Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalny związek transgraniczny Le groupement local transfrontalier.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalny związek transgraniczny Le groupement local transfrontalier."— Zapis prezentacji:

1 Lokalny związek transgraniczny Le groupement local transfrontalier

2 REGIO PAMINA w przestrzeni Górnego Renu dans lespace du Rhin Supérieur 6.000 km² 6.000 km² 1,6 Mln mieszkańców habitants 1,6 Mln mieszkańców habitants 20.000 osób pracujących w sąsiednim kraju frontaliers 20.000 osób pracujących w sąsiednim kraju frontaliers

3 Rozwój współpracy na terytorium PAMINY Développement de la coopération dans lespace PAMINA 1988Deklaracja intencyjna w Wissembourgu Déclaration dintention de Wissembourg 1991Inauguracja INFOBESTU PAMINA Inauguration de INFOBEST PAMINA 1992INTERREG I 1995Wspólnota robocza PAMINA i INTERREG II Communauté de travail PAMINA 1996 Porozumienie z Karslruhe Accord de Karlsruhe 2003Utworzenie związku lokalnego współpracy transgr. REGIO PAMINA Création du groupement local de coopération transfrontalière REGIO PAMINA 2004Przekazanie władzy zarządzającej INFOBEST et INTERREG III Transfert INFOBEST et INTERREG III 2006Przeniesienie Vis-à-Vis Transfert Vis-à-Vis 2007INTERREG IV Rhin supérieur

4 Cele i zadania Objectif et missions Promować Wspierać Koordynować współpracę transgraniczną Promouvoir Soutenir Coordonner la coopération transfrontalière Główny cel (art. 6 statutu) Objectif général (Art.6 – Statuts) Opracowanie koncepcji Élaboration de concepts ZadaniaMissions Koordynacja Coordination INFOBEST INTERREG IIIA

5 12 członków 12 Membres Rada: każda strona po 10 miejsc Conseil: 10 sièges par territoire

6 Organy Organes Biuro (6 członków) Bureau (6 membres) Przewodniczący 2 Wice-przewodniczących Président / 2 Vice-Présidents Rada (30 radnych) Conseil (30 conseillers) Komisja finansów, gospodarki i spraw socjalnych Commission des finances de léconomie et des affaires sociales Komisja zagospodarowania terytorium i transportu Commission de laménagement du territoire et des transports Komisja ochrony środowiska, Turystyki, sportu i kultury Commission de lenvironnement du tourisme des sports et de la culture

7

8 1 Directeur (F) 9 agents bilingues (8 F) + (2 D) Mis à disposition Statuts différents Personnel

9 INTERREGIIIA-PAMINA Autorité de gestion + autorité de paiement Avantages gestion commune des fonds FEDER gestion commune des fonds FEDER suivi « transfrontalier » des décisions suivi « transfrontalier » des décisions capacité d anticipation capacité d anticipation « on parle d une même voix » « on parle d une même voix » moins de relais/plus efficace moins de relais/plus efficaceInconvénients minimum 7 personnes (séparation des fonctions) minimum 7 personnes (séparation des fonctions) pas de capacités financières de préfinancement pas de capacités financières de préfinancement Le GLCT ne décide pas de lattribution des fonds FEDER Le GLCT ne décide pas de lattribution des fonds FEDER

10 Kierunki działania przestrzeni PAMINA Lignes dorientation pour lespace PAMINA Wzmocnienie terytorium PAMINY, model przyszłościowy dla Europy Wzmocnienie terytorium PAMINY, model przyszłościowy dla Europy Renforcement du territoire PAMINA, Modèle davenir pour lEurope Podnoszenie jakości życia Préservation de la qualité de vie Podnoszenie jakości życia Préservation de la qualité de vie Gospodarka i rynek pracy Économie et marché de lemploi Gospodarka i rynek pracy Économie et marché de lemploi Transport Transports Transport Transports Kultura i Turystyka Culture et Tourisme Kultura i Turystyka Culture et Tourisme Model przyszłościowy dla trwałego rozwoju Model przyszłościowy dla trwałego rozwoju Modèle davenir pour un développement durable (Agenda régional transfrontalier)

11 Projekty w realizacji Projets en cours Opracowanie programu działań na rzecz trwałego rozwoju, bazującego na 6 kierunkach rozwoju Opracowanie programu działań na rzecz trwałego rozwoju, bazującego na 6 kierunkach rozwoju Mise en place dun programme daction de développement durable basé sur les 6 axes de développement Transport publiczny i przywrócenie działalności promu rzecznego Transport publiczny i przywrócenie działalności promu rzecznego Transport public et remise en service dun bac Transport public et remise en service dun bac Trasy rowerowe Pistes cyclables Trasy rowerowe Pistes cyclables Promocja dwujęzyczności Promotion du bilinguisme Promocja dwujęzyczności Promotion du bilinguisme Sport Activités sportives Sport Activités sportives Spotkania trzeciego wieku Rencontres de Seniors Spotkania trzeciego wieku Rencontres de Seniors PAMINAphoto - Konkurs i wystawa fotograficzna Concours et exposition PAMINAphoto - Konkurs i wystawa fotograficzna Concours et exposition

12 Partenaires Stowarzyszenie rozwoju turystycznego Vis-à-Vis Association touristique Vis-à-Vis Stowarzyszenie rozwoju turystycznego Vis-à-Vis Association touristique Vis-à-Vis Klub Deweloperów Club des développeurs PAMINA Klub Deweloperów Club des développeurs PAMINA Uniwersytet ludowy PAMINY Université populaire PAMINA Uniwersytet ludowy PAMINY Université populaire PAMINA Park Reński POAMINA Parc rhénan PAMINA Park Reński POAMINA Parc rhénan PAMINA Stowarzyszenie Kobiety PAMINA Association Femmes PAMINA Stowarzyszenie Kobiety PAMINA Association Femmes PAMINA Liceum PAMINA Etablissement scolaire PAMINA Liceum PAMINA Etablissement scolaire PAMINA Sieć Młodzież PAMINY Réseau Jeunesse PAMINA Sieć Młodzież PAMINY Réseau Jeunesse PAMINA

13 Projekty na przyszłość W kierunku dystryktu europejskiego Les chantiers davenir Vers un district européen Spójność organizacyjna Cohésion organisationnelle (Pôle de compétences) Spójność organizacyjna Cohésion organisationnelle (Pôle de compétences) Przekazywanie kompetencji Transfert de compétences et maîtrises douvrages Przekazywanie kompetencji Transfert de compétences et maîtrises douvrages Wymiana doświadczeń z innymi terenami nadgranicznymi / tworzenie sieci Wymiana doświadczeń z innymi terenami nadgranicznymi / tworzenie sieci Partenariat avec dautres territoires frontaliers / mise en réseau Innowacyjny stosunek w stosunku do nowej polityki spójności europejskiej (2007 – 2013) – Europejski Związek współpracy transgranicznej Innowacyjny stosunek w stosunku do nowej polityki spójności europejskiej (2007 – 2013) – Europejski Związek współpracy transgranicznej Position innovante pour la nouvelle politique de cohésion européenne (2007-2013) - Groupement Européen de coopération transfrontalière

14

15 PA-MI-NA Trois territoires qui coopèrent


Pobierz ppt "Lokalny związek transgraniczny Le groupement local transfrontalier."

Podobne prezentacje


Reklamy Google