Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ELEKTROENERGETYKA POLSKA 2007 WYBRANE - PROBLEMY i PORÓWNANIA - IV KONFERENCJA : INWESTYCJE W POLSKICH ELEKTROWNIACH I ELEKTROCIEPŁOWNIACH ZAWODOWYCH –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ELEKTROENERGETYKA POLSKA 2007 WYBRANE - PROBLEMY i PORÓWNANIA - IV KONFERENCJA : INWESTYCJE W POLSKICH ELEKTROWNIACH I ELEKTROCIEPŁOWNIACH ZAWODOWYCH –"— Zapis prezentacji:

1 ELEKTROENERGETYKA POLSKA 2007 WYBRANE - PROBLEMY i PORÓWNANIA - IV KONFERENCJA : INWESTYCJE W POLSKICH ELEKTROWNIACH I ELEKTROCIEPŁOWNIACH ZAWODOWYCH – STAN OBECNY I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ S T A N R Z E C Z Y LICHEŃ 28 – 29 LISTOPADA 2007

2 ... RZECZYWISTE UWOLNIENIE CEN SPEŁNIENIE WYMOGÓW EKOLOGICZNYCH... REELEKTRYFIKACJA SPOŁECZNA... POZYSKANIE CZYSTYCH TECHNOLOGII SPALANIA WĘGLI... WPROWADZENIE ENERGETYKI JĄDROWEJ... ODTWORZENIE MOCY ZUŻYTYCH I BUDOWA NOWYCH

3 TWh 279,8 TWh … POLSKA W ROKU 2030 BĘDZIE ZUŻYWAĆ PRAWIE 2 RAZY WIĘCEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NIŻ W ROKU 2005 * ŹRÓDŁO : POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO ROKU 2030 – PROJEKT - WERSJA 3.2 Z DNIA PRZYPOMNIJMY SOBIE

4 POLSKA ENERGETYKA CHARAKTERYZUJE SIĘ ZNACZNYM STOPNIEM SAMOWYSTARCZALNOŚCI IMPORTUJEMY OK.40% POTRZEBNEJ ENERGII PIERWOTNEJ OBECNIE ZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA UE OD IMPORTU PRZEKRACZA 62%

5 ... PRZYPOMNIJMY SOBIE WYBRANE PORÓWNANIA

6 CZAS WYKORZYSTANIA MOCY OSIĄGALNEJ WSKAŹNIKI EKSTREMALNE. ŚR.DLA EL.W.KAM. ŚR.DLA EL.W.BRUN. … NIŻSZY NA WĘGLU KAMIENNYM - CZY TO UKRYTE REZERWY ? [GODZINY W ROKU]

7 JEDNOSTKOWY KOSZT ZMIENNY EN.EL. (EN.EL.I RUS) [zł/MWh] WSKAŹNIKI EKSTREMALNE. ŚR.DLA EL.W.KAM. ŚR.DLA EL.W.BRUN. PALIWO PRODUKCYJNE 40,3% AMORTYZACJA 9,5% POZOSTAŁE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ 22,1% KOSZTY ZAKUPU EN.EL.DO ODSPRZEDAŻY 5,8% PODATEK AKCYZOWY 12,9% KOSZTY ZARZĄDU 2,5% POZOSTAŁE KOSZTY SPRZEDAŻY 0,3% KOSZTY FINANSOWE 5,2% POZOSTAŁE KOSZTY 1,4% STRUKTURA KOSZTÓW

8 JEDNOSTKOWY KOSZT STAŁY EN.EL. (EN.EL. I RUS) [zł/MWh] WS.MIN W GRUPIE EL. ŚR.DLA EL.W.KAM. ŚR.DLA EL.W.BRUN. WS.MAX W GRUPIE EL. … W ENERGETYCE WĘGLA KAMIENNEGO PROSTE OGRANICZANIE KOSZTÓW STAŁYCH ZOSTAŁO WYCZERPANE [zł/MWh]

9 WIĘCEJ –

10 ... ELEKTROWN IE... Z WYNIKÓW PIERWSZYCH PÓŁROCZY 2007 – WYBRANE PORÓWNANIA

11 CZAS WYKORZYSTANIA MOCY OSIĄGALNEJ [h] I PÓŁ 2005 I PÓŁ 2006I PÓŁ ŚR. DLA GRUPY EL i EC. ŚR.DLA PODGRUPY EL. WS.EKSTREMALNE W GRUPIE

12 KOSZTY PRACY [tys.zł/zatrudn.] I PÓŁ 2005 I PÓŁ 2006I PÓŁ ŚR. DLA GRUPY EL i EC. ŚR.DLA PODGRUPY EL. WS.EKSTREMALNE W GRUPIE

13 JEDNOSTKOWY KOSZT ZMIENNY EN ELEKTRYCZNEJ (EN EL I RUS) [zł/MWh] I PÓŁ 2005 I PÓŁ 2006I PÓŁ ŚR. DLA GRUPY EL i EC. ŚR.DLA PODGRUPY EL. WS.EKSTREMALNE W GRUPIE

14 ŚREDNIA CENA ENERGII SPRZEDANEJ [zł/MWh] I PÓŁ 2005 I PÓŁ 2006I PÓŁ ŚR. DLA GRUPY EL i EC. ŚR.DLA PODGRUPY EL. WS.EKSTREMALNE W GRUPIE

15 I PÓŁ 2005 I PÓŁ 2006I PÓŁ 2007 ŚR. DLA GRUPY EL i EC. ŚR.DLA PODGRUPY EL. WS.EKSTREMALNE W GRUPIE... WIĘCEJ –

16 ... ELEKTROWN IE... Z WYNIKÓW I PÓŁROCZA 2007 ROKU WYBRANE PORÓWNANIA

17 RENTOWNOŚĆ OBROTU BRUTTO [%] -1,3 - 20,3 ŚREDNIA CENA ENERGII SPRZEDANEJ [zł/MWh] 127, ,7 JEDNOSTKOWY KOSZT ZMIENNY [zł/MWh] 60,1 - 98,2 JEDNOSTKOWY KOSZT STAŁY [zł/MWh] 19,7 - 47,4 WSKAŹNIK POZIOMU KOSZTÓW [%] 79, ,3 UDZIAŁ ACYZY W KOSZTACH OGÓŁEM [%] 10,2 - 16,1 CZAS WYKORZYSTANIA MOCY OSIĄGALNEJ PORÓWNANIE WIELKOŚCI SKRAJNYCH I PÓŁROCZE WYTWÓRCY ENERGII - ELEKTROWNIE

18 WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI [RAZY] 0,4 - 3,1 CYKL SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOT [DNI] 55, ,4 CYKL SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM 85, ,9 WARTOŚĆ DODANA [tys.zł/zatrudn.] 60, ,9 WSKAŹNIK CYKLU INKASA NALEŻNOŚCI [dni] 26,7 - 55,4... PORÓWNANIE WIELKOŚCI SKRAJNYCH I PÓŁROCZE WYTWÓRCY ENERGII - ELEKTROWNIE

19 ... ELEKTROCIEPŁOW NIE WYBRANE PORÓWNANIA... Z WYNIKÓW I PÓŁROCZA 2007 ROKU

20 I PÓŁ 2005I PÓŁ 2006I PÓŁ 2007 ŚR.EC WĘGLOWE ŚR.EC GAZOWE WS.EKSTREMALNE WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY [%] -20,00 -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

21 I PÓŁ 2005I PÓŁ 2006I PÓŁ WYBRANE PORÓWNANIAZ WYNIKÓW PIERWSZEGO PÓŁROCZA ,0 -20,0 -10,0 0 20,0 30,0 40,0 50,0... WIĘCEJ – ŚR.EC WĘGLOWE ŚR.EC GAZOWE WS.EKSTREMALNE

22 ... Z WYNIKÓW PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2007 ROKU NA TLE WYNIKÓW PIERWSZEGO PÓŁROCZ 2006 ROKU... WYTWARZANIE ELEKTROCIEPŁOWN IE

23 RENTOWNOŚĆ OBROTU BRUTTO [%] -5,7 - 29,3 ŚREDNIA CENA ENERGII SPRZEDANEJ [zł/MWh] 136, ,1 JEDNOSTKOWY KOSZT ZMIENNY [zł/MWh] 43, ,7 JEDNOSTKOWY KOSZT STAŁY [zł/MWh] 13,6 - 86,2 WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY [%] -7,8 - 35,8 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [tys.zł/zatrudn.] 70, ,6 CZAS WYKORZYSTANIA MOCY OSIĄGALNEJ [h] 9 91, ,9... PORÓWNANIE WIELKOŚCI SKRAJNYCH I PÓŁROCZE WYTWÓRCY ENERGII - ELEKTROCIEPŁOWNIE

24 JEDNOSTKOWY KOSZT ZMIENNY EN.EL. (EN.EL. I RUS) [zł/MWh] I PÓŁROCZE 2006I PÓŁROCZE 2007 EC GAZOWE EC WĘGLOWE ŚREDNIA DLA EC

25 JEDNOSTKOWY KOSZT STAŁY EN.EL. (EN.EL. I RUS) [zł/MWh] I PÓŁROCZE 2006I PÓŁROCZE 2007 EC GAZOWE EC WĘGLOWE ŚREDNIA DLA EC

26 WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY WYTWORZONEGO CIEPŁA [%] I PÓŁROCZE 2006I PÓŁROCZE 2007 EC GAZOWE EC WĘGLOWE ŚREDNIA DLA EC

27 I PÓŁROCZE 2006I PÓŁROCZE 2007 EC GAZOWE EC WĘGLOWE... WIĘCEJ –

28 PONAD POŁOWA KRAJOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ JEST WŁASNOŚCIĄ SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH.... PRZYPOMNIJMY SOBIE

29 CENY - CIEPŁO i PRZESYŁ ŚREDNIA CENA CIEPŁA [ZŁ/GJ] ŚREDNIA STAWKA OPŁATY ZA USŁUGI PRZESYŁOWE [ZŁ/GJ] POLSKA DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO -MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE... PRZYPOMNIJMY SOBIE

30 SEKTOR PRYWATNY MIAŁ BARDZIEJ ZDEKAPITALIZOWANY MAJĄTEK NIŻ SEKTOR PUBLICZNY, BO ODPOWIEDNIO 59,4% i 55,6% PONADTO W SEKTORZE PRYWATNYM NAJWYŻSZY WSKAŹNIK DEKAPITALIZACJI MIAŁY PRZEDSIĘBIORSTWA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO 62,7%... PRZYPOMNIJMY SOBIE

31 RAPO RT SKRÓCO NY

32 PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ [%] ZMIANY ROK DO ROKU - ORAZ ¾ ROKU 2007 DO ¾ ROKU ,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1, EL.NA WĘGIEL KAMIENNY EL.NA WĘGIEL BRUNATNY PRODUKCJA CAŁKOWITA* M-CY ,92 0,90 1,10 96,27% 93,39% 97,63%

33 PKB 0,6% 3/4 ROKU 2007** 6,5*% 0,90% 3,2% -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 [%] 2005 ROK ,8 % 3,52% ** W RELACJI DO 9-CIU MIESIĘCY 2006 ZMIANY KONSUMPCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW FINALNYCH (W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO (Z KONSUMPCJĄ WŁASNA ELEKTROENERGETYKI) ZMIANY W KRAJOWYM ZUŻYCIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ ODBIORCÓW FINALNYCH WOBEC PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO [%]

34 ... Z BILANSU ENERGII ZA 9 M-CY 2007 R0KU PRZYCHÓD GWh GWh ( 99,09 %) IMPORT (POBÓR) GWh GWh (210,24 %) KRAJOWY BILANS ENERGII ELEKTRYCZNEJ * TRZY KWARTAŁY 2007 / 2006 * ŁĄCZNIE Z ELEKTROWNIAMI DYSTRYBUCJI ZUŻYCIE KRAJOWE GWh GWh (100,90 %) EXPORT (ODDANIE) GWh GWh ( 81,49 %) TRZY KWARTAŁY 2007 TRZY KWARTAŁY 2006

35 PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ [GWh] ELEKTROCIEPŁ. NA WĘGLU KAMIENNYM ELEKTROCIEPŁ. ZAWODOWE GAZOWE ELEKTROCIEPŁOWNIE NIEZALEŻNE ,42 % 95,95 % 108,77 % ELEKTROWNIE NA WĘGLU BRUNATNM ELEKTROWNIE NA WĘGLU KAMIENNYM ,29% 93,62% Z BILANSU ENERGII ZA 9 M-CY 2007 R0KU TRZY KWARTAŁY 2007 / 2006 TRZY KWARTAŁY 2007 TRZY KWARTAŁY 2006

36 ... WIĘCEJ –

37 ... RZECZYWISTE UWOLNIENIE CEN SPEŁNIENIE WYMOGÓW EKOLOGICZNYCH... REELEKTRYFIKACJA SPOŁECZNA... POZYSKANIE CZYSTYCH TECHNOLOGII SPALANIA WĘGLI... WPROWADZENIE ENERGETYKI JĄDROWEJ... ODTWORZENIE MOCY ZUŻYTYCH I BUDOWA NOWYCH... W Y Z W A N I A

38 U E 3 X … DLA POLSKIEJ ENERGETYKI TO BARDZO TRUDNE I NIEZWYKLE KOSZTOWNE WYZWANIA ! … z marca 2007 Decyzja Rady Europejskiej... PRZYPOMNIJMY SOBIE

39 U E DLA SPEŁNIENIA WYZWAŃ Z WYMOGÓW EKOLOGICZNYCH I POTRZEB ODBUDOWY MOCY KONIECZNYM JEST PODJĘCIE PRZEZ POLSKI SEKTOR WYTWARZANIA INWESTYCJI SZACOWANYCH NA PONAD - 10 MLD EURO - ABY UNIKNĄĆ UTRATY PRAWIE 50% MOCY WYTWÓRCZYCH NIEKONKURENCYJNYCH I NIE SPEŁNIAJĄCYCH NORM EMISYJNYCH... PRZYPOMNIJMY SOBIE

40 WYBRANE PORÓWNANIA

41 EL.CIEPLNE ZAWODOWE (PW) PODSEKTOR DYSTRYBUCJI PODSEKTOR PRZESYŁU ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ [mln zł] Z PRZYCZYN REGULACJI ZMIENIONO PODZIAŁ STRUMIENIA WYNIKÓW FINANSOWYCH PODSEKTORÓW

42 PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA JEST W NASZEJ ENERGETYCE OPARTA NA WĘGLU KAMIENNYM i BRUNATNYM - PONAD 93% - CZYNI TO Z POLSKI WYJĄTEK W SKALI UE Z WIELOMA WYNIKAJĄCYMI Z TEGOŻ KONSEKWENCJAMI

43 KOSZTY ZMIENNE WYTW OGÓŁEM W TYM: PALIWO PRODUKCYJNE KOSZTY KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA KOSZTY STAŁE WYTW OGÓŁEM W TYM:WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA AMORTYZACJA REMONTY KOSZTY EN.EL.SPRZEDANEJ PRZEZ ELEKTROWNIE CIEPLNE ZAWODOWE (PW) [mln zł] O PO POŁĄCZENIU CZEMPIONY KONSOLIDACJI Z WŁASNYM PALIWEM BĘDĄ UPRZYWILEJOWANE KOSZTY STAŁE WYTW OGÓŁEM W TYM:WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA AMORTYZACJA REMONTY [mln zł] O

44 WIEK MOCY ZAINSTALOWANYCH W KSE MOC ZAINSTALOWANA W LATACH [MWE] UDZIAŁ MOCY ZAINSTALOWANEJ W KSE [%] % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% MWE % - UDZIAŁ 2003… PRAWIE 80% POLSKICH BLOKÓW ENERGETYCZNY CH MA 30 LAT i WIĘCEJ DO 2020 ROKU NALEŻY WYMIENIĆ Z WYMOGÓW EKOLOGICZNYCH i KONKURENCYJNOŚCI OKOŁO 80 % ISTNIEJĄCYCH BLOKÓW NIE LICZĄC POTRZEB NOWYCH MOCY DLA ZASPOKOJENIA ROSNĄCEGO POPYTU !!! POLSKIE ELEKTROWNIE

45 0 ELEKTROWNIE - ŚRODKI TRWAŁE BRUTTO STAN ZA 2006 ROK (MLN PLN) 1 000, , , , , , , , , ,0 EL.NA W.KAMIENNY EL.NA W.BRUNATNY

46 0 ELEKTROWNIE - UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH STAN ZA 2006 ROK (%) EL.NA W.KAMIENNY EL.NA W.BRUNATNY

