Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ELEKTROENERGETYKA POLSKA 2007 WYBRANE - PROBLEMY i PORÓWNANIA - IV KONFERENCJA : INWESTYCJE W POLSKICH ELEKTROWNIACH I ELEKTROCIEPŁOWNIACH ZAWODOWYCH –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ELEKTROENERGETYKA POLSKA 2007 WYBRANE - PROBLEMY i PORÓWNANIA - IV KONFERENCJA : INWESTYCJE W POLSKICH ELEKTROWNIACH I ELEKTROCIEPŁOWNIACH ZAWODOWYCH –"— Zapis prezentacji:

1 ELEKTROENERGETYKA POLSKA 2007 WYBRANE - PROBLEMY i PORÓWNANIA - IV KONFERENCJA : INWESTYCJE W POLSKICH ELEKTROWNIACH I ELEKTROCIEPŁOWNIACH ZAWODOWYCH – STAN OBECNY I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ S T A N R Z E C Z Y LICHEŃ 28 – 29 LISTOPADA 2007

2 ... RZECZYWISTE UWOLNIENIE CEN...... SPEŁNIENIE WYMOGÓW EKOLOGICZNYCH... REELEKTRYFIKACJA SPOŁECZNA... POZYSKANIE CZYSTYCH TECHNOLOGII SPALANIA WĘGLI... WPROWADZENIE ENERGETYKI JĄDROWEJ... ODTWORZENIE MOCY ZUŻYTYCH I BUDOWA NOWYCH

3 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 200520102015202020252030 145.8 TWh 279,8 TWh … POLSKA W ROKU 2030 BĘDZIE ZUŻYWAĆ PRAWIE 2 RAZY WIĘCEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NIŻ W ROKU 2005 * ŹRÓDŁO : POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO ROKU 2030 – PROJEKT - WERSJA 3.2 Z DNIA 10.09.2007... PRZYPOMNIJMY SOBIE

4 POLSKA ENERGETYKA CHARAKTERYZUJE SIĘ ZNACZNYM STOPNIEM SAMOWYSTARCZALNOŚCI IMPORTUJEMY OK.40% POTRZEBNEJ ENERGII PIERWOTNEJ OBECNIE ZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA UE OD IMPORTU PRZEKRACZA 62%

5 ... PRZYPOMNIJMY SOBIE WYBRANE PORÓWNANIA

6 CZAS WYKORZYSTANIA MOCY OSIĄGALNEJ 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 200120022003200420052006 WSKAŹNIKI EKSTREMALNE. ŚR.DLA EL.W.KAM. ŚR.DLA EL.W.BRUN. … NIŻSZY NA WĘGLU KAMIENNYM - CZY TO UKRYTE REZERWY ? [GODZINY W ROKU]

7 JEDNOSTKOWY KOSZT ZMIENNY EN.EL. (EN.EL.I RUS) 50 60 70 80 90 100 110 200120022003200420052006 [zł/MWh] WSKAŹNIKI EKSTREMALNE. ŚR.DLA EL.W.KAM. ŚR.DLA EL.W.BRUN. PALIWO PRODUKCYJNE 40,3% AMORTYZACJA 9,5% POZOSTAŁE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ 22,1% KOSZTY ZAKUPU EN.EL.DO ODSPRZEDAŻY 5,8% PODATEK AKCYZOWY 12,9% KOSZTY ZARZĄDU 2,5% POZOSTAŁE KOSZTY SPRZEDAŻY 0,3% KOSZTY FINANSOWE 5,2% POZOSTAŁE KOSZTY 1,4% STRUKTURA KOSZTÓW

8 JEDNOSTKOWY KOSZT STAŁY EN.EL. (EN.EL. I RUS) [zł/MWh] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 200120022003200420052006 WS.MIN W GRUPIE EL. ŚR.DLA EL.W.KAM. ŚR.DLA EL.W.BRUN. WS.MAX W GRUPIE EL. … W ENERGETYCE WĘGLA KAMIENNEGO PROSTE OGRANICZANIE KOSZTÓW STAŁYCH ZOSTAŁO WYCZERPANE [zł/MWh]

9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 200120022003200420052006... WIĘCEJ – hlg@onet.pL

10 ... ELEKTROWN IE... Z WYNIKÓW PIERWSZYCH PÓŁROCZY 2007 – 2006 - 2005 WYBRANE PORÓWNANIA

11 CZAS WYKORZYSTANIA MOCY OSIĄGALNEJ [h] I PÓŁ 2005 I PÓŁ 2006I PÓŁ 2007 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 ŚR. DLA GRUPY EL i EC. ŚR.DLA PODGRUPY EL. WS.EKSTREMALNE W GRUPIE

