Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego za rok szkolny 2008/2009 29 października 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego za rok szkolny 2008/2009 29 października 2009 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego za rok szkolny 2008/ października 2009 r.

3 Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów […]. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego za rok szkolny 2008/2009 Podstawa prawna: art.5a, ust.4 ustawy o systemie oświaty

4 Struktura raportu: I. ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK I.1. Uczniowie i oddziały I.2. Struktura kształcenia – typy szkół i zawody I.3. Zatrudnienie – etaty pedagogiczne i niepedagogiczne I.4. Struktura kadry pedagogicznej – stopień awansu i poziom wykształcenia II. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE II.1. Wyniki klasyfikacji końcoworocznej, w tym wskaźniki promocji do klasy programowo wyższej II.2. Wyniki egzaminu maturalnego i wyniki egzaminu gimnazjalnego II.3. Wyniki egzaminów zawodowych II.4. Udział w konkursach, olimpiadach i przeglądach II.5. Frekwencja uczniów Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego za rok szkolny 2008/2009

5 Struktura raportu: III. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ (aspekt prawno-dydaktyczny) III.1. Wewnątrzszkolne akty prawne IV. WARUNKI ORGANIZACJI ZAJĘĆ I WARUNKI PRACY IV.1. Kontrole i audyty IV.2. Przeglądy okresowe IV.3. Stan bazy lokalowej IV.4. Wyposażenie pracowni (technodydaktyczne) V. ZADANIA REMONTOWE (IX 2008 – VIII 2009) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego za rok szkolny 2008/2009

6 I. EDUKACJA POWIATOWA: 2008/2009 ( stan – r.) 13 jednostek organizacyjnych, w tym: 7 szkół ponadgimnazjalnych : ZSO nr 1(20/621), II LO (15/475), ZSOiZ (23/599), ZSE (19/575), ZSHiU (21/554), ZSM (21/537), ZSB (17/474) Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych (17/123) 5 placówek oświatowych: MDK, PPP, MOS, PMOS, PCEiKK (PODN + Biblioteka Pedagogiczna + Bursa Szkolna) ponad 3948 uczniów w 153 klasach 367,86 etatów pedagogicznych oraz 134,71 etatów pracowników niepedagogicznych, w tym: 56,2 administracja i 78,51 obsługi.

7 SYSTEM EDUKACJI W POLSCE Zadania powiatu: Krok 1. Utworzenie sieci szkół ponadgimnazjalnych - od 1 IX 2002 roku K 1 Krok 2. Utworzenie szkół uzupełniających - od 1 IX 2004 roku K 2 K 3 Krok 3. Utworzenie szkół policealnych - od 1 IX 2005 roku

8 I.1. ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK

9 I.2. ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK, cz. 1

10 I.2. ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK, cz. 2 Proporcje typów szkół: 2008/2009 LO T (i SPol)ZSZrazem liczba uczniów średnia uczniów w klasie ZSO nr II LO ZSOiZ ZSE ZSHiU ZSM ZSB suma % 33,141,225,7100

11 I.3. ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK, cz. 1

12 I. ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK, cz. 2

13 I. ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK, cz. 3 nauczycieleadministracjaobsługa razem: 502,57 etatu szkoły323,136,3266,51 plac ó wki44,8619,8812 razem367,9656,278,51

14 I. ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK, cz. 4

15 szkołaliczba uczni ó w l.uczni ó w / l.nauczycielil.uczni ó w / l.administracji l.uczni ó w / l.obsługi ZSO nr II LO ZSOiZ ZSE ZSHiU ZSM ZSB Suma / średnia PZSiPS1233,537,79,2 I. ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK, cz. 5

16 I. ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK, cz. 6

17 I. ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK, cz. 7

18 I. ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK, cz. 8

19 Wyniki kształcenia – średnia ocen w poszczególnych typach szkół II.1. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 1

20 Procent uczniów promowanych do klasy programowo wyższej II.1. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 2

21 II.1. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 4 typ szkołyŚrednia ocen promocja (zdawalność) w % SP (U)brak GIM (L)3,8100,00 GIM UiZbrak SPdP (U)brak ZSZ4,0100,00

22 Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych typach szkół LO + T 3 miejsce na Dolnym Śląsku Technika: 1 miejsce na Dolnym Śląsku II.2. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 3

23 II.2. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 4

24 II.3. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 5

25

26 II.3. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 6

27 II.4. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 6 Udział w konkursach, olimpiadach i przeglądach 38 konkursów olimpiady, konkursy ogólnopolskie, mistrzostwa województwa, konkursy międzynarodowe, zawody regionalne 52 uczniów i wychowanków 33 nauczycieli i wychowawców

28 Wyniki kształcenia – frekwencja uczniów w poszczególnych typach szkół II.5. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 7

29 Wyniki kształcenia – frekwencja uczniów w poszczególnych typach szkół PZSiPSpec. II.5. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 8

30 III.1. Wewnątrzszkolne akty prawne: a) uchwały rad pedagogicznych: - opiniodawczych: 45 - kompetencyjnych: 130 b) decyzje dyrektora: 277 c) zarządzenia dyrektora: 163 d) regulaminy: 38 e) instrukcje: 14 f) procedury: 17 g) inne akty: 8 III. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Razem: 692 akty prawa wewnątrzszkolnego

31 IV.3. Stan bazy lokalowej a) sale lekcyjne: 146 b) pracownie komputerowe: 26 c) pracownie językowe: 13 d) sale gimnastyczne: 9 e) pracownie specjalistyczne: 21 (kształcenie ogólne) f) zajęcia teoretyczne: 2 (kształcenie zawodowe) g) zajęcia praktyczne: 10 (kształcenie zawodowe) IV. WARUNKI ORGANIZACJI ZAJĘĆ I WARUNKI PRACY 153 oddziały (klasy)

32 IV.4. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne: a) komputery: 622 w tym do użytku uczniów: 487 b) projektory multimedialne: 32 c) rzutniki pisma: 46 d) rzutniki przeźroczy: 15 e) kamery video: 7 f) DVD, VHS: 68 g) kserokopiarki: 20 h) skanery: 31 IV. WARUNKI ORGANIZACJI ZAJĘĆ I WARUNKI PRACY 153 oddziały (klasy) Zakup wyposażenia w ramach 0,6% rezerwy COSO: zł V. ZADANIA REMONTOWE Ogółem remonty w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2008/ ,15 zł

33 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego za rok szkolny 2008/2009 PODSUMOWANIE Racjonalna struktura typów szkół (L-T-ZSZ) Konkurencyjna oferta (nadwyżka klas I) Wysoka jakość kadry dydaktycznej (wykształcenie i status zawodowy – stopień awansu) organizacja Ponadstandardowe wyniki kształcenia: - bardzo dobre wyniki matury (I i III miejsce na Dolnym Śląsku) oraz egzaminów zawodowych - aktywność w ruchu olimpijskim i uczestnictwo w konkursach wyniki Wyposażenie technodydaktyczne: kształcenie ogólne – dobre +, kształcenie zawodowe: dostateczne +. Baza lokalowa: dobra + Infrastruktura: dostateczna (zalecane inwestycje) wyposażenie i baza Krótka charakterystyka: zarządzanie (nie administrowanie) + ponadstandardowa jakość + skuteczna aktywność + radość tworzenia


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego za rok szkolny 2008/2009 29 października 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google