Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie programu nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ROLNICTWO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie programu nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ROLNICTWO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1

2 Opracowanie programu nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ROLNICTWO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Opracowanie programu nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ROLNICTWO Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie

4 K O N S O R C J U M Akademia Rolnicza we Wrocławiu - lider projektu Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - lider w dziedzinie e-learningu oraz P A R T N E R Z Y Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Akademia Rolnicza w Lublinie Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Akademia Rolnicza w Szczecinie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

5 C E L E Przygotowanie do prowadzenia studiów na odległość na kierunku rolnictwo z wykorzystaniem platformy internetowej Upowszechnienie kultury e-learningowej

6 Co opracowano? koncepcję dydaktyczną nauczania hybrydowego, czyli łączącego kształcenie na odległość z zajęciami tradycyjnymi zestaw materiałów multimedialnych program studiów

7 Program i materiały dydaktyczne opracowało 63 pracowników naukowo-dydaktycznych z wszystkich uczelni rolniczych realizujących projekt 5 osób z Akademii Rolniczej w Krakowie 5 osób z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 9 osób z Akademii Rolniczej w Szczecinie 11 osób z Akademii Rolniczej w Lublinie 13 osób z Akademii Rolniczej we Wrocławiu 19 osób z SGGW w Warszawie

8 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1.Doc. dr hab. Wincenty Kołodziej 2.Prof. dr hab. Krystyna Koziec 3.Prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska 4.Dr inż. Robert Witkowicz 5.Prof. dr hab. Florian Gambuś

9 Akademia Rolnicza w Lublinie 1.Dr hab. Zofia Hanusz, prof. AR 2.Prof. dr hab. Barbara Baraniak 3.Prof. dr hab. Edward Pałys 4.Dr Sylwia Andryszczak 5.Dr Piotr Kraska 6.Dr Krzysztof Różyło 7.Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz 8.Prof. dr hab. Eugeniusz Grela 9.Dr Renata Klebaniuk 10.Dr Violetta Semeniuk 11.Dr hab. Krzysztof Kowalczyk

10 Akademia Rolnicza w Szczecinie 1.Dr inż. Artur Antoszek 2.Dr inż. Krzysztof Pacewicz 3.Prof. dr hab. Henryk Kamieniecki 4.Dr Renata Pilarczyk 5.Prof. dr hab. Edward Krzywy 6.Dr inż. Anna Iżewska 7.Dr inż. Robert Maciorowski 8.Dr hab. Elżbieta Skórska, prof. AR 9.Dr inż. Renata Matuszak

11 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1.Prof. dr hab. Zbigniew Szwejkowski 2.Dr hab. Tomasz Paweł Kurowski 3.Prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk 4.Pr hab. Andrzej Łachacz, prof. UWM 5.Prof. dr hab. Wojciech Budzyński

12 Akademia Rolnicza we Wrocławiu 1.Dr hab. Danuta Mierzwa, prof. AR 2.Prof. dr hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz 3.Dr inż. Renata Galek 4.Dr hab. Henryk Bujak, prof. AR 5.Prof. dr hab. Stanisław Pietr 6.Dr Jolanta Kucińska 7.Dr Małgorzta Oksińska 8.Dr Elżbieta Wojtkowiak-Gębarowska 9.Prof. dr hab. Danuta Parylak 10.Prof. dr hab. Lesław Zimny 11.Prof. dr hab. Leszek Kordas 12.Dr hab. Zdzisław Klukowski 13.Dr hab. Józef Błażewicz

13 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1.Dr Beata Just-Brochocka 2.Prof. dr hab. Władysław Golinowski 3.Dr Joanna Kopcińska 4.Dr Wojciech Kurek 5.Dr Barbara Łotocka 6.Dr hab. Józef Chojnicki, prof. SGGW 7.Prof. dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska 8.Dr hab. Elżbieta Janowska 9.Dr hab. Teresa Kozanecka 10.Dr hab. Alina Kusińska, prof. SGGW 11.Prof. dr hab. Jerzy Pracz 12.Dr Renata Bogatek-Leszczyńska 13.Dr Danuta Chołuj 14.Dr Anna Dzierżyński 15.Agnieszka Gniazdowska-Piekarska 16.Dr Mohamed Hazem Kalaji 17.Dr hab. Stefan Pietkiewicz 18.Prof. dr hab. Zofia Starck 19.Prof. dr hab. Bogdan Klepacki

14 Opracowany program obejmował 32 przedmioty: historia gospodarcza, współczesne doktryny społeczno- -ekonomiczne, agrometeorologia, ekonomia, chemia, botanika, informatyka (technologia informacyjna), statystyka matematyczna, gleboznawstwo, biochemia, genetyka, fizjologia zwierząt, fizjologia roślin, agroekologia i ochrona środowiska, technika rolnicza, hodowla roślin, mikrobiologia, ogólna uprawa roślin wraz z herbologią, żywienie zwierząt, chów zwierząt, chemia rolna, ochrona roślin, łąkarstwo, zarządzanie i marketing, szczegółowa uprawa roślin, przechowalnictwo, metody badań rolniczych, analiza instrumentalna, agrobiotechnologia, kształtowanie środowiska, technologie produkcji roślin oraz agrofizyka

15 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zorganizowała szkolenia nauczycieli akademickich w zakresie nauczania zdalnego

16 Wszystkie przyjęte rozwiązania są w pełni zgodne z przyjętą w czerwcu 2005 przez resort edukacji Koncepcją wdrażania w warunkach polskich systemu kształcenia na odległość oraz zaleceniami komisarza Unii Europejskiej ds. Edukacji

17 D Z I Ę K U J Ę Z A U W A G Ę !


Pobierz ppt "Opracowanie programu nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ROLNICTWO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google