Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w KRAKOWIE Kraków, 20 maj 2008r. Spotkanie Koleżeńskie Absolwentów Wydziału Melioracji Wodnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w KRAKOWIE Kraków, 20 maj 2008r. Spotkanie Koleżeńskie Absolwentów Wydziału Melioracji Wodnych."— Zapis prezentacji:

1 AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w KRAKOWIE Kraków, 20 maj 2008r. www.ar.krakow.pl Spotkanie Koleżeńskie Absolwentów Wydziału Melioracji Wodnych z 1971 roku 1966 - 2007

2 JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. Janusz Żmija

3 Rok 1890 – powołanie Studium Rolniczego przy Wydziale Filozoficznym UJ. Rok 1923 – przekształcenie Studium Rolniczego Wydział Rolniczy. Rok 1953 – utworzenie Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Rok 1972 - przekształcenie Wyższej Szkoły Rolniczej w Akademię Rolniczą. Rok 2008 – przekształcenie Akademii Rolniczej w Uniwersytet Rolniczy. Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest najstarszą uczelnią rolniczą w Polsce

4 Kształcenie Rodzaje studiów: Stacjonarne I i II stopnia Niestacjonarne I i II stopnia Doktoranckie Podyplomowe _________________________________ Liczba studentów - ponad 13 000

5 Uczelnia posiada 7 wydziałów, którym oprócz Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji są: - Wydział Rolno-Ekonomiczny, - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, - Wydział Leśny, - Wydział Ogrodniczy, - Wydział Agroinżynierii, - Wydział Technologii Żywności. Wydziały Kształcenie odbywa się na 14 kierunkach studiów i 28 specjalnościach

6 Wydział powstał w 1955 roku jako wydział Melioracji Wodnych. W 1992 roku został przekształcony w Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Na wydziale pracuje 168 osób, w tym 118 nauczycieli akademickich, z tego 31 samodzielnych pracowników naukowych. 18 z nich to profesorowie tytularni, a zatem pracownicy posiadający tytuł naukowy profesora nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydział posiada pełne prawa akademickie, tzn.posiada prawo nadawania stopni naukowych i występowania o nadawanie i tytułu profesora.

7

8 Dziekani i Prodziekani b. Wydziału Melioracji Wodnych i Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji (od 1992 r.) DziekaniProdziekani Prof. Franciszek Hendzel 1955-1958 Prof. dr hab. inż. Marian Czerwiński 1958-1963 Doc. dr inż. Kazimierz Figuła (1958-1960) Dr hab. inż. Piotr Prochal (1961-1963) Dr hab. inż. Piotr Prochal 1963-1966 Dr hab. inż. Edward Komarnicki (1963-1964) Prof. doc. dr inż. Kazimierz Figuła (1964-1966) Dr hab. inż. Piotr Prochal 1966-1969 Dr hab. inż. Anna Łoś (1966-1969) Dr hab. inż. Stanisław Polak (1966-1969) Doc. dr inż. Bolesław Król 1969-1972 Doc. dr hab. inż. Janusz Tatarkowski (1969-1972) Doc. dr inż. Stanisław Polak 1969-1972) Prof. dr hab. inż. Piotr Prochal 1972-1975 Doc. dr hab. inż. Ignacy Rabczuk (1972-1975) Doc. dr hab. inż. Hanna Gładki (1972-1972) Doc. dr inż. Władysław Tylek (1973-1975) Prof. dr hab. inż. Władysław Bala 1975-1977 Doc. dr hab. Janusz Tatarkowski (1975-1977) Prof. dr hab. inż. Krystyna M. Skarżyńska (1975-1977) Doc. dr hab. inż. Hanna Gładki 1977-1981 Doc. dr hab. inż. Krzysztof Koreleski (1977-1981) Doc. dr hab. inż. Nikodem Nowakowski (1977-1981) Doc. dr hab. inż. Nikodem Nowakowski 1981-1984 Doc. dr hab. inż. Marek Kowalski (1981-1984) Doc. dr inż. Władysław Tylek (1981-1984) Prof. dr hab. inż. Stanisław Polak 1984-1987 Doc. dr hab. inż. Andrzej Solecki (1984-1987) Doc. dr inż. Władysław Tylek (1984-1987) Prof. dr hab. inż. Piotr Prochal 1987-1990 Doc. dr hab. inż. Marek Kowalski (1987-1990) Prof. dr hab. inż. Emil Pasela (1987-1990) Prof. dr hab. inż. Nikodem Nowakowski 1990-1993 Prof. dr hab. inż. Alfred Sowa (1990-1993) Prof. dr hab. inż. Marian Michalczewski (1990-1993) Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Rajda 1993-1996 Prof. dr hab. Alfred Sowa (1993-1995) Prof. dr hab. inż.Tadeusz Bednarczyk (1995-1996) Dr hab. inż. Alicja Michalik. prof. AR (1993- 1996) Prof. dr hab. inż. Karol Noga (1993-1996) Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Rajda 1996-1999 Prof. dr hab. inż. Zenon Pijanowski (1996-1999) Prof. dr hab. inż. Karol Noga (1996-1999) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bednarczyk (1996-1999) Prof. dr hab. inż. Zenon Pijanowski 1999-2002 Prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik (1999-2002) Prof. dr hab. inż. Roman Kadaj (1999-2002) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bednarczyk (1999-2002) Prof. dr hab. inż. Zenon Pijanowski od 2002r. Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek, od 2002r. Dr hab. inż. Urszula Litwin, od 2002r. Dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, prof. AR, od 2002r.

9 Prof. dr hab. inż. Nikodem Nowakowski 1990-1993 Prof. dr hab. inż. Alfred Sowa (1990-1993) Prof. dr hab. inż. Marian Michalczewski (1990-1993) Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Rajda 1993-1996 Prof. dr hab. Alfred Sowa (1993-1995) Prof. dr hab. inż.Tadeusz Bednarczyk (1995-1996) Dr hab. inż. Alicja Michalik. prof. AR (1993- 1996) Prof. dr hab. inż. Karol Noga (1993-1996) Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Rajda 1996-1999 Prof. dr hab. inż. Zenon Pijanowski (1996-1999) Prof. dr hab. inż. Karol Noga (1996-1999) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bednarczyk (1996-1999) Prof. dr hab. inż. Zenon Pijanowski 1999-2002 Prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik (1999-2002) Prof. dr hab. inż. Roman Kadaj (1999-2002) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bednarczyk (1999-2002) Prof. dr hab. inż. Zenon Pijanowski 2002 - 2005 Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek (2002 – 2005) Dr hab. inż. Urszula Litwin, prof. AR (2002 – 2005) Dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, prof. AR (2002 – 2005) Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek, od 2005 Prof. dr hab. Marek Ptak od 2005r Dr hab. inż. Krzysztof Gawroński, prof. UR od 2005r Dr inż. Marian Długosz, od 2005r

10 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  Inżynieria ekologiczna  Inżynieria wodna i sanitarna  Infrastruktura techniczna wsi  Gospodarka wodna i ochrona zasobów wod. GEODEZJA I KARTOGRAFIA  Geodezja rolna i wycena nieruchomości  Rozwój regionalny (Studia II stopnia)

11 1.10.20061.10.2007 Inżynieria Środowiska Stacj.667626 Niest.433354 Geodezja i Kartografia Stacj.679671 Niest.542538 SumaStacj.13461297 Niest.975892 SumaIŚ1100980 GiK12211209 Ogółem23212189 Liczba studentów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

12 Liczba studentów na studiach doktoranckich Rok studiów1.10.20051.10.20061.10.2007 I15 + 3 AGH4 + 3 AGH II312 + 2 AGH III331 IV434 Razem1112 + 311 + 5 AGH Ukończone studia - przed obroną 331

13 Absolwenci Wydziału Melioracji Wodnych i kierunku Inżynieria Środowiska, którzy ukończyli studia dzienne i niestacjonarne 1971

14 Absolwenci oddziału Geodezji Urządzeń Rolnych i kierunku Geodezja i Kartografia, którzy ukończyli studia dzienne i zaoczne latach 1971

15 Wydział tworzy 13 katedr i zakładów, w tym 9 na kierunku Inżynieria Środowiska i 4 na kierunku Geodezja i Kartografia Na kierunku Inżynieria Środowiska są to: - Katedra Budownictwa Wiejskiego, - Katedra Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska, - Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, - Katedra Inżynierii Wodnej, - Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, - Katedra Meteorologii i Klimatologii Rolniczej, - Katedra Rekultywacji Gleb i Ochrony Torfowisk, ‑ Zakład Mechaniki Gruntów i Budownictwa Ziemnego, - Zakład Zastosowań Matematyki. Ponadto na kierunku Inżynieria Środowiska jest Wydziałowe Laboratorium Hydrotechniczne i Wydziałowe Pracownie Komputerowe.

16 Na kierunku Geodezja i Kartografia funkcjonują następujące katedry: - Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji, - Katedra Geodezji, - Katedra Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich, - Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych, - Pracownia Komputerowa. Administracyjna obsługa dydaktyczna i sprawy pomocy materialnej dla studentów prowadzone są przez dziekanat.

17 Stan zatrudnienia pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowo-technicznych

18 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Kultura studencka Studencki Zespół Góralski AR SKALNI Zespół Sygnalistów Sekcji Etyki i Tradycji Łowieckiej HAGARD

31 Kultura studencka Chór Akademii Rolniczej

32 Biuro Promocji Zawodowej AR 2006 / Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji AR www.ar.krakow.pl

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w KRAKOWIE Kraków, 20 maj 2008r. Spotkanie Koleżeńskie Absolwentów Wydziału Melioracji Wodnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google