Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i."— Zapis prezentacji:

1 Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

2 Cele szczegółowe programu: przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych, umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie, poprawienie szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji, wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych. Cele szczegółowe programu: przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych, umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie, poprawienie szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji, wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

3 Program w 2014 roku obejmuje następujące formy wsparcia: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: Program w 2014 roku obejmuje następujące formy wsparcia: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

4 Obszar A – likwidacja bariery transportowej: Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Adresatem programu jest: osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Obszar A – likwidacja bariery transportowej: Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Adresatem programu jest: osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

5 Poprzez oprzyrządowanie samochodu należy rozumieć dostosowanie do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) oraz wyposażenie, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę z dysfunkcją narządu ruchu lub przewożenie osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu np.:

6 1.podnośnik lub najazd do wózka inwalidzkiego, 2.dodatkowe pasy i uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, 3.specjalne siedzenia, 4.niestandardowe akcesoria i urządzenia wspomagające kierowaniem samochodem, w tym: automatyczną skrzynię biegów, sprzęgło automatyczne, ręczny sterownik sprzęgła, ręczny gaz – hamulec, elektroniczną obręcz przyspieszania 1.podnośnik lub najazd do wózka inwalidzkiego, 2.dodatkowe pasy i uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, 3.specjalne siedzenia, 4.niestandardowe akcesoria i urządzenia wspomagające kierowaniem samochodem, w tym: automatyczną skrzynię biegów, sprzęgło automatyczne, ręczny sterownik sprzęgła, ręczny gaz – hamulec, elektroniczną obręcz przyspieszania

7 oraz urządzenia pomocnicze: przedłużenie pedałów, przeniesienie przełączników, system wspomagania parkowania, sterowanie elektroniczne, elektrohydrauliczne mechanizmy do obniżania i podnoszenia nadwozia itp. Oprzyrządowanie może być zamontowane w posiadanym samochodzie lub w samochodzie, który Wnioskodawca zamierza zakupić. oraz urządzenia pomocnicze: przedłużenie pedałów, przeniesienie przełączników, system wspomagania parkowania, sterowanie elektroniczne, elektrohydrauliczne mechanizmy do obniżania i podnoszenia nadwozia itp. Oprzyrządowanie może być zamontowane w posiadanym samochodzie lub w samochodzie, który Wnioskodawca zamierza zakupić.

8 Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, Adresatem programu jest: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, Adresatem programu jest: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

9 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, Adresatem programu jest: osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, Adresatem programu jest: osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

10 W ramach programu można ubiegać się między innymi o: -podstawowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie (np. zestaw komputerowy z monitorem, jednostką centralną, klawiaturą, myszą lub komputera przenośnego oraz urządzeń peryferyjnych: drukarki, skaner, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania typu: edytor tekstów, arkusze kalkulacyjne, przeglądarki internetowe itp.), -specjalistyczny sprzęt komputerowy, elektroniczny oraz oprogramowanie (powiększalniki komputerowe, syntezatory mowy, programy obsługujące monitory brajlowskie, programy powiększające, programy do syntezy mowy, programy rozpoznające mowę itp.), W ramach programu można ubiegać się między innymi o: -podstawowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie (np. zestaw komputerowy z monitorem, jednostką centralną, klawiaturą, myszą lub komputera przenośnego oraz urządzeń peryferyjnych: drukarki, skaner, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania typu: edytor tekstów, arkusze kalkulacyjne, przeglądarki internetowe itp.), -specjalistyczny sprzęt komputerowy, elektroniczny oraz oprogramowanie (powiększalniki komputerowe, syntezatory mowy, programy obsługujące monitory brajlowskie, programy powiększające, programy do syntezy mowy, programy rozpoznające mowę itp.),

11 -specjalistyczne elektroniczne urządzenia brajlowskie (np. notatniki brajlowskie, drukarki brajlowskie), -urządzenia lektorskie – umożliwiające zautomatyzowanie przetwarzania tekstu na mowę syntetyczną. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. -specjalistyczne elektroniczne urządzenia brajlowskie (np. notatniki brajlowskie, drukarki brajlowskie), -urządzenia lektorskie – umożliwiające zautomatyzowanie przetwarzania tekstu na mowę syntetyczną. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

