Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liczby i żywioły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liczby i żywioły."— Zapis prezentacji:

1 Liczby i żywioły

2 Spis treści Informacje ogólne Rodzaje kataklizmów w naszym rejonie
Sposoby zapobiegania Mapa regionu

3 Informacje ogólne Na początku stycznia 1999 roku powstał Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK). Początkowo liczył on 30 członków. Aktualnie nowa ustawa daje większą swobodę starostwu. Teraz zespół liczy 9 członków, w których skład wchodzą m.in.: Komendant Straży Pożarnej Komendant Policji Inspektor Sanitarny Lekarz Weterynarii Sekretarz Powiatu

4 Rodzaje kataklizmów w naszym regionie
Kataklizmem najczęściej nawiedzającym nasz rejon jest powódź. Ostatnio nawiedziła nas w na terenie gminy Gorzyce. Powodzią nazywamy zdarzenie, które z powodu niespodziewanych bądź przewidywanych wezbrań wody powoduje niekontrolowane zalanie terenów, wywołując konieczność podejmowania działań ratowniczych w celu likwidacji zagrożenia, minimalizacji strat i udzielenia pomocy poszkodowanym.

5 PRZEBIEG POWODZI NA TERENIE GMINY GORZYCE
Po bardzo mokrym czerwcu, w lipcu znowu zaczęło padać. Niski front atmosferyczny ukształtował się wzdłuż Wisły, powodując przez kilkanaście dni bardzo obfite opady szczególnie w południowej Polsce. W wielu regionach południowej Polski w lipcu 2001 roku opady przewyższały średnią wieloletnią opadów dla tego miesiąca. Poziom wody w Wiśle zaczął wzrastać.

6 PRZEBIEG ZDARZEŃ 25 lipca -Wojewoda Podkarpacki dla powiatu tarnobrzeskiego wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego, -PCZK wprowadziło całodobowe dyżury. 26 lipca - wprowadzono alarm powodziowy dla powiatu, - spotkanie Wojewody Podkarpackiego z starostami, burmistrzami i wójtami zagrożonych powiatów i gmin.

7 27 lipca: -poziom wody w Wiśle wzrastał, na wodowskazie w Sandomierzu przekroczył o 104 cm stan alarmowy (610cm), -zarządzono ewakuację ludności z terenów zagrożonych, -oceniano, że stan wody przekroczy poziom z 1997 roku, -do pomocy przy uszczelnianiu wałów przybyło wojsko.

8

9 28 lipca: -pomoc Kompani Kujawsko – Pomorskiej na terenach zagrożonych (w liczbie 55 osób), -prowadzono działania zmierzające do likwidacji licznych przecieków i nieszczelności, -zadysponowano Kompanię Bydgoszcz do pomocy na terenach zagrożonych.

10

11 29 lipca: -o godzinie 2.15 pękł wał w Zalesiu Gorzyckim w gminie Gorzyce (przy poziomie wody 817 cm), -zwołano Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego, informowano zagrożoną ludność za pomocą przewoźnych systemów nagłaśniających, organizowano ewakuację z zagrożonych terenów gminy, -przekazywano komunikaty o ewakuacji przez lokalne media,

12

13 -wyznaczono miejsca ewakuacji zgodnie z planem reagowania kryzysowego oraz zapewniono pomoc medyczną, -o godzinie 8.30 w Gorzycach zawiązano Wojewódzki Sztab Kryzysowy, który przejął dowodzenie całą akcją, -działania PZRK skupiły się na ewakuacji i pomocy powodzianom, -zorganizowano punktu dla ewakuowanych zwierząt.

14

15

16

17

18

19

20 30 lipca: -poziom wody wynosił 771 cm, -woda powodziowa zalała całkowicie Zalesie Gorzyckie, Trześń, Sokolniki, Orliska Sokolnickie dochodząc do miejscowości Furmany, -prowadzono ewakuację ludności z zalanych terenów

21

22

23

24

25 31 lipca: -opadał poziom wody w Wiśle (690 cm), -dowożono na zalane tereny żywność i wodę, -prowadzono w dalszym ciągu ewakuację osób które się na nią zdecydowały.

