Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STYLE KIEROWANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STYLE KIEROWANIA."— Zapis prezentacji:

1 STYLE KIEROWANIA

2 STYLE KIEROWANIA Sposób oddziaływania przełożonego na podwładnego.
Sposób wykonywania funkcji kierowniczych. Zbiór metod i technik kierowania ludźmi. Sposób wykonywania władzy kierowniczej. Sposób realizacji roli organizacyjnej.

3 PIRAMIDA POTRZEB WEDŁUG A. MASLOWA
Potrzeby rozwoju Samorealizacja Potrzeby wartościowania Potrzeby społeczne Potrzeby redukcji odczuwanych braków Potrzeby bezpieczeństwa Potrzeby fizjologiczne

4 Menedżer posiada coraz Pracownicy posiadają coraz
CONTINUUM STYLÓW PRZYWÓDZTWA Całkowicie koncentrujący się na szefie Całkowicie koncentrujący się na pracownikach Menedżer posiada coraz większe uprawnienia Pracownicy posiadają coraz więcej swobody Autokratyczny Demokratyczny Partycypacyjny

5 CIĄGŁA SKALA ZACHOWAŃ PRZYWÓDCZYCH
Przywództwo zorientowane na szefa Przywództwo zorientowane na podwładnych Sprawowanie władzy przez kierownika Obszar swobody podwładnych Kierownik podejmuje decyzję i ogłasza ją Kierownik namawia do akcepta- cji decyzji Kierownik przedstawia pomysł i zachęca do pytań Kierownik przedstawia projekt decyzji, który może ulec zmianie Kierownik przedstawia problem, uzyskuje propozycje i podejmuje decyzje Kierownik określa granice kompetencji, prosi grupę o decyzję Kierownik pozwala podwładnym na działania w granicach przez niego ustalonych

6 SIATKA KIEROWNICZA BLACKE i MOUTON Troska o podwładnych
duża Troska o podwładnych mała mała duża Troska o produkcję

7 Kierowanie zrównoważone Kierowanie autorytarne
SIATKA KIEROWNICZA duża 9 1,9 Kierowanie klubowe Zwracanie całej uwagi na odczuwane przez ludzi po- trzeby utrzymywania harmo- nijnych stosunków, prowadzi do wygodnego, przyjaznego klimatu w organizacji i tempa pracy 9,9 Kierowanie zespołowe Zaangażowanie ludzi prowadzi do osiągnięć w pracy; współzależność wynikająca ze wspólnoty celów z organizacją sprzyja tworzeniu atmosfery zaufania i szacunku 8 7 6 5,5 Kierowanie zrównoważone Zadowalającą sprawność organizacji uzyskuje się przez zrównoważenie konieczności wykonania pracy z utrzymaniem na zadowalającym poziomie morale ludzi 5 TROSKA O LUDZI 4 3 9,1 Kierowanie autorytarne (wymuszające posłuszeństwo) Sprawność operacji wynika z takiego ułożenia warunków pracy, by ludzie przeszkadzali w możliwie małym stopniu 1,1 Kierowanie zubożone Minimalizacja wysiłków dla wykonania wymaganej pracy wystarczy do utrzymania członkowstwa w organizacji 2 mala 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mala TROSKA O PRODUKCJĘ duża

8 Nastawienie na pracowników Nastawienie na zadania
TRÓJWYMIAROWA KONCEPCJA STYLÓW KIEROWANIA Rozwojo-wiec Biuro-krata Życzliwy Autokrata Realist. Organiza-tor Towa-rzyski Separujący się Poświęcający się Zintegro-wany Misjonarz Kompro-mista WYSOKIE Nastawienie na pracowników WYSOKA Dezerter Autokrata Efektywność NISKIE NISKA NISKIE WYSOKIE Nastawienie na zadania

9 CZYNNIKI WYZNACZAJĄCE STYL KIEROWANIA LUDŹMI
SYLWETKA OSOBOWOŚCIOWA I ZAWODOWA OKREŚLONEGO KIEROWNIKA SYLWETKA OSOBOWOŚCIOWA I ZAWODOWA BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO KIEROWNIKA SYLWETKI OSOBOWOŚCIOWE I ZAWODOWE PODLEGŁYCH PRACOWNIKÓW TYP ORGANIZACJI I STOPIEŃ JEJ SFORMALIZOWANIA LICZBA OŚRODKÓW DYSPOZYCYJNYCH STOPIEŃ NAPIĘCIA ZADAŃ ETAP ROZWOJU KIEROWNICZEGO SWOBODA POSŁUGIWANIA SIĘ BODŹCAMI PRZEZ PRZEŁOŻONEGO

10 I ETAP Badanie warunków i środków działania (nie wychylaj się)
Etapy rozwoju kierowniczego styl autokratyczny I ETAP Badanie warunków i środków działania (nie wychylaj się) styl nie ingerujący

11 II ETAP Bunt przeciwko uznanym autorytetom (ja tu jestem królem)
Etapy rozwoju kierowniczego styl demokratyczny II ETAP Bunt przeciwko uznanym autorytetom (ja tu jestem królem) styl autokratyczny

12 Dojrzałość kierownicza (chodź, zróbmy to razem)
Etapy rozwoju kierowniczego styl sytuacyjno-koncepcyjny III ETAP Dojrzałość kierownicza pozytywna kooperacja (chodź, zróbmy to razem) styl sytuacyjno-koncepcyjny

13 EWOLUCYJNY MODEL PRZYWÓDZTWA /P.HERSEY I K.H.BLANCHARD/
Duże natężenie STYL PRZYWÓDCY Duży nacisk na stosunki, mały na zadania Duży nacisk na zadania i na stosunki Zachowania zorientowane na stosunki Mały nacisk na zadania i na stosunki Duży nacisk na zadania, mały na stosunki Małe natężenie Duże natężenie Zachowania zorientowane na zadanie Dojrzałość członków grupy Dojrzali Niedojrzali

14 GŁÓWNE ASPEKTY TRANSFORMACYJNEGO PRZYWÓDZTWA
Monitoring stałe przeszukiwanie otoczenia analiza nowych trendów i wzorców wykorzystanie przełomów i radykalnych przemian Szybkie działanie szybkość ważniejsza niż ewentualne błędy Stworzenie misji krótka, jasna, porywająca wizja firmy budowa długofalowej strategii Inspiracja pracowników atmosfera dramatu budowa kultury organizacyjnej Źródło: K.Obłój. Strategia sukcesu firmy


Pobierz ppt "STYLE KIEROWANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google