Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

85 – lecie DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO SEP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "85 – lecie DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO SEP"— Zapis prezentacji:

1 85 – lecie DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO SEP
Kształcenie na kierunku „Elektronika i telekomunikacja” w Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (warunkowania historyczne - stan obecny) Grzegorz RÓŻAŃSKI Wydział Elektroniki WAT Warszawa, kwietnia 2005 roku

2 Budowa gmachu Biblioteki WAT
Utworzenie WAT r. Pierwsi absolwenci r. Pierwsi doktorzy r. Budowa gmachu Biblioteki WAT

3 ZMIANY ORGANIZACYJNE W WAT W LATACH 1951-2003
FAKULTET LOTNICZY BRONI PANCERNEJ ŁĄCZNOŚCI INŻYNIERYJNO- -SAPERSKI UZBROJENIA WYDZIAŁ MECHANICZNY ELEKTRORADIOTECHNICZNY INŻYNIERII WOJSKOWEJ CHEMII 1959 1994 WYDZIAŁ MECHANICZNY CYBERNETYKI INŻYNIERII, CHEMII I FIZYKI TECHNICZNEJ ELEKTRONIKI UZBROJENIA I LOTNICTWA 2003 WYDZIAŁ MECHANICZNY CYBERNETYKI INŻYNIERII, CHEMII I FIZYKI TECHNICZNEJ ELEKTRONIKI MECHATRONIKI TECHNIKI WOJSKOWEJ

4 WAT DZISIAJ

5 TRANSFORMACJA SYSTEMU EDUKACJI WOJSKOWEJ
MODEL POPRZEDNI MODEL OBECNY MODEL PROPONOWANY AON WAT AMW WAM AON AON WAT AMW SZKOŁY WYŻSZE Uczelnie wyższe 11 SZKOŁY OFICERSKIE Centra szkolenia 2

6 STRUKTURA ORGANIZACYJNA WAT
KOMENDANT REKTOR SENAT WYDZIAŁ ELEKTRONIKI WYDZIAŁ INŻYNIERII, CHEMII I FIZYKI TECHNICZNEJ WYDZIAŁ MECHATRONIKI WYDZIAŁ CYBERNETYKI WYDZIAŁ TECHNIKI WOJSKOWEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY

7 752 POTENCJAŁ NAUKOWO-DYDAKTYCZNY WAT 68 - prof. 84 - 256 - mgr
dr hab. 256 - mgr 752 344 - dr Liczba studentów w roku akademickim 2004/2005 wynosi  6 200 (w tym 714 studentów wojskowych).

8 MODEL STUDIÓW W WAT STUDIA WSPÓLNE STUDIA DOKTORANCKIE STUDIA
UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA MAGISTERSKIE KANDYDACI SPOZA WAT STUDIA PODYPLOMOWE STUDIA INŻYNIERSKIE / LICENCJACKIE STUDIA MAGISTERSKIE NA STUDIA absolwenci z tytułem: magistra inżyniera, magistra inżyniera, licencjata STUDIA WSPÓLNE

9 BUDOWNICTWO KIERUNKI STUDIÓW W WAT CHEMIA
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA FIZYKA TECHNICZNA GEODEZJA I KARTOGRAFIA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA INFORMATYKA MECHANIKA I BUDOWA MASZYN MECHATRONIKA ZARZĄDZANIE I MARKETING

10 UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DR. I DR. HAB.
Dyscypliny naukowe: budownictwo budowa i eksploatacja maszyn chemia (dr) elektronika geodezja i kartografia informatyka inżynieria materiałowa mechanika telekomunikacja

11 RANKING UCZELNI WYŻSZYCH

12 WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

13 Uprawnienia Rady Wydziału
Zadania Wydziału UNIWERSYTET TECHNICZNY studia wyższe I i II stopnia studia doktoranckie studia podyplomowe kursy specjalistyczne zadania naukowe prace badawczo-rozwojowe Uprawnienia Rady Wydziału Nadawanie stopnia dr. i dr. hab. nauk technicznych w dyscyplinach: elektronika, telekomunikacja.

