Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy pn. „PO KLucz do biznesu 2!” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Partnerów Projektu – Powiatowe Urzędy Pracy województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy pn. „PO KLucz do biznesu 2!” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Partnerów Projektu – Powiatowe Urzędy Pracy województwa."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt systemowy pn. „PO KLucz do biznesu 2!” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Partnerów Projektu – Powiatowe Urzędy Pracy województwa opolskiego od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2015 r. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2

3 3 Dlaczego „PO KLucz do biznesu 2!  bardzo duże zainteresowanie osób chcących wziąć udział w projekcie,  zwiększenie dostępności do otrzymania dotacji na terenie całego województwa,  skierowanie oferty do jednej grupy Beneficjentów – osób bezrobotnych,  budowanie kreatywnych postaw, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia na Opolszczyźnie.

4 4 Realizatorzy projektu  Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – lider projektu,  Powiatowe Urzędy Pracy w: Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie – Koźlu, Kluczborku, Krapkowicach, Namysłowie, Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku, Strzelcach Opolskich.

5 55 Beneficjenci projektu O dofinansowanie w projekcie starały się osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędach pracy województwa opolskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej oraz były mieszkańcami Opolszczyzny.

6 6 Budżet projektu 54 721 000 PLN 56 921 000 PLN luty 2012 grudzień 2013 luty 2012 – maj 2014 luty 2012 – lipiec 2015 2 200 000 PLN

7 77 Budżet projektu 56 921 000 PLN 47 322 000 PLN 4 896 147 PLN wsparcie pomostowe – 8,6% dotacje – 83,1% Wsparcie finansowe łącznie 52 218 147 PLN – 91,7% Wsparcie finansowe łącznie 52 218 147 PLN – 91,7% 4 702 853 PLN koszty obsługi projektu – 8,3% /m.in. koszty rekrutacji, udzielenia i rozliczenia dotacji/

8 88  udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego (doradztwo finansowe)  przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych w kwocie do 40 000 PLN na rozwój działalności gospodarczej w celu ułatwienia sfinansowania wydatków inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością  przyznanie wsparcia pomostowego w kwocie do 700 PLN przez 6 miesięcy Działania podjęte w projekcie

9 99  do udziału w projekcie zgłosiło się 1 995 osób  zakwalifikowano 1 573 osoby  Deklarację uczestnictwa podpisało 1 548 osób Rekrutacja do projektu Rekrutacja do projektu

10 10 Rekrutacja do projektu Kandydaci do projektu – podział ze względu na powiaty

11 11 Rekrutacja do projektu Kandydaci do projektu – podział ze względu na płeć

12 12 Rekrutacja do projektu Kandydaci do projektu – podział ze względu na poziom wykształcenia

13 13 Kandydaci do projektu – podział ze względu na wiek Rekrutacja do projektu 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-61 lat i powyżej

14 14 Kandydaci do projektu – podział ze względu na długotrwałe bezrobocie Rekrutacja do projektu

15 15  jednorazową dotację przyznano 1 293 osobom  umowy na otrzymanie dotacji podpisało 1 218 osób w łącznej kwocie 47 322 000 PLN  wsparcie pomostowe otrzymało 1 215 osób w łącznej kwocie 4 896 147 PLN Dotacje w projekcie

16 16 Dotacje w projekcie Założone firmy w powiatach

17 17 Dotacje w projekcie Przedsiębiorcy – podział ze względu na obszar zamieszkania

18 18 Dotacje w projekcie Przedsiębiorcy – podział ze względu na płeć

19 19 Dotacje w projekcie Przedsiębiorcy – podział ze względu na poziom wykształcenia

20 20 Dotacje w projekcie Przedsiębiorcy – podział ze względu na wiek 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-61 lat i powyżej

21 21 Dotacje w projekcie Przedsiębiorcy – podział ze względu na długotrwałe bezrobocie 393