26

27 1 lipca: -woda powoli ustępowała (630 cm), -dostarczano żywność i wodę dla powodzian, -dowożono osoby, które zdecydowały się na powrót do zalanych domów, -nadal monitorowano stan wałów.

28 Zatopiony cmentarz

29 2 sierpnia: -o godzinie Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Przeciwpowodziowego Województwa Podkarpackiego odwołał alarm powodziowy (610), -prowadzono szczepienia p/tężcowe i błoniczo tężcowe (2291 osób). Woda z zalanych terenów spływała do koryt rzek odsłaniając bezmiar dokonanych zniszczeń, ludzkich nieszczęść i tragedii.

30

31 3 sierpnia: -odwołano pogotowia przeciwpowodziowe (poziom wody ok
3 sierpnia: -odwołano pogotowia przeciwpowodziowe (poziom wody ok.420 cm), -zaczęto wypompowywać wodę z zalewisk, -usprawniano odpływy sierpnia: -w dalszym ciągu wypompowywano wodę z zalanych terenów, -udrażniano śluzy na rzekach i kanałach melioracyjnych.

32 15 sierpnia: -rozwiązano Sztab Wojewódzki Akcji Powodziowej a w jego miejsce wprowadzono Sztab Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu. Pozostał szacunek strat i najtrudniejszy okres – odbudowa.

33 STRATY SPOWODOWANE POWODZIA:
Wody powodziowe zalały 52% powierzchni gminy Gorzyc (co stanowi 7% powiatu tarnobrzeskiego). Zalane miejscowości: Zalesie Gorzyckie, Trześń, Sokolniki, Orliska, część Furman

34 W wyniku przesiąków pod wałami woda wyrządziła szkody również we Wrzawach i w Gorzycach. Ucierpiały szczególnie budynki mieszkalne, drogi, przepusty oraz obiekty publiczne: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, domy kultury, remizy OSP, cmentarz, małe zakłady pracy (liczne cegielnie, sklepy, hurtownie, stolarnie, młyn).

35 Podsumowanie Skutkami powodzi były straty materialne: zniszczone gospodarstwa rolne, remizy, szkoły, przedszkola, drogi (majątek równy 495 mln złotych). W czasie powodzi nikt nie ucierpiał. Władze miasta podjęły decyzje o wzmocnieniu wałów.

36 Pożary Innym zagrożeniem są pożary. Wynikają one z ludzkiej lekkomyślności i dotyczą wypalania łąk.

37 Inne zagrożenia atmosferyczne i ekologiczne
Do innych zagrożeń należą między innymi trąby powietrzne, które mogą się pojawić nad gminą Grębów. Możliwy jest również atak terrorystyczny na źródła wody pitnej. Na szczęście są to zagrożenia czysto teorytyczne.

38 Sposoby zapobiegania Sposoby zapobiegania to obserwacja poziomu wody na Wiśle. Gdy poziom przekroczy 410cm to ostrzega się władze powiatu. Po przekroczeniu 610cm czyli poziomu alarmowego zaczyna się ewakuacja regionu. Najwyższy poziom wody był w 2001 roku i wynosił ok.807cm.

39 Wyposażenie W skład służb bezpieczeństwa wchodzi między innymi pogotowie chemiczno-górnicze. Posiada ono niezbędny sprzęt taki jak kombinezony gazoszczelne i wozy ratunkowe. Są także inne służby takie jak np. policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna. Są doskonale wyposażone i gotowe do akcji w każdej chwili.

40 Mapa regionu

41 Mapa rzek regionu

42

43 Mapa Powiatu Podział na gminy

44

45 Autorzy Za pomoc w zredagowaniu tej prezentacji dziękujemy Starostwu Powiatowemu, które udostępniło nam niezbędne materiały. Autorzy Klaudia Firla Krzysztof Iberle Ali Salame Michał Szul Opiekun grupy Jolanta Szajowska


Pobierz ppt "Liczby i żywioły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google