14 140 14 - prof. POTENCJAŁ KADROWY WYDZIAŁU ELEKTRONIKI
Zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze w Wydziale Elektroniki realizuje 140 nauczycieli akademickich, w tym: 140 47 - mgr 14 - prof. 10 - dr hab. 69 - dr 14 profesorów zwyczajnych; 10 profesorów nadzwyczajnych; 69 adiunktów; 18 st. wykładowców i wykładowców; 29 asystentów. Liczba studentów w roku akademickim 2004/2005 wynosi 1100 (w tym 258 studentów wojskowych).

15 Struktura Wydziału Elektroniki
RADA WYDZIAŁU DZIEKAN WYDZIAŁU Prodziekan ds. kształcenia Prodziekan ds. naukowych INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI RADIOELEKTRONIKI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

16 Kierunek studiów: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Poziomy i formy kształcenia w Wydziale Elektroniki: Studia inżynierskie; Studia magisterskie; Studia doktoranckie; Uzupełniające studia magisterskie; Studia podyplomowe; Kursy specjalistyczne. SPECJALNOŚCI SYSTEMY INFORMACYJNO- POMIAROWE INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMY CYFROWE SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SYSTEMY TELEDETEKCYJNE SYSTEMY RADIOELEKTRONICZNE OPTOELEKTRONIKA Oferta dla studentów wojskowych (7): EKSPLOATACJA SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI ROZPOZNANIE I ZAKŁÓCANIE RADIOWE RADIOLOKACJA RADIONAWIGACJA LOTNICZE SYSTEMY RADIOELEKTRONICZNE TECHNICZNE I METROLOGICZNE ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU Oferta dla studentów cywilnych (8):

17 UWARUNKOWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA

18 PROCES BOLOŃSKI - historia
Deklaracja Sorbońska 1998 Francja Niemcy W. Brytania Włochy Deklaracja Bolońska 1999 29 państw w tym Polska Komunikat Praski Proces Boloński 2001 33 państwa Komunikat Berliński 2003 40 państw w tym Rosja 2010: Europejska Przestrzeń Szkolnictwa Wyższego (EHEA)

19 TRÓJSTOPNIOWY MODEL STUDIÓW
Studia III stopnia (doktoranckie) Kandydaci z/poza WAT Dyplom Mgr. Kandydaci z/poza WAT Studia II stopnia (magisterskie) Dyplom Inż. Studia I stopnia (inżynierskie) Kandydaci

20 STRUKTURA MODELU STUDIÓW
studia jednolite I stopnia Studia II stopnia III stopnia poziom studiów (punkty ECTS) 180 240 300 Postanowiono utrzymać studia jednolite na kierunkach: medycyna, prawo, pedagogika, psychologia, farmacja, architektura.

21 KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TECHNIK / TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH
Kierunki studiów (MENiS): automatyka i robotyka elektronika i telekomunikacja informatyka Dyscypliny naukowe (KBN): elektronika telekomunikacja Czy wspólne programy kształcenia? Jaki zakres, treść, standardy?

22 Uwagi do koncepcji kształcenia kadr dla systemu obronnego państwa
NOWY MODEL FUNKCJONOWANIA SIŁ ZBROJNYCH NA POLU WALKI „KONCEPCJA NETWORK CENTRIC WARFARE” XXI WIEK – GŁĘBOKA KONWERGENCJA W OBSZARZE ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH, ROLA „PRZEWAGI INFORMACYJNEJ” NA WSPÓŁCZESNYM POLU WALKI Przesłanki i uwarunkowania globalne: DOWÓDCÓW – MENADŻERÓW INŻYNIERÓW – SPECJALISTÓW Dowodzenie i kierowanie Techniki i technologie Kogo i jak kształcić ???

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "85 – lecie DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO SEP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google