12 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Adresatem programu jest: osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Adresatem programu jest: osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

13 Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Adresatem programu jest: osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Adresatem programu jest: osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

14 Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, Adresatem programu w zadaniu 3 i 4 jest: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, Adresatem programu w zadaniu 3 i 4 jest: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

15 Poprzez protezę kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne należy rozumieć protezę/protezy kończyny górnej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protezy;

16 Poziom jakości protez kończyny górnej – należy przez to rozumieć: -poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej, -poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi; Poziom jakości protez kończyny górnej – należy przez to rozumieć: -poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej, -poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi;

17 Poziom jakości protez kończyny dolnej – należy przez to rozumieć: -poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową; -poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną pacjentów; Poziom jakości protez kończyny dolnej – należy przez to rozumieć: -poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową; -poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną pacjentów;

18 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Adresatem programu jest: Obszar D - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Adresatem programu jest: Obszar D - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

19 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Poprzez szkołę wyższą należy rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę wyższą utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) a także szkołę wyższą i wyższe seminarium duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe; Poprzez szkołę policealną należy rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę policealną, utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Poprzez szkołę wyższą należy rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę wyższą utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) a także szkołę wyższą i wyższe seminarium duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe; Poprzez szkołę policealną należy rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę policealną, utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

20 Poprzez naukę w szkole wyższej należy rozumieć studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);

21 Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2013 roku – Moduł I: Obszar A Zadanie 1 oprzyrządowanie samochodu Obszar A Zadanie 2 prawo jazdy kategorii B Obszar B Zadanie 1 sprzęt elektroniczny, oprogramowanie 5.000 zł- kurs/egzaminy – 1.500 zł pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy – 600 zł (w tym: zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd w okresie trwania kursu) osoby niewidome – 30.000 zł, w tym na urządzenia brajlowskie – 20.000 zł dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 10.000 zł osoby z dysfunkcją kończyn górnych - 5.000 zł

22 Obszar B Zadanie 2 szkolenie komputerowe Obszar C Zadanie 1 wózek elektryczny Obszar C Zadanie 2 sprawność techniczna wózka elektrycznego osoby głuchoniewidome – 4.000 zł pozostałe osoby – 2.000 zł 7.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 20.000 zł (opinia eksperta) 2.000 zł

23 Obszar C Zadanie 3 proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne Obszar C Zadanie 4 sprawność techniczna protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne Obszar D koszt opieki nad osobą zależną Przy amputacji: w zakresie ręki – 9.000 zł, przedramienia – 20.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł na poziomie podudzia – 14.000 zł, na wysokości uda – 20.000 zł uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł Przy amputacji: w zakresie ręki – 2.700 zł przedramienia – 6.000 zł ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł na poziomie podudzia - 4.200 zł na wysokości uda – 6.000 zł uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 7.500 zł Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad każdą osobą zależną

24 Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej: MODUŁ I Obszar A Zadanie 1 oprzyrządowanie samochodu Obszar A Zadanie 2 prawo jazdy kategorii B Obszar B Zadanie 1 sprzęt elektroniczny, oprogramowanie 15%25%10% Obszar B Zadanie 2 szkolenie komputerowe Obszar C Zadanie 1 wózek elektryczny Obszar C Zadanie 2 sprawność techniczna wózka elektrycznego wkład własny nie jest wymagany 10% wkład własny nie jest wymagany

25 Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej: MODUŁ I Obszar C Zadanie 3 zakup protez Obszar C Zadanie 4 sprawność techniczna protezy Obszar D koszt opieki nad osobą zależną 10% 15% Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

26 MODUŁ II – wkład własny nie jest wymagany Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w ramach Modułu II dla jednego studenta w zakresie kosztów dotyczących jednego półrocza 2014 roku: opłata za naukę - czesnedodatek na pokrycie kosztów kształcenia równowartość kosztów czesnego w ramach jednej aktualnej formy kształcenia nie mniej niż 1.000 zł za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dodatek może zostać zwiększony, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania 4.000 zł

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google