22 22 Dotacje w projekcie Kwoty przyznane Beneficjentom z poszczególnych powiatów Brzeg5 526 386 zł Głubczyce2 503 701 zł Kędzierzyn-Koźle3 785 215 zł Kluczbork4 290 076 zł Krapkowice1 708 716 zł Namysłów3 082 645 zł Nysa9 612 849 zł Olesno4 096 697 zł Opole10 856 923 zł Prudnik3 090 679 zł Strzelce Opolskie3 664 260 zł

23 23

24 24 „PO KLucz do biznesu!” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu od 1 lutego 2010 r. do 29 lutego 2012 r. „PO KLucz do biznesu 2!” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Partnerów Projektu – Powiatowe Urzędy Pracy województwa opolskiego od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2015 r.

25 25 łączna wartość projektów 73 711 940 PLN 1 II 2010 – 31 VII 2015

26 26

27 27 Liczba kandydatów w latach 2010 – 2012: 794 osoby Liczba kandydatów w latach 2012 – 2015: 1 995 osób Łącznie: 2 789 osób Liczba dotacji w latach 2010 – 2012: 345 dotacji Liczba dotacji w latach 2012 – 2015: 1 218 dotacji Łącznie: 1 563 dotacje

28 28 Wartość przyznanego wsparcia wyniosła  dla jednorazowych dotacji inwestycyjnych: 61 mln PLN  dla wsparcia pomostowego: 4,9 mln PLN Łącznie: 65,1 mln PLN

29 29 Założone działalności gospodarcze: na wsiach: 641 w miastach: 922 przez kobiety: 689 przez mężczyzn: 874

30 30 Branża Liczba utworzonych działalności handel150 usługi architektonicznej i projektowe93 usługi opieki nad dziećmi i osobami starszymi13 usługi prawne, finansowe, doradztwo46 usługi w zakresie opieki zdrowotnej56 usługi związane z naprawą samochodów112 usługi związane z produkcją i sprzedażą mebli i innych wyrobów z drewna62 produkcja maszyn i wyrobów z metalu34 usługi związane ze sprzątaniem oraz pielęgnacją terenów zielonych32 usługi związane z naprawą maszyn i urządzeń41 usługi budowlane specjalistyczne240 usługi fryzjerskie/kosmetyka/wizaż93 Działalności wg branż

31 31 usługi związane z wyżywieniem/kawiarnie58 usługi informatyczne33 usługi związane z zakwaterowaniem12 usługi poligraficzne22 usługi sportowo-rekreacyjne53 usługi w zakresie edukacji/szkoleniowe57 produkcja filmów, nagrań67 usługi porządkowe/sprzątanie/deratyzacja7 wynajem/dzierżawa36 usługi leśne11 krawiectwo, produkcja odzieży, obuwia i wyrobów włókienniczych22 usługi artystyczne, rękodzieło17 produkcja i obróbka szkła, ceramicznych wyrobów budowlanych, wyrobów z kamienia 18 reklama24 pozostała działalność naukowa i techniczna12 pozostałe rodzaje działalności142

32 32 1 usługi budowlane specjalistyczne240 2 handel150 3 usługi związane z naprawą samochodów112 4 usługi architektonicznej i projektowe93 5 usługi fryzjerskie/kosmetyka/wizaż93 * pozostałe rodzaje działalności142

33 33 Według danych GUS w latach 2010, 2012, 2013 i 2014 w województwie opolskim w sektorze prywatnym otwarto 26 517 nowych działalności gospodarczych. W tym samym okresie, w ramach obu projektów, założonych zostało 1 563 firmy (w 2011 r. Beneficjenci nie zakładali firm), co stanowi ok. 5,9% wszystkich firm założonych w tych latach w województwie, a średnia wysokość dotacji wyniosła 39 000 zł.


Pobierz ppt "Projekt systemowy pn. „PO KLucz do biznesu 2!” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Partnerów Projektu – Powiatowe Urzędy Pracy województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google