Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10 LAT NA RYNKU UBEZPIECZEŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10 LAT NA RYNKU UBEZPIECZEŃ"— Zapis prezentacji:

1 10 LAT NA RYNKU UBEZPIECZEŃ
LIKWIDACJA SZKÓD MAJĄTKOWYCH SKUTKI POWODZI 2010 10 LAT NA RYNKU UBEZPIECZEŃ

2 RYZYKA BUDOWLANO - MONTAŻOWE DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE
Szkoda polegająca na uszkodzeniu wierzchniej warstwy podbudowy, skarp nasypów, stabilizacji i zamulenia przepustów na budowie drogi. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

3 DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE
ZALANIE MAGAZYNU W wyniku długotrwałych opadów deszczu doszło do zalania terenu użytkowanego przez Ubezpieczonego. Według Ubezpieczonego powodem zalania była niemożność odebrania nadmiernej ilości wody opadowej przez znajdujący się na terenie obiektu system kanalizacyjny, co między innymi spowodowane było silnym wezbraniem okolicznej rzeki. Na teren użytkowany przez Ubezpieczonego woda opadowa spływała również z terenów położonych powyżej (między innymi z nasypu kolejowego). DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

4 ZALANIE OBIEKTU SPORTOWEGO DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE
W wyniku obfitych opadów atmosferycznych wezbrane wody rzeki, przelały się przez wały przeciwpowodziowe. Uszkodzeniu uległa murawa boiska, urządzenia, budynki, oraz budowle. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

5 DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE
ZALANIE PRZEDSZKOLA Na skutek silnych opadów atmosferycznych i wezbrania okolicznych rzek nastąpiło zalanie budynku przedszkola. Woda podczas zalania zalegała na wysokości ok. 0,25 m nad poziomem posadzki w budynku. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

6 ZALANIE BUDYNKU SZKOŁY DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE
Na skutek silnych opadów atmosferycznych i wezbrania okolicznych rzek nastąpiło zalanie zespołu budynków należących do szkoły. Woda podczas zalania zalegała na wysokości ok m nad poziomem terenu (zalaniu uległa kondygnacja podziemna oraz niski parter). DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

7 ZALANIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE
Zalaniu uległy serwery, komputery, monitory, UPS, urządzenia sieciowe, centrala telefoniczna, drukarki, telewizory, urządzenia biurowe. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

8 DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE
ZALANIE BUDYNKU SĄDU W wyniku ponadnormatywnych opadów atmosferycznych zastąpiło zalanie piwnic budynku sądu. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

9 ZALANIE FABRYKI NADWOZI DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE
W wyniku powodzi spowodowanej przez pobliską rzekę zalaniu uległ cały teren zakładu. Woda przelała się przez wały, które miały niedostateczną wysokość. Woda osiągnęła poziom od 2,0 do 2,4m w zależności od położenia terenu. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

10 ZALANIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE
W wyniku obfitych opadów atmosferycznych wezbrana rzeka przelała się przez wały powodziowe. W wyniku czego doszło do zalania obiektu. Stan wody w obiekcie bez piwnic dochodził do 90, natomiast w piwnicach do 190 cm. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

11 DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE
ZALANIE HURTOWNI W wyniku nagłego wezbrania okolicznej rzeki, doszło do przelania się wody przez wały przeciwpowodziowe (wały zostały przerwane), co spowodowało zalanie obszaru, na którym między innymi znajdował się magazyn użytkowany przez Ubezpieczonego. Magazyn został zalany do wysokości około 2,5 metra. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

12 ZALANE MASZYNY W WYNIKU POWODZI DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE
W wyniku powodzi zalaniu uległ zakład produkcyjny. Uszkodzone mienie znajdowało się w budynku hali produkcyjnej wynajmowanej przez Ubezpieczonego. Zalane mienie służyło do wytwarzania prefabrykatów. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

13 DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE
ZALANIE TERENU BUDOWY W wyniku powodzi zalaniu uległ teren budowy. Poziom wody sięgał do około 2,5-3,0 m. Prace przy budowie przerwano na okres 9 dni. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

14 DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE
ZALANIE TERENU BUDOWY W wyniku intensywnych opadów deszczu uszkodzeniu uległo 5 kwater składowania opadów budowlanych zawierających azbest. Szkoda polegała na rozmyciu skarp wraz z płytami. Kwatery zostały ukończone i odebrane przez nadzór budowlany, ale nie zostały jeszcze odebrane przez inwestora. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

15 ZALANIE ZAKŁADU Z BRANŻY LOTNICZEJ DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE
Szkoda miała miejsce w firmie specjalizującej się w projektowaniu, produkcji oraz serwisie - przekładni mocy, układów elektronicznych mocy oraz systemów kontroli silników samolotów cywilnych i wojskowych. Wezbrane wody pobliskiej rzeki wdarły się na teren zakładu zalewając wodą i mułem rzecznym precyzyjny park maszynowy realizujący prowadzone w zakładzie procesy technologiczne. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE


Pobierz ppt "10 LAT NA RYNKU UBEZPIECZEŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google