Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmienia życie, otwiera umysły. * Projekty: * Socrates – Comenius Projekt Rozwoju Szkół 2004-2007 * Comenius Partnerskie Projekty Szkół 2009-2011 oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmienia życie, otwiera umysły. * Projekty: * Socrates – Comenius Projekt Rozwoju Szkół 2004-2007 * Comenius Partnerskie Projekty Szkół 2009-2011 oraz."— Zapis prezentacji:

1 Zmienia życie, otwiera umysły

2 * Projekty: * Socrates – Comenius Projekt Rozwoju Szkół 2004-2007 * Comenius Partnerskie Projekty Szkół 2009-2011 oraz 2011-2013 * Indywidualne wyjazdy nauczycieli 2 nauczycieli - kurs językowy w Wielkiej Brytanii i Irlandii 1 nauczyciel - konferencja poświęcona inkluzji w Portugalii * Erasmus+ - Akcja KA1 - 2014-2016 Akcja KA2 - 2015-2017

3 ▪ stosowanie TIK ▪ komunikacja alternatywna i wspomagająca ▪ dostosowanie programów i metod pracy Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszych technologii

4 * Przyznane dofinansowanie 51 189 Euro 51 189 Euro * 39 odbytych mobilności (nauczyciele, pomoce nauczyciela, pracownicy administracji), cztery wizyty odbyte w Wielkiej Brytanii oraz cztery wizyty w Portugalii * Zakupiono 2 tablety, 2 tablety, 2 laptopy 2 laptopy aparat cyfrowy aparat cyfrowy Zorganizowano konferencję poświęconą programowi Erasmus+ Zorganizowano konferencję poświęconą programowi Erasmus+

5 * Wydano publikację w której zawarto artykuły na temat: * Komputerowego wspomagania kształcenia dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, * Gestów i symboli programu językowego „Makaton”, * Nowoczesnych technologii w postępowaniu surdologopedycznym, * Rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących – tyflopedagogika w praktyce, * Metodzie integracji sensorycznej, * Komunikacji alternatywnej XXI wieku - Eyetracking.

6 * Zorganizowano kurs językowy skierowany do wszystkich pracowników szkoły

7 * W trakcie wizyt zapoznawano się organizacją placówki, metodami pracy, stosowaną TIK (np. w Wielkiej Brytanii każdy uczeń, który potrzebuje wsparcia technologicznego w komunikacji otrzymuje iPada, który po zakończeniu edukacji w placówce przechodzi na własność ucznia)

8 https://www.youtube.com/watch?v=duJ9ztrqtbg

9 * Powstały zajęcia dodatkowe: * Klub fotograficzny * Klub informatyczny

10 Efekty: -powszechnie zaczęto stosować komunikację alternatywną i wspomagającą -uczniowie biorą udział -uczniowie biorą udział w zajęciach dodatkowych w zajęciach dodatkowych z tego zakresu z tego zakresu -nauczyciele ukończyli -nauczyciele ukończyli II stopień Programu Makaton II stopień Programu Makaton

11 https://www.youtube.com/watch?v=TBbgS7njzH0

12

13 usamodzielnienia ucznia niepełnosprawnego, -rozwiniecie umiejętności komunikacyjnych (z uwzględnieniem AAC), -opanowanie kompetencji ekonomicznych, -rozwinięcie umiejętności społecznych. -usamodzielnienia ucznia niepełnosprawnego, -rozwiniecie umiejętności komunikacyjnych (z uwzględnieniem AAC), -opanowanie kompetencji ekonomicznych, -rozwinięcie umiejętności społecznych.

14 * Przyznane dofinansowanie 43 300 Euro * Zakupiono 3 tablety, 3 tablety, laptop, laptop, 3 aparaty cyfrowe 3 aparaty cyfrowe

15 * W ramach projektu 20 uczniów oraz 20 nauczycieli weźmie udział w mobilnościach zagranicznych. Odbyły się już dwie zaplanowane wizyty w Polsce oraz Wielkiej Brytanii.

16 * planowanie budżetu, * organizowanie wyjść i wyjazdów, * szacowanie kosztów, * pisanie notatek, sprawozdań, * posługiwanie się nowoczesną technologią

17


Pobierz ppt "Zmienia życie, otwiera umysły. * Projekty: * Socrates – Comenius Projekt Rozwoju Szkół 2004-2007 * Comenius Partnerskie Projekty Szkół 2009-2011 oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google