Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego za I półrocze 2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego za I półrocze 2013 roku."— Zapis prezentacji:

1 www.powiatkluczborski.pl Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego za I półrocze 2013 roku

2 www.powiatkluczborski.pl Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za I półrocze 2013 r. z podziałem na ich rodzaj Rodzaj dochodu Plan na dzień 30.06.2013r. Kwota wykonania planu na dzień 30.06.2013r. Wykonanie w % % w stosunku do całości wykonanych dochodów 1 2 3 4 5 I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu. 21 435 602,00 5 575 923,94 26,01 17 II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 8 213 841,00 3 466 267,25 42,20 10 III. Subwencja 30 330 639,00 17 973 666,00 59,26 53 z tego: -część oświatowa 24 339 008,00 14 977 848,00 61,54 44 -cześć wyrównawcza 1 983 430,00 991 716,00 50,00 3 -cześć równoważąca 4 008 201,00 2 004 102,00 50,00 6 IV. Dotacje celowe 15 892 994,00 6 848 200,21 43,09 20 z tego: -dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 6 472 938,00 3 566 665,20 55,10 10 -dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień 9 420 056,00 3 281 535,01 34,84 10 Razem: 75 873 076,00 33 864 057,40 44,63 100

3 www.powiatkluczborski.pl Tak prezentuje się to na wykresie:

4 www.powiatkluczborski.pl Wydatki budżetu powiatu kluczborskiego w I półroczu 2013 r. z podziałem na ich rodzaj Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30.06.2012 roku Plan po zmianach. Stan na 30.06.2013 Wykonanie na dzień 30.06.2013 Udział % do całości wydatków 1 2 3 4 Wydatki ogółem 71 270 678 34 216 928,79 100,00 Wydatki bieżące w tym 60 060 256 31 017 928,12 90,65 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 167 860 20 782 832,22 60,74 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 416 124 6 896 738,51 20,15 dotacje i subwencje 1 153 479 623 869,25 1,82 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 218 233 940 289,31 2,75 Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 2 110 360 581 705,83 1,70 obsługa długu 1 994 200 1 192 493,00 3,49 Wydatki majątkowe 11 210 422 3 199 000,67 9,35

5 www.powiatkluczborski.pl Tak prezentuje się to na wykresach kołowych:

6 Na dzień 30.06.2013 r. Powiat Kluczborski uzyskał dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 176.126,03 zł. Na dzień 30.09.2013 r. dochody z tego tytułu znacząco wzrosły i kształtowały się na poziomie 3.155.566,88 zł. W październiku Powiat Kluczborski wypracował dochody w wysokości 16.921.941,03 zł www.powiatkluczborski.pl

7 W związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych zakładamy iż na dzień 31.12.2013 roku w budżecie Powiatu Kluczborskiego powstanie nadwyżka w wysokości około 5,5 mln złotych, a tym samym wskaźnik zadłużenia spadnie do 43% www.powiatkluczborski.pl

8 Lata200720082009201020112012 Plan na 2013 Ostateczne wykonanie 2013 Dochody ogółem w tym:47 023 44448 933 03955 427 54865 358 91664 242 78170 749 99576 465 48481 981 787 Dochody majątkowe pozyskane z źródeł zewnętrznych0306 5102 625 7356 780 7117 360 5153 044 8573 531 374 Dochody ze sprzedaży majątku1 572 802503 805586 866268 616193 9162 661 92511 405 63816 921 941 Wydatki inwestycyjne2 568 5161 843 6937 226 07513 151 62812 653 9497 813 25510 499 068 Wskaźnik zadłużenia5755585357564643

9 www.powiatkluczborski.pl

10

11 DROGI  Remont DP 1316 O( Kluczbork-Ciarka -Dk 11) na odcinku od 0+010,00 do km 0+899,00 - ul. Strzelecka w Kluczborku w ramach NPPDL - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"  KOSZT ZADANIA : 753 tys. zł w tym dofinansowanie z NPPDL 370 tys. www.powiatkluczborski.pl

12 Remont Drogi Powiatowej nr 1343 O Dp ( DP 1348 O - Wierzbica- Świniary Małe ) na odcinku przez wieś Wierzbica Górna w km 3+166,00 do km 4+329,50 w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój KOSZT ZADANIA : 875 tys zł w tym dofinansowanie z NPPDL 437 tys. www.powiatkluczborski.pl

13 KOSZT ZADANIA : 755 tys. Remont drogi DP 1329 (Oś - Lasowice Wielkie DK 45) długość odcinka 2844m

14  Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego (m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych ) www.powiatkluczborski.pl KOSZT ZADANIA : 3,34 mln w tym dofinansowanie 1,66 mln

15 Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim www.powiatkluczborski.pl KOSZT ZADANIA : 3,61 mln w tym dofinansowanie 2,05 mln w 2013 roku 1,2 mln w 2014 roku 2,37 mln

16 Projekt pn. "Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia" umożliwi młodzieży i dorosłym naukę zawodów poszukiwanych przez pracodawców z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i maszyn, w wyremontowanych pomieszczeniach. www.powiatkluczborski.pl KOSZT ZADANIA :1,1 mln w tym dofinansowanie 934 tys.

17  Koszt zadania 69 tys. www.powiatkluczborski.pl

18 Koszt zadania 1.739.409 zł Nakłady w 2013 r. – 100 tys. Nakłady w 2014 r. – 1.639 tys. W ramach zadania przygotowane zostaną pomieszczenia, w których zorganizowane zostaną: - Spawalnia gazowa i elektryczna - Laboratorium badania betonu i stali - Pracownia budowlana - Pracownia obróbki mechanicznej - Pracownia elektryczno – samochodowo - mechatroniczna www.powiatkluczborski.pl

19 Dziękujemy za uwagę !!!! www.powiatkluczborski.pl


Pobierz ppt "Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego za I półrocze 2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google