12 KOSZTY PRACY [tys.zł/zatrudn.] I PÓŁ 2005 I PÓŁ 2006I PÓŁ 2007 0 10 20 30 40 50 60 70 ŚR. DLA GRUPY EL i EC. ŚR.DLA PODGRUPY EL. WS.EKSTREMALNE W GRUPIE

13 JEDNOSTKOWY KOSZT ZMIENNY EN ELEKTRYCZNEJ (EN EL I RUS) [zł/MWh] I PÓŁ 2005 I PÓŁ 2006I PÓŁ 2007 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 ŚR. DLA GRUPY EL i EC. ŚR.DLA PODGRUPY EL. WS.EKSTREMALNE W GRUPIE

14 ŚREDNIA CENA ENERGII SPRZEDANEJ [zł/MWh] I PÓŁ 2005 I PÓŁ 2006I PÓŁ 2007 0 50 100 150 200 250 300 350 ŚR. DLA GRUPY EL i EC. ŚR.DLA PODGRUPY EL. WS.EKSTREMALNE W GRUPIE

15 -40 -30 -20 -10 0 20 30 40 I PÓŁ 2005 I PÓŁ 2006I PÓŁ 2007 ŚR. DLA GRUPY EL i EC. ŚR.DLA PODGRUPY EL. WS.EKSTREMALNE W GRUPIE... WIĘCEJ – hlg@onet.pL

16 ... ELEKTROWN IE... Z WYNIKÓW I PÓŁROCZA 2007 ROKU WYBRANE PORÓWNANIA

17 RENTOWNOŚĆ OBROTU BRUTTO [%] -1,3 - 20,3 ŚREDNIA CENA ENERGII SPRZEDANEJ [zł/MWh] 127,6 - 201,7 JEDNOSTKOWY KOSZT ZMIENNY [zł/MWh] 60,1 - 98,2 JEDNOSTKOWY KOSZT STAŁY [zł/MWh] 19,7 - 47,4 WSKAŹNIK POZIOMU KOSZTÓW [%] 79,7 - 101,3 UDZIAŁ ACYZY W KOSZTACH OGÓŁEM [%] 10,2 - 16,1 CZAS WYKORZYSTANIA MOCY OSIĄGALNEJ 1 550 - 2 960... PORÓWNANIE WIELKOŚCI SKRAJNYCH I PÓŁROCZE 2007...WYTWÓRCY ENERGII - ELEKTROWNIE

18 WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI [RAZY] 0,4 - 3,1 CYKL SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOT [DNI] 55,9 - 124,4 CYKL SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM 85,3 - 653,9 WARTOŚĆ DODANA [tys.zł/zatrudn.] 60,4 - 395,9 WSKAŹNIK CYKLU INKASA NALEŻNOŚCI [dni] 26,7 - 55,4... PORÓWNANIE WIELKOŚCI SKRAJNYCH I PÓŁROCZE 2007...WYTWÓRCY ENERGII - ELEKTROWNIE

19 ... ELEKTROCIEPŁOW NIE WYBRANE PORÓWNANIA... Z WYNIKÓW I PÓŁROCZA 2007 ROKU

20 I PÓŁ 2005I PÓŁ 2006I PÓŁ 2007 ŚR.EC WĘGLOWE ŚR.EC GAZOWE WS.EKSTREMALNE WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY [%] -20,00 -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

21 I PÓŁ 2005I PÓŁ 2006I PÓŁ 2007...WYBRANE PORÓWNANIAZ WYNIKÓW PIERWSZEGO PÓŁROCZA - 2007-2006-2005 -30,0 -20,0 -10,0 0 20,0 30,0 40,0 50,0... WIĘCEJ – hlg@onet.pL ŚR.EC WĘGLOWE ŚR.EC GAZOWE WS.EKSTREMALNE

22 ... Z WYNIKÓW PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2007 ROKU NA TLE WYNIKÓW PIERWSZEGO PÓŁROCZ 2006 ROKU... WYTWARZANIE ELEKTROCIEPŁOWN IE

23 RENTOWNOŚĆ OBROTU BRUTTO [%] -5,7 - 29,3 ŚREDNIA CENA ENERGII SPRZEDANEJ [zł/MWh] 136,1 - 301,1 JEDNOSTKOWY KOSZT ZMIENNY [zł/MWh] 43,5 - 180,7 JEDNOSTKOWY KOSZT STAŁY [zł/MWh] 13,6 - 86,2 WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY [%] -7,8 - 35,8 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [tys.zł/zatrudn.] 70,0 - 959,6 CZAS WYKORZYSTANIA MOCY OSIĄGALNEJ [h] 9 91,2 - 3 762,9... PORÓWNANIE WIELKOŚCI SKRAJNYCH I PÓŁROCZE 2007...WYTWÓRCY ENERGII - ELEKTROCIEPŁOWNIE

