

5 Główne założenia metody projektu w szkole:
interdyscyplinarność , progresywistyczna rola nauczyciela, podmiotowość ucznia , odejście od tradycyjnego sposobu oceniania .

6 Fazy projektu: wybór tematu przygotowanie instrukcji do projektu wykonanie projektu prezentacja projektu ocena projektu.

7 1) Wybór tematu projektu.
- temat powinien być dostosowany do możliwości i zainteresowań uczniów, potrzeb nauczyciela i środowiska szkolnego.

8 2) Przygotowanie instrukcji do projektu.
Instrukcja powinna zawierać: temat projektu i jego cele, zadania, które mają prowadzić do realizacji celów, źródła, w których należy poszukiwać informacji, termin prezentacji projektu i terminy poprzedzających ją konsultacji, możliwe sposoby prezentacji projektu i czas tej prezentacji, kryteria oceny projektu.

9 3) Wykonanie projektu. uczniowie prowadzą własne prace badawcze, zbierają materiały, segregują je i opracowują; nauczyciel dyskretnie nadzoruje prace uczniów, udziela im rad, podsuwa literaturę, ułatwia dotarcie do zdobycia informacji

10 4) Prezentacja projektu.
Efektem pracy nad projektem może być: wykonanie pomocy dydaktycznych, wykonanie przedmiotów użytkowych, wykonanie dokumentacji na potrzeby klasy lub szkoły, opracowanie artykułów do gazetek szkolnych i prasy lokalnej, organizacja wystaw, konkursów, festynów, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć lekcyjnych, wywiadówek dla rodziców itp.

11 Prezentacja projektu może odbyć się w formie:
wykładu, referatu, pokazu filmu video, prezentacji modelu, gier i zabaw angażujących innych uczniów, konkursu przygotowanego dla innych uczniów, książeczki, broszury, prezentacji multimedialnej .

12 Etapy realizacji projektu
5) Ocena projektu. Etapy realizacji projektu Umiejętności Uwagi Ocena a) formułowanie tematu - precyzyjne sformułowanie tematu - jasne określenie celów b) zbieranie i opracowywanie informacji - selekcja informacji - krytyczna ocena informacji c) prezentacja - wykorzystanie czasu prezentacji - zainteresowanie innych uczniów - sposób mówienia (precyzja wypowiedzi, akcentowanie) d) praca w grupie - przekazywanie informacji - podejmowanie decyzji - słuchanie siebie nawzajem - rozwiązywanie konfliktów - samoocena postępów

13 UWAGA!!! Metoda ta pozwala na realizację dowolnego tematu.
Metodą projektu można pracować na każdym przedmiocie. Metoda ta pozwala na realizację dowolnego tematu.

14 „Ten zegar stary” – o sposobach mierzenia czasu.
- matematyka „Ten zegar stary” – o sposobach mierzenia czasu. Sposoby liczenia dawniej i dziś. Wielcy matematycy.

15 - język polski, historia
Świat mitów. Zapoznanie z lekturą „Ogniem i mieczem” Sienkiewicza. Tradycje świąteczne (Wielkanoc, Boże Narodzenie). Czym jest patriotyzm? O teatrze… - od starożytności do dnia dzisiejszego.

16 - przyroda, biologia, geografia, chemia
Zdrowa żywność w moim życiu. Kraj moich marzeń. Przedziwna zawartość domowego kosza na śmieci (opakowania i ich wpływ na środowisko). Pomagamy ptakom przetrwać zimę. Środki uzależniające.

17 - języki obce Życie w … (wybranym państwie).
Słynne postacie z przeszłości. (danego kraju) Angielska rodzina królewska.

18 - technika, informatyka
Osiągnięcia współczesnej techniki. Woda jako żywioł (prezentacja w Power Point)

19 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!!!


Pobierz ppt "METODA PROJEKTU SZKOLENIOWA RADA PEDAGOGICZNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google