Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miasta Lublin Projekt „MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą” jest realizowany od 4 sierpnia 2010 r. jest realizowany od 4 sierpnia 2010 r. do 29 lutego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miasta Lublin Projekt „MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą” jest realizowany od 4 sierpnia 2010 r. jest realizowany od 4 sierpnia 2010 r. do 29 lutego."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miasta Lublin Projekt „MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą” jest realizowany od 4 sierpnia 2010 r. jest realizowany od 4 sierpnia 2010 r. do 29 lutego 2012 r.

2 Całkowita wartość projektu to kwota 425 506,00 PLN. Dofinansowanie na realizację Projektu zostało przyznane w łącznej kwocie 373 319,68 PLN. Wkład własny Gminy Lublin wynosi 52 186,32 PLN (12,26%).

3 Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz: - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie; - Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie.

4 Projekt realizowany jest we współpracy z Lubelskim Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej.

5 Urząd Miasta Lublin Głównym celem projektu jest: Zwiększenie zdolności uczniów Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji oraz Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno- zawodowej.

6 Urząd Miasta Lublin Cele szczegółowe projektu to: Cele szczegółowe projektu to: - podniesienie umiejętności kluczowych uczniów z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej; - podniesienie motywacji uczniów do zakładania własnej działalności gospodarczej; - zwiększenie szans uczniów na rynku pracy poprzez zapewnienie indywidualnego doradztwa zawodowego w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej.

7 Urząd Miasta Lublin Dodatkowe zajęcia z nauki przedsiębiorczości ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych realizowane będą w łącznym wymiarze 180 godzin w zespołach szkół zawodowych. Wsparcie doradcy zawodowego obejmie ogółem 1 500 godzin.

8 Wsparciem zostanie objętych łącznie 240 uczniów: - 160 uczniów z Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji, - 80 uczniów z Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej. - 80 uczniów z Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Urząd Miasta Lublin

9 W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania: - opracowanie od podstaw programu nauczania przedsiębiorczości „Moja firma” przez zespół specjalistów, w skład którego wejdą: nauczyciele z Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji, Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej oraz przedstawiciel Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej. W ramach programu nauczania „Moja firma” powstanie 15 scenariuszy zajęć oraz 15 kursów e-learningowych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

10 Urząd Miasta Lublin - wdrożenie programu nauczania „Moja firma” w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji oraz Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej. Uczniowie objęci programem nauczania „Moja firma” będą brać udział w zajęciach z nauki przedsiębiorczości, a także uczestniczyć w wizytach w Lubelskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej, gdzie zapoznają się z doświadczeniami osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą, oraz korzystać z kursów e-learningowych.

11 Urząd Miasta Lublin Dodatkowe zajęcia z tego działania skierowane są do chętnych uczniów pragnących nabyć wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. - objęcie wsparciem doradcy zawodowego. Działanie ma na celu wzmocnienie wsparcia uczniów pomocą z zakresu planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej. Dodatkowymi zajęciami zostaną objęci uczniowie z klas 1-2. Po przerwie wakacyjnej będą to Ci sami uczniowie kontynuujący naukę w kl. 2-3).

12 Urząd Miasta Lublin Efektem realizacji projektu będzie opracowanie biznesplanów oraz indywidualnych planów kariery edukacyjno-zawodowej uczniów.

13 Urząd Miasta Lublin Rezultatami projektu będą: - wzrost kompetencji kluczowych z zakresu przedsiębiorczości, - wzrost motywacji do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej u uczniów objętych programem nauczania „Moja firma”; u uczniów objętych programem nauczania „Moja firma”; - wzrost wiedzy z zakresu planowania kariery edukacyjno-zawodowej, - wzrost wiary w swoje umiejętności w zakresie wyboru drogi kariery edukacyjnej i zawodowej u uczniów objętych doradztwem zawodowym.

14 Urząd Miasta Lublin W celu prawidłowej i efektywnej realizacji projektu zostaną zakupione do szkół: - 2 tablice interaktywne, - 2 rzutniki multimedialne, - 2 komputery typu laptop, oraz niezbędne materiały biurowe, pomoce dydaktyczne i programy multimedialne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dziękuję Państwu za uwagę

15 Urząd Miasta Lublin

16 Dziękujemy Państwu za uwagę! Urząd Miasta Lublin


Pobierz ppt "Urząd Miasta Lublin Projekt „MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą” jest realizowany od 4 sierpnia 2010 r. jest realizowany od 4 sierpnia 2010 r. do 29 lutego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google