Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STYLE KIEROWANIA. STYLE KIEROWANIA Sposób oddziaływania przełożonego na podwładnego. Sposób wykonywania funkcji kierowniczych. Zbiór metod i technik kierowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STYLE KIEROWANIA. STYLE KIEROWANIA Sposób oddziaływania przełożonego na podwładnego. Sposób wykonywania funkcji kierowniczych. Zbiór metod i technik kierowania."— Zapis prezentacji:

1 STYLE KIEROWANIA

2 STYLE KIEROWANIA Sposób oddziaływania przełożonego na podwładnego. Sposób wykonywania funkcji kierowniczych. Zbiór metod i technik kierowania ludźmi. Sposób wykonywania władzy kierowniczej. Sposób realizacji roli organizacyjnej.

3 Potrzebyrozwoju Potrzeby fizjologiczne Potrzebybezpieczeństwa Potrzeby społeczne Potrzebywartościowania Potrzeby redukcji odczuwanych braków Samorealizacja PIRAMIDA POTRZEB WEDŁUG A. MASLOWA

4 Całkowicie koncentrujący się na szefie Całkowicie koncentrujący się na pracownikach Menedżer posiada coraz większe uprawnienia Pracownicy posiadają coraz więcej swobody AutokratycznyDemokratycznyPartycypacyjny CONTINUUM STYLÓW PRZYWÓDZTWA

5 Sprawowanie władzy przez kierownika Obszar swobody podwładnych Kierownik podejmuje decyzję i ogłasza ją Kierownik pozwala podwładnym na działania w granicach przez niego ustalonych Kierownik określa granice kompetencji, prosi grupę o decyzję Kierownik przedstawia problem, uzyskuje propozycje i podejmuje decyzje Kierownik przedstawia projekt decyzji, który może ulec zmianie Kierownik przedstawia pomysł i zachęca do pytań Kierownik namawia do akcepta- cji decyzji Przywództwo zorientowane na szefa Przywództwo zorientowane na podwładnych CIĄGŁA SKALA ZACHOWAŃ PRZYWÓDCZYCH

6 Troska o podwładnych duża mała duża Troska o produkcję SIATKA KIEROWNICZA BLACKE i MOUTON

7 1 2 9 8 7 6 5 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 duża mala TROSKA O LUDZI duża mala TROSKA O PRODUKCJĘ 1,9 Kierowanie klubowe Zwracanie całej uwagi na odczuwane przez ludzi po- trzeby utrzymywania harmo- nijnych stosunków, prowadzi do wygodnego, przyjaznego klimatu w organizacji i tempa pracy 1,1 Kierowanie zubożone Minimalizacja wysiłków dla wykonania wymaganej pracy wystarczy do utrzymania członkowstwa w organizacji 9,9 Kierowanie zespołowe Zaangażowanie ludzi prowadzi do osiągnięć w pracy; współzależność wynikająca ze wspólnoty celów z organizacją sprzyja tworzeniu atmosfery zaufania i szacunku 9,1 Kierowanie autorytarne (wymuszające posłuszeństwo) Sprawność operacji wynika z takiego ułożenia warunków pracy, by ludzie przeszkadzali w możliwie małym stopniu 5,5 Kierowanie zrównoważone Zadowalającą sprawność organizacji uzyskuje się przez zrównoważenie konieczności wykonania pracy z utrzymaniem na zadowalającym poziomie morale ludzi SIATKA KIEROWNICZA

8 Misjonarz Dezerter Autokrata Kompro- mista Towa- rzyski Separując y się Poświęcając y się Zintegro- wany Rozwojo- wiec Biuro- krata Życzliwy Autokrata Realist. Organiza- tor Nastawienie na zadania NISKIEWYSOKIE NISKIE WYSOKIE NISKA WYSOKA Efektywność Nastawienie na pracowników TRÓJWYMIAROWA KONCEPCJA STYLÓW KIEROWANIA

9 CZYNNIKI WYZNACZAJĄCE STYL KIEROWANIA LUDŹMI SYLWETKA OSOBOWOŚCIOWA I ZAWODOWA OKREŚLONEGO KIEROWNIKA SYLWETKA OSOBOWOŚCIOWA I ZAWODOWA BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO KIEROWNIKA SYLWETKI OSOBOWOŚCIOWE I ZAWODOWE PODLEGŁYCH PRACOWNIKÓW TYP ORGANIZACJI I STOPIEŃ JEJ SFORMALIZOWANIA LICZBA OŚRODKÓW DYSPOZYCYJNYCH STOPIEŃ NAPIĘCIA ZADAŃ ETAP ROZWOJU KIEROWNICZEGO SWOBODA POSŁUGIWANIA SIĘ BODŹCAMI PRZEZ PRZEŁOŻONEGO

10 I ETAP Badanie warunków i środków działania (nie wychylaj się) styl autokratyczny styl nie ingerujący Etapy rozwoju kierowniczego

11 II ETAP Bunt przeciwko uznanym autorytetom (ja tu jestem królem) styl demokratyczny styl autokratyczny Etapy rozwoju kierowniczego

12 III ETAP Dojrzałość kierownicza pozytywna kooperacja (chodź, zróbmy to razem) styl sytuacyjno-koncepcyjny

13 STYL PRZYWÓDCY Zachowania zorientowane na stosunki Małe natężenie Duże natężenie Duże natężenie Zachowania zorientowane na zadanie Dojrzałość członków grupy NiedojrzaliDojrzali Duży nacisk na stosunki, mały na zadania Duży nacisk na zadania i na stosunki EWOLUCYJNY MODEL PRZYWÓDZTWA /P.HERSEY I K.H.BLANCHARD/ Duży nacisk na zadania, mały na stosunki Mały nacisk na zadania i na stosunki

14 Monitoring stałe przeszukiwanie otoczenia analiza nowych trendów i wzorców wykorzystanie przełomów i radykalnych przemian Monitoring stałe przeszukiwanie otoczenia analiza nowych trendów i wzorców wykorzystanie przełomów i radykalnych przemian Szybkie działanie szybkość ważniejsza niż ewentualne błędy Szybkie działanie szybkość ważniejsza niż ewentualne błędy Stworzenie misji krótka, jasna, porywająca wizja firmy budowa długofalowej strategii Stworzenie misji krótka, jasna, porywająca wizja firmy budowa długofalowej strategii Inspiracja pracowników atmosfera dramatu budowa kultury organizacyjnej Inspiracja pracowników atmosfera dramatu budowa kultury organizacyjnej Źródło: K.Obłój. Strategia sukcesu firmy GŁÓWNE ASPEKTY TRANSFORMACYJNEGO PRZYWÓDZTWA


Pobierz ppt "STYLE KIEROWANIA. STYLE KIEROWANIA Sposób oddziaływania przełożonego na podwładnego. Sposób wykonywania funkcji kierowniczych. Zbiór metod i technik kierowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google