24 JEDNOSTKOWY KOSZT ZMIENNY EN.EL. (EN.EL. I RUS) [zł/MWh] 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 I PÓŁROCZE 2006I PÓŁROCZE 2007 EC GAZOWE EC WĘGLOWE ŚREDNIA DLA EC

25 JEDNOSTKOWY KOSZT STAŁY EN.EL. (EN.EL. I RUS) [zł/MWh] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 I PÓŁROCZE 2006I PÓŁROCZE 2007 EC GAZOWE EC WĘGLOWE ŚREDNIA DLA EC

26 WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY WYTWORZONEGO CIEPŁA [%] -30 -20 -10 0 20 30 40 I PÓŁROCZE 2006I PÓŁROCZE 2007 EC GAZOWE EC WĘGLOWE ŚREDNIA DLA EC

27 -15 -10 -5 0 5 15 20 25 30 I PÓŁROCZE 2006I PÓŁROCZE 2007 EC GAZOWE EC WĘGLOWE... WIĘCEJ – hlg@onet.pL

28 PONAD POŁOWA KRAJOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ JEST WŁASNOŚCIĄ SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH.... PRZYPOMNIJMY SOBIE

29 0 5 10 15 20 25 30 CENY - CIEPŁO i PRZESYŁ ŚREDNIA CENA CIEPŁA [ZŁ/GJ] ŚREDNIA STAWKA OPŁATY ZA USŁUGI PRZESYŁOWE [ZŁ/GJ] POLSKA DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO -MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE... PRZYPOMNIJMY SOBIE

30 SEKTOR PRYWATNY MIAŁ BARDZIEJ ZDEKAPITALIZOWANY MAJĄTEK NIŻ SEKTOR PUBLICZNY, BO ODPOWIEDNIO 59,4% i 55,6% PONADTO W SEKTORZE PRYWATNYM NAJWYŻSZY WSKAŹNIK DEKAPITALIZACJI MIAŁY PRZEDSIĘBIORSTWA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO 62,7%... PRZYPOMNIJMY SOBIE

31 RAPO RT SKRÓCO NY

32 PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ [%] ZMIANY ROK DO ROKU - ORAZ ¾ ROKU 2007 DO ¾ ROKU 2006 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1999200020012002200320042005 EL.NA WĘGIEL KAMIENNY EL.NA WĘGIEL BRUNATNY PRODUKCJA CAŁKOWITA* 2006 9 M-CY 2007 0,92 0,90 1,10 96,27% 93,39% 97,63%

33 PKB 0,6% 3/4 ROKU 2007** 6,5*% 0,90% 3,2% -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 [%] 2005 ROK 2006 5,8 % 3,52% ** W RELACJI DO 9-CIU MIESIĘCY 2006 ZMIANY KONSUMPCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW FINALNYCH (W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO (Z KONSUMPCJĄ WŁASNA ELEKTROENERGETYKI) ZMIANY W KRAJOWYM ZUŻYCIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ ODBIORCÓW FINALNYCH WOBEC PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO [%]

34 ... Z BILANSU ENERGII ZA 9 M-CY 2007 R0KU PRZYCHÓD 122 365 GWh 121 254 GWh ( 99,09 %) IMPORT (POBÓR) 3 032 GWh 6 374 GWh (210,24 %) KRAJOWY BILANS ENERGII ELEKTRYCZNEJ * TRZY KWARTAŁY 2007 / 2006 * ŁĄCZNIE Z ELEKTROWNIAMI DYSTRYBUCJI ZUŻYCIE KRAJOWE 110 947 GWh 111 949 GWh (100,90 %) EXPORT (ODDANIE) 11 418 GWh 9 304 GWh ( 81,49 %) TRZY KWARTAŁY 2007 TRZY KWARTAŁY 2006

35 PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ [GWh] ELEKTROCIEPŁ. NA WĘGLU KAMIENNYM ELEKTROCIEPŁ. ZAWODOWE GAZOWE ELEKTROCIEPŁOWNIE NIEZALEŻNE 12 733 2 974 1 183 93,42 % 95,95 % 108,77 % 13 270 2 991 1 088 ELEKTROWNIE NA WĘGLU BRUNATNM ELEKTROWNIE NA WĘGLU KAMIENNYM 37 717 52 434 98,29% 93,62% 40 288 53 345... Z BILANSU ENERGII ZA 9 M-CY 2007 R0KU TRZY KWARTAŁY 2007 / 2006 TRZY KWARTAŁY 2007 TRZY KWARTAŁY 2006

