Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakres wymagań egzaminacyjnych Podręcznik oraz treści wykładane. Egzamin będzie testem jednokrotnego wyboru – składającego się z 45 pytań (30 z podręcznika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakres wymagań egzaminacyjnych Podręcznik oraz treści wykładane. Egzamin będzie testem jednokrotnego wyboru – składającego się z 45 pytań (30 z podręcznika."— Zapis prezentacji:

1 Zakres wymagań egzaminacyjnych Podręcznik oraz treści wykładane. Egzamin będzie testem jednokrotnego wyboru – składającego się z 45 pytań (30 z podręcznika i 15 z wykładu). Zaliczają 23 poprawne odpowiedzi. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Ocena bardzo dobra z ćwiczeń NIE zwalnia z egzaminu, ale podnosi końcowa ocenę o jeden stopień.

2 Organizacja jako zespół Chęć (gotowość) współpracy Wspólny cel Komunikacja (porozumiewanie się) Chester Barnard (1886 – 1961 2 POJĘCIE ORGANIZACJI Organizacja to grupa ludzi zjednoczonych wspólnym planem i programem działania albo wspólnymi poglądami i celami.

3 rzeczowe czynnościowe atrybutowe. Organizacja - podstawowe ujęcia: Rodzaje organizacji Formalne Nieformalne

4 Organizacja skupiający ludzi złożony system, nakierowany na osiągnięcie przyjętego celu za pomocą określonego rodzaju działań i przy użyciu określonej kombinacji zasobów, w którym ogół części przyczynia się do powodzenia całości 4

5 Powierzchniowe Społeczne Ekonomiczne Znaczenie organizacji Adam Smith (1723-1790)

6 - organizacja jest instrumentem realizacji jednego precyzyjnie określonego celu, -uczestnicy organizacji powinni być posłusznymi narzędziami; -dąży się do standaryzacji wykonawców -występuje jednostronne prawo kierownika do wydawania poleceń i egzekwowania posłuszeństwa Analogia organizacji do maszyny

7 -Organizacja jest złożoną całością. -Jej główny cel to przetrwanie i rozwój. -Organizacja pozostaje w stałych związkach z otoczeniem, -Organizacja powinna dążyć do stanu równowagi Analogia organizacji do organizmu A.K. Koźmiński, K. Obłój, Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, 1989

8 - Cele uczestników organizacji są różne i niesprowadzalne do wspólnego mianownika -Organizacja jest sztuczną konstrukcją społeczną, którą tworzą autonomiczni uczestnicy -Głównym sposobem działalności organizacji jest przetarg realizowany między poszczególnymi uczestnikami, którzy handlują swymi atutami dla uzyskania przewagi. ANALOGIA ORGANIZACJI DO GRY

9 1.Cele lub przedmiot działalności instytucji 2.Sposób tworzenia instytucji 3.Organy i sposób reprezentacji instytucji 4.Sposób zakończenia działalności instytucji INSTYTUCJE to sformalizowane, legalnie działające organizacje Proces instytucjonalizacji: 1.Wprowadzenie do porządku prawnego przez państwo 2.Utworzenie instytucji przez założycieli 3.Ustalenie wewnętrznych struktur i procedur przez organy instytucji

10 Przedsiębiorstwo jest wyodrębