Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcimy fachowców dla gospodarki!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcimy fachowców dla gospodarki!"— Zapis prezentacji:

1 Kształcimy fachowców dla gospodarki!
Oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2011

2 NASZA MISJA Techniki, technologie i organizacja wytwarzania żywności
Zdrowie, zdrowy styl życia Kształtowanie i ochrona środowiska życia człowieka

3 Nasza misja, a prowadzone kierunki
Techniki, technologie i organizacja wytwarzania żywności kierunki: technologia żywności i żywienie człowieka, biotechnologia, biologia, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika, towaroznawstwo, rolnictwo, ogrodnictwo, ekonomia, edukacja techniczno-informatyczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, weterynaria, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria bezpieczeństwa Zdrowie i zdrowy styl życia kierunki: turystyka i rekreacja, weterynaria, zootechnika: hodowla koni i jeździectwo, hodowle amatorskie, dietetyka, bezpieczeństwo żywności Czy nowe kierunki zostały dobrze przyporządkowane? Kształtowanie i ochrona środowiska kierunki: inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, technika rolnicza i leśna, rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo

4 Historia naszego uniwersytetu sięga 1944 roku!
Bogata tradycja jest naszym atutem, stanowiąc solidne podstawy działalności naukowej i dydaktycznej.

5 ponad 10,5 tys. osób Aktualnie studiuje
8 000 studentów na studiach stacjonarnych ponad na studiach niestacjonarnych ponad 10,5 tys. osób Liczba absolwentów przekroczyła 50 tysięcy!

6 WYDZIAŁY Wydział Agrobioinżynierii Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Wydział Inżynierii Produkcji Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu

7 Kształcimy studentów na 7 wydziałach
25 kierunkach studiów 51 specjalnościach

8 POZIOMY KSZTAŁCENIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
5,5 roku (11 semestrów) Weterynaria. STUDIA I STOPNIA trwają 3,5 roku (7 semestrów) kończą się tytułem zawodowym inżyniera lub 3 lata (6 semestrów) kończą się tytułem zawodowym licencjata. STUDIA II STOPNIA trwają 1,5 roku (3 semestry) lub 2 lata (4 semestry) kończą się tytułem zawodowym magistra inżyniera. STUDIA III STOPNIA trwają 4 lata (8 semestrów) umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora. Należałoby podkreślić że oferujemy bardzo dużo studiów inżynierskich – dyplom inżyniera w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym

9 KIERUNKI STUDIÓW WETERYNARIA OGRODNICTWO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
ROLNICTWO OGRODNICTWO TOWAROZNAWSTWO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA EKONOMIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI TURYSTYKA I REKREACJA GEODEZJA I KARTOGRAFIA GOSPODARKA PRZESTRZENNA EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA LEŚNICTWO WETERYNARIA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY TRANSPORT BIOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA ZOOTECHNIKA DIETETYKA BIOTECHNOLOGIA TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWNIENIE CZŁOWIEKA

10 NOWOŚCI W OFERCIE STUDIÓW
Studia inżynierskie I stopnia: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

11 Sukcesy i ważniejsze osiągnięcia
ISO 9001:2008 Jako jedna z nielicznych polskich uczelni uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający naszą jakość w zarządzaniu dydaktyką, działalnością naukowo-badawczą i usługami.

12 Sukcesy i ważniejsze osiągnięcia
Efektywnie wykorzystujemy fundusze unijne na realizację projektów rozwoju uczelni Inwestycje najbliższej przyszłości to budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej oraz nowego gmachu Biblioteki

13 BIBLIOTEKA GŁÓWNA ponad 335 tys. woluminów !
Umożliwia dostęp do zasobów najnowszej literatury naukowej oraz elektronicznych czasopism naukowych. Długie godziny otwarcia. ponad 335 tys. woluminów !

14 CERTYFIKATY ZEWNĘTRZNE

15 Pierwsze doświadczenia zawodowe
Organizujemy obowiązkowe praktyki oraz umożliwiamy odbycie praktyk ponadprogramowych.

16 Wymiana międzynarodowa realizowana przez:
Udział uczelni w programie Uczenie się przez całe życie – Erasmus; Współpracę z firmami zagranicznymi oferującymi wyjazdy studentów i absolwentów na praktyki, staże oraz do pracy sezonowej za granicą; Pomoc studentom w realizacji indywidualnych wyjazdów za granicę w celu odbycia praktyk i staży

17 Wymiana międzynarodowa
Współpracujemy z firmami w krajach: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Holandia, w ramach programów: HOPS Labour Solutions CONCORDIA The OHIO Program Universitas Staż Projekt (USP) Proeftuin Zwaagdijk PRAKTYKI, STAŻE I PRACA SEZONOWA dla studentów i absolwentów za granicą

18 NAUKOWE Wspieramy pasje naszych studentów Kilkadziesiąt kół naukowych!
Konferencje, wyjazdy studyjne, publikacje itd.

19 Ośrodek żeglarski w Piasecznie Sportowe spartakiady lat pierwszych
Wspieramy pasje naszych studentów SPORTOWE Organizujemy całoroczne zajęcia z wychowania fizycznego, obozy zimowe i letnie oraz międzywydziałowe rozgrywki sportowe dla studentów Największe sukcesy na arenie krajowej, a także za granicą, studenci UP odnosili w koszykówce mężczyzn, pływaniu, ratownictwie wodnym, w sportach walki, kolarstwie górskim, ergometrze wioślarskim, tenisie stołowym, jeździectwie, piłce nożnej. Ośrodek żeglarski w Piasecznie 20 sekcji sportowych Sportowe spartakiady lat pierwszych

20 CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE
Nowoczesna kryta pływalnia Sala ćwiczeń aerobowych Siłownia Ścianka wspinaczkowa Sala fitness Hala sportowa Sala sportów walki Sala taneczna

21 SPOŁECZNE Wspieramy pasje naszych studentów RADA UCZELNIANA
SAMORZĄDU STUDENCKIEGO MIESIĘCZNIK STUDENCKI RADAR ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ

22 ARTYSTYCZNE Wspieramy pasje naszych studentów ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
„JAWOR” CHÓR AKADEMICKI Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu w Malezji ! Koncertował w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Ambasador Województwa Lubelskiego ! Medal Oskara Kolberga !

23 STYPENDIA I POMOC MATERIALNA
- Socjalne - Rektora dla najlepszych studentów - Ministra za wybitne osiągnięcia - Specjalne dla osób niepełnosprawnych - Zapomogi 2000 miejsc w domach studenckich

24 GWARANTUJEMY Dobre wykształcenie adekwatne do wymogów rynków pracy
Atrakcyjne kierunki i specjalności kształcenia Wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową Nowoczesną bazę dydaktyczną Różnorodną ofertę stypendialną Przyjazną atmosferę do nauki Możliwość rozwijania zainteresowań i pasji Udział w europejskich programach i stażach

25 Zapraszamy na studia w mury przyjaznej uczelni!


Pobierz ppt "Kształcimy fachowców dla gospodarki!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google