36 ... WIĘCEJ – hlg@onet.pL

37 ... RZECZYWISTE UWOLNIENIE CEN...... SPEŁNIENIE WYMOGÓW EKOLOGICZNYCH... REELEKTRYFIKACJA SPOŁECZNA... POZYSKANIE CZYSTYCH TECHNOLOGII SPALANIA WĘGLI... WPROWADZENIE ENERGETYKI JĄDROWEJ... ODTWORZENIE MOCY ZUŻYTYCH I BUDOWA NOWYCH... W Y Z W A N I A

38 U E 3 X 20 +10 … DLA POLSKIEJ ENERGETYKI TO BARDZO TRUDNE I NIEZWYKLE KOSZTOWNE WYZWANIA ! … z marca 2007 Decyzja Rady Europejskiej... PRZYPOMNIJMY SOBIE

39 U E DLA SPEŁNIENIA WYZWAŃ Z WYMOGÓW EKOLOGICZNYCH I POTRZEB ODBUDOWY MOCY KONIECZNYM JEST PODJĘCIE PRZEZ POLSKI SEKTOR WYTWARZANIA INWESTYCJI SZACOWANYCH NA PONAD - 10 MLD EURO - ABY UNIKNĄĆ UTRATY PRAWIE 50% MOCY WYTWÓRCZYCH NIEKONKURENCYJNYCH I NIE SPEŁNIAJĄCYCH NORM EMISYJNYCH... PRZYPOMNIJMY SOBIE

40 WYBRANE PORÓWNANIA

41 - 500 0 1 000 1 500 2 000 2 500 19992000200120022003200420052006 EL.CIEPLNE ZAWODOWE (PW) PODSEKTOR DYSTRYBUCJI PODSEKTOR PRZESYŁU ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ [mln zł] Z PRZYCZYN REGULACJI ZMIENIONO PODZIAŁ STRUMIENIA WYNIKÓW FINANSOWYCH PODSEKTORÓW

42 PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA JEST W NASZEJ ENERGETYCE OPARTA NA WĘGLU KAMIENNYM i BRUNATNYM - PONAD 93% - CZYNI TO Z POLSKI WYJĄTEK W SKALI UE Z WIELOMA WYNIKAJĄCYMI Z TEGOŻ KONSEKWENCJAMI

43 - 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 KOSZTY ZMIENNE WYTW OGÓŁEM W TYM: PALIWO PRODUKCYJNE KOSZTY KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA 19992000200120022003200420052006 KOSZTY STAŁE WYTW OGÓŁEM W TYM:WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA AMORTYZACJA REMONTY KOSZTY EN.EL.SPRZEDANEJ PRZEZ ELEKTROWNIE CIEPLNE ZAWODOWE (PW) [mln zł] O PO POŁĄCZENIU CZEMPIONY KONSOLIDACJI Z WŁASNYM PALIWEM BĘDĄ UPRZYWILEJOWANE KOSZTY STAŁE WYTW OGÓŁEM W TYM:WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA AMORTYZACJA REMONTY 19992000200120022003200420052006 [mln zł] 2 000 4 000 6 000 O 65000 3 000 1 000

44 WIEK MOCY ZAINSTALOWANYCH W KSE MOC ZAINSTALOWANA W LATACH [MWE] UDZIAŁ MOCY ZAINSTALOWANEJ W KSE [%] 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 1950-19601961-19701971-19801981-19901991-2002 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% MWE % - UDZIAŁ 2003… PRAWIE 80% POLSKICH BLOKÓW ENERGETYCZNY CH MA 30 LAT i WIĘCEJ DO 2020 ROKU NALEŻY WYMIENIĆ Z WYMOGÓW EKOLOGICZNYCH i KONKURENCYJNOŚCI OKOŁO 80 % ISTNIEJĄCYCH BLOKÓW NIE LICZĄC POTRZEB NOWYCH MOCY DLA ZASPOKOJENIA ROSNĄCEGO POPYTU !!! POLSKIE ELEKTROWNIE

45 0 ELEKTROWNIE - ŚRODKI TRWAŁE BRUTTO STAN ZA 2006 ROK (MLN PLN) 1 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6 000,0 7 000,0 8 000,0 9 000,0 10 000,0 EL.NA W.KAMIENNY EL.NA W.BRUNATNY