47 EUROPA POLSKA MOCE WYCOFYWANE Z EKSPLOATACJI ELEKTROWNI W POLSCE I W POZOSTAŁEJ CZĘŚĆI EUROPY [GW] W POLSKIEJ ELEKTROENERGETYCE POTRZEBY ODTWORZEŃ MOCY SĄ CO NAJMNIEJ W PODOBNEJ RELACJI CO W UE CHOĆ TRUDNIEJSZE BOWIEM WINNE BYĆ ZAKOŃCZONE ZNACZNIE SZYBCIEJ

48 STAN RZECZ Y WYBRANE INFORMACJE

49 ELEKTROWNIE - NAKŁADY NA REMONTY W LATACH 2001 – 2006 (MLN PLN) 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 EL.NA W.KAMIENNY EL.NA W.BRUNATNY RAZEM W LATACH 2001 – 2006 : 5 465,0 MLD PLN - EL WĘGLA BRUNATNEGO 1 853,0 MLD PLN - EL WĘGLA KAMIENNEGO 3 612,0 MLD PLN

50 ,0 ELEKTROWNIE - NAKŁADY NA INWESTYCJE W LATACH 2001 – 2006 (MLN PLN) 200,0 400,0 600,0 800, , , , ,0 EL.NA W.KAMIENNY EL.NA W.BRUNATNY RAZEM W LATACH 2001 – 2006 : ,0 MLD PLN - EL WĘGLA BRUNATNEGO 6 533,0 MLD PLN - EL WĘGLA KAMIENNEGO 4 713,0 MLD PLN

51 300,0 ELEKTROWNIE - NAKŁADY NA REMONTY W ROKU 2006 (MLN PLN) 0 ZE OSTROŁĘKA ZE PAK EL BEŁCHATÓ W EL TURÓW EL KOZIENICE EL POŁANIEC EL ST.WOLA EL OPOLE PKE EL RYBNIK ZEDO EL SKAWINA 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 EL.NA W.KAMIENNY EL.NA W.BRUNATNY

52 ELEKTROWNIE - NAKŁADY NA INWESTYCJE W ROKU 2006 (MLN PLN) 0 ZE OSTROŁĘKA ZE PAK EL BEŁCHATÓ W EL TURÓW EL KOZIENICE EL POŁANIEC EL ST.WOLA EL OPOLE PKE EL RYBNIK ZEDO EL SKAWINA 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 EL.NA W.KAMIENNY EL.NA W.BRUNATNY

53 ELEKTROWNIE - INWESTYCJE NA 1 MW MOCY ZAINSTALOWANEJ W ROKU 2006 [tys.zł/1MW] 0 ZE OSTROŁĘKA ZE PAK EL BEŁCHATÓ W EL TURÓW EL KOZIENICE EL POŁANIEC EL ST.WOLA EL OPOLE PKE EL RYBNIK ZEDO EL SKAWINA 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 EL.NA W.KAMIENNY EL.NA W.BRUNATNY

54 EL.NA W.KAMIENNY EL.NA W.BRUNATNY... WIĘCEJ –

55 POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO ROKU PROJEKT -... C Z Y – K O R E K T A, A J A Ś L I T O J A K A i K I E D Y ?

56 HERBERT LEOPOLD GABRYŚ DZIĘKU JĘ! W prezentacji korzystano z materiałów: 1.OPRACOWANIA WŁASNE HLG 2.OPRACOWANIA ARE S.A. 3.EIA/OECD 4.PSE SA 5.OBSERVATOIRE DE LÉNERGIE 6.MATERIAŁY Z KONFERENCJI INTENCJĄ AUTORA NIE BYŁA OCENA PODMIOTÓW A JEDYNIE PRÓBA NAKREŚLENIA WYBRANYCH UWARUNKOWAŃ INWESTYCYJNYCH ELEKTROENERGETYKI !!!


Pobierz ppt "ELEKTROENERGETYKA POLSKA 2007 WYBRANE - PROBLEMY i PORÓWNANIA - IV KONFERENCJA : INWESTYCJE W POLSKICH ELEKTROWNIACH I ELEKTROCIEPŁOWNIACH ZAWODOWYCH –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google