Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego za I półrocze 2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego za I półrocze 2013 roku."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego za I półrocze 2013 roku

2 Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za I półrocze 2013 r. z podziałem na ich rodzaj Rodzaj dochodu Plan na dzień r. Kwota wykonania planu na dzień r. Wykonanie w % % w stosunku do całości wykonanych dochodów I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu , ,94 26,01 17 II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa , ,25 42,20 10 III. Subwencja , ,00 59,26 53 z tego: -część oświatowa , ,00 61, cześć wyrównawcza , ,00 50,00 3 -cześć równoważąca , ,00 50,00 6 IV. Dotacje celowe , ,21 43,09 20 z tego: -dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , ,20 55, dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień , ,01 34,84 10 Razem: , ,40 44,63 100

3 Tak prezentuje się to na wykresie:

4 Wydatki budżetu powiatu kluczborskiego w I półroczu 2013 r. z podziałem na ich rodzaj Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień roku Plan po zmianach. Stan na Wykonanie na dzień Udział % do całości wydatków Wydatki ogółem ,79 100,00 Wydatki bieżące w tym ,12 90,65 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,22 60,74 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,51 20,15 dotacje i subwencje ,25 1,82 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,31 2,75 Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej ,83 1,70 obsługa długu ,00 3,49 Wydatki majątkowe ,67 9,35

5 Tak prezentuje się to na wykresach kołowych:

6 Na dzień r. Powiat Kluczborski uzyskał dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości ,03 zł. Na dzień r. dochody z tego tytułu znacząco wzrosły i kształtowały się na poziomie ,88 zł. W październiku Powiat Kluczborski wypracował dochody w wysokości ,03 zł

7 W związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych zakładamy iż na dzień roku w budżecie Powiatu Kluczborskiego powstanie nadwyżka w wysokości około 5,5 mln złotych, a tym samym wskaźnik zadłużenia spadnie do 43%

8 Lata Plan na 2013 Ostateczne wykonanie 2013 Dochody ogółem w tym: Dochody majątkowe pozyskane z źródeł zewnętrznych Dochody ze sprzedaży majątku Wydatki inwestycyjne Wskaźnik zadłużenia

9

10

11 DROGI  Remont DP 1316 O( Kluczbork-Ciarka -Dk 11) na odcinku od 0+010,00 do km 0+899,00 - ul. Strzelecka w Kluczborku w ramach NPPDL - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"  KOSZT ZADANIA : 753 tys. zł w tym dofinansowanie z NPPDL 370 tys.

12 Remont Drogi Powiatowej nr 1343 O Dp ( DP 1348 O - Wierzbica- Świniary Małe ) na odcinku przez wieś Wierzbica Górna w km 3+166,00 do km 4+329,50 w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój KOSZT ZADANIA : 875 tys zł w tym dofinansowanie z NPPDL 437 tys.

13 KOSZT ZADANIA : 755 tys. Remont drogi DP 1329 (Oś - Lasowice Wielkie DK 45) długość odcinka 2844m

14  Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego (m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych ) KOSZT ZADANIA : 3,34 mln w tym dofinansowanie 1,66 mln

15 Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim KOSZT ZADANIA : 3,61 mln w tym dofinansowanie 2,05 mln w 2013 roku 1,2 mln w 2014 roku 2,37 mln

16 Projekt pn. "Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia" umożliwi młodzieży i dorosłym naukę zawodów poszukiwanych przez pracodawców z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i maszyn, w wyremontowanych pomieszczeniach. KOSZT ZADANIA :1,1 mln w tym dofinansowanie 934 tys.

17  Koszt zadania 69 tys.

18 Koszt zadania zł Nakłady w 2013 r. – 100 tys. Nakłady w 2014 r. – tys. W ramach zadania przygotowane zostaną pomieszczenia, w których zorganizowane zostaną: - Spawalnia gazowa i elektryczna - Laboratorium badania betonu i stali - Pracownia budowlana - Pracownia obróbki mechanicznej - Pracownia elektryczno – samochodowo - mechatroniczna

19 Dziękujemy za uwagę !!!!


Pobierz ppt "Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego za I półrocze 2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google