46 0 ELEKTROWNIE - UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH STAN ZA 2006 ROK (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 EL.NA W.KAMIENNY EL.NA W.BRUNATNY

47 0 20 40 60 80 100 120 2005 2010 20152020 2025 2030 2035 2040 0 1 2 3 4 5 6 EUROPA POLSKA MOCE WYCOFYWANE Z EKSPLOATACJI ELEKTROWNI W POLSCE I W POZOSTAŁEJ CZĘŚĆI EUROPY [GW] W POLSKIEJ ELEKTROENERGETYCE POTRZEBY ODTWORZEŃ MOCY SĄ CO NAJMNIEJ W PODOBNEJ RELACJI CO W UE CHOĆ TRUDNIEJSZE BOWIEM WINNE BYĆ ZAKOŃCZONE ZNACZNIE SZYBCIEJ

48 STAN RZECZ Y WYBRANE INFORMACJE

49 ELEKTROWNIE - NAKŁADY NA REMONTY W LATACH 2001 – 2006 (MLN PLN) 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 EL.NA W.KAMIENNY EL.NA W.BRUNATNY 0 200120022003200420052006 RAZEM W LATACH 2001 – 2006 : 5 465,0 MLD PLN - EL WĘGLA BRUNATNEGO 1 853,0 MLD PLN - EL WĘGLA KAMIENNEGO 3 612,0 MLD PLN

50 0 200120022003200420052006 1 800,0 ELEKTROWNIE - NAKŁADY NA INWESTYCJE W LATACH 2001 – 2006 (MLN PLN) 200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,0 1 400,0 1 600,0 EL.NA W.KAMIENNY EL.NA W.BRUNATNY RAZEM W LATACH 2001 – 2006 : 11 246,0 MLD PLN - EL WĘGLA BRUNATNEGO 6 533,0 MLD PLN - EL WĘGLA KAMIENNEGO 4 713,0 MLD PLN

51 300,0 ELEKTROWNIE - NAKŁADY NA REMONTY W ROKU 2006 (MLN PLN) 0 ZE OSTROŁĘKA ZE PAK EL BEŁCHATÓ W EL TURÓW EL KOZIENICE EL POŁANIEC EL ST.WOLA EL OPOLE PKE EL RYBNIK ZEDO EL SKAWINA 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 EL.NA W.KAMIENNY EL.NA W.BRUNATNY

52 ELEKTROWNIE - NAKŁADY NA INWESTYCJE W ROKU 2006 (MLN PLN) 0 ZE OSTROŁĘKA ZE PAK EL BEŁCHATÓ W EL TURÓW EL KOZIENICE EL POŁANIEC EL ST.WOLA EL OPOLE PKE EL RYBNIK ZEDO EL SKAWINA 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 EL.NA W.KAMIENNY EL.NA W.BRUNATNY

53 ELEKTROWNIE - INWESTYCJE NA 1 MW MOCY ZAINSTALOWANEJ W ROKU 2006 [tys.zł/1MW] 0 ZE OSTROŁĘKA ZE PAK EL BEŁCHATÓ W EL TURÓW EL KOZIENICE EL POŁANIEC EL ST.WOLA EL OPOLE PKE EL RYBNIK ZEDO EL SKAWINA 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 EL.NA W.KAMIENNY EL.NA W.BRUNATNY

54 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 EL.NA W.KAMIENNY EL.NA W.BRUNATNY... WIĘCEJ – hlg@onet.pL

55 POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO ROKU 2030 - PROJEKT -... C Z Y – K O R E K T A, A J A Ś L I T O J A K A i K I E D Y ?

56 hlg@onet.pl HERBERT LEOPOLD GABRYŚ DZIĘKU JĘ! W prezentacji korzystano z materiałów: 1.OPRACOWANIA WŁASNE HLG 2.OPRACOWANIA ARE S.A. 3.EIA/OECD 4.PSE SA 5.OBSERVATOIRE DE LÉNERGIE 6.MATERIAŁY Z KONFERENCJI INTENCJĄ AUTORA NIE BYŁA OCENA PODMIOTÓW A JEDYNIE PRÓBA NAKREŚLENIA WYBRANYCH UWARUNKOWAŃ INWESTYCYJNYCH ELEKTROENERGETYKI !!!


Pobierz ppt "ELEKTROENERGETYKA POLSKA 2007 WYBRANE - PROBLEMY i PORÓWNANIA - IV KONFERENCJA : INWESTYCJE W POLSKICH ELEKTROWNIACH I ELEKTROCIEPŁOWNIACH ZAWODOWYCH –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google