Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznawanie metody projektu edukacyjnego Moduł opracowały Krystyna Haładaj i Barbara Gmur na podstawie materiałów: przygotowanych przez CEO zawartych w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznawanie metody projektu edukacyjnego Moduł opracowały Krystyna Haładaj i Barbara Gmur na podstawie materiałów: przygotowanych przez CEO zawartych w."— Zapis prezentacji:

1 Poznawanie metody projektu edukacyjnego Moduł opracowały Krystyna Haładaj i Barbara Gmur na podstawie materiałów: przygotowanych przez CEO zawartych w poradniku Rady Pedagogiczne i Poradnik Nauczyciela

2 Korzyści ze szkolenia metodą projektów Dyrektor; Wspólne przećwiczenie wszystkich etapów projektu ułatwi wdrożenie tej metody w szkole; Dyrektor będzie prawdziwym ekspertem w dziedzinie projektów we własnej szkole - również ze względów organizacyjnych. Nauczyciele; Zyskają umiejętności inicjowania, tworzenia planów, realizowania, oceniania i precyzowania rezultatów projektów; Poznają wiele przykładów, co zapewne ułatwi im kreowanie nowych pomysłów. Uczniowie; Szkoła pracująca metoda projektów aktywizuje i poszerza zainteresowania uczniów, pomaga im rozwijać umiejętności samodzielnego uczenia się i pracy zespołowej. Nauka staje się pasjonującą przygodą.

3 Cele warsztatu Umiejętność planowania metody projektu Rozpoznawanie etapów składających się na metodę projektu Budowanie zespołu i wyznaczanie ról Rozpoznawanie wartości pracy zespołowej Rozpoznawanie metody projektu jako sposobu zdobywania ważnych umiejętności życiowych

4 Znaczenie słowa PROJEKT : Sposób realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych metoda nauczania nazywana metodą projektów ( lub krótko projektem) Istota projektu polega na tym, iż uczniowie realizują określone, duże przedsięwzięcie (znacznie obszerniejsze niż tradycyjne zadanie domowe, w dłuższym lub krótszym czasie) w praktycznym działaniu w oparciu o przyjęte wcześniej założenia.

5 Przy czym bardzo ważne jest aby: Projekty miały charakter interdyscyplinarny, a więc integrujący wiedzę przekazywaną w ramach różnych przedmiotów nauczania, dziedzin nauki. Większość decyzji związanych z realizacją projektu uczniowie powinni podejmować samodzielnie. Powoduje to, że uczniowie są bardziej niż w wielu innych sytuacjach szkolnych odpowiedzialni za skutki decyzji i ich wpływ na realizowane zadanie. Często oznacza to zwiększenie zaangażowania uczniów w pracę i kształtowanie pozytywnego stosunku do niej

6 Przedsięwzięcie – projekt charakteryzuje się tym, że: Jest praktycznym sposobem kształcenia wiedzy i umiejętności Jest unikatowy, twórczy, innowacyjny, jest przygodą, wiąże się z pewną dozą ryzyka, niepewności Jest dokładnie zaplanowany, Jego realizatorzy, czyli uczniowie, pracują w znacznym stopniu samodzielnie (tzn. niezależnie od nauczyciela) i na własną odpowiedzialność - ale pod kierunkiem, opieką i przy pomocy wielu innych uczestników Rezultaty pracy prezentowane są publicznie

7

8 Praca metodą projektów od nauczyciela wymaga zaangażowania, wcześniejszego przygotowania zadań, organizacji pracy zespołów zadaniowych, czuwania nad ich pracą i udzielania pomocy przy opracowywaniu projektu i jego prezentacji. Uwalnia jednak nauczyciela od wielu codziennych nużących obowiązków i zarówno uczniom, jak i nauczycielowi daje dużą satysfakcję.

9

10 ZAINICJOWANIE PROJEKTU Z inicjatywą projektu może wystąpić szef zespołu nauczycielskiego, poszczególni nauczyciele, dyrektor szkoły, uczniowie, inni pomysłodawcy Wybór zagadnień Rozważenie propozycji tematu Powołanie zespołu nauczycielskiego

11 Wspólne planowanie projektu – Ustalanie celów projektu – Wybór treści – Oszacowanie zasobów – Ustalanie zasad prezentacji – Opracowanie wspólnego systemu oceniania (wspólne kryteria) – Opracowanie instrukcji dla uczniów Ustalenie harmonogramu

12 Instrukcja do projektu określa: Rodzaj projektu Temat projektu Cele projektu Źródła projektu Zadania, które prowadzą do realizacji projektu Sposoby realizacji zadań Harmonogram projektu Konsultacje Zasady i kryteria oceny realizacji zadań, prezentacji.

13 Realizacja projektu Wprowadzenie uczniów w tematyk ę projektu; Realizacja zaj ęć z poszczególnych przedmiotów Samodzielna praca uczniów; konsultacje u poszczególnych nauczycieli Okresowe spotkania zespo ł u realizuj ą cego projekt: Ocena przebiegu projektu (w oparciu o monitorowanie jego przebiegu, opinie uczniów itp.); korygowanie ewentualnych b łę dów Podj ę cie ustale ń w sprawach, których nie przewidziano na etapie planowania Wzajemne wspieranie si ę cz ł onków zespo ł u

14

15

16 Zamknięcie projektu Prezentacja projektu przez uczniów – raport, sprawozdanie, konkretne wytwory, prezentacje efektów na forum, podziękowania, Podsumowanie doświadczeń związanych z realizacją projektu przez ze­spół: – Omówienie sukcesów i trudności związanych z realizacją projektu – Zebranie wniosków przydatnych dla realizacji kolejnych projektów – Zaprezentowanie doświadczeń innym nauczycielom np. podczas rady szko­leniowej, zajęć dla nauczycieli z sąsiednich szkół, opublikowanego opisu Zamknięcie projektu formalne : – sporządzenie sprawozdania z realizacji projektu – opracowanie bilansu lub raportu finansowego – zamknięcie rachunków bankowych – napisanie podziękowań do sponsorów i uczestników – zamknięcie dokumentacji projektu i zabezpieczenie jej zgodnie z ustaleniami


Pobierz ppt "Poznawanie metody projektu edukacyjnego Moduł opracowały Krystyna Haładaj i Barbara Gmur na podstawie materiałów: przygotowanych przez CEO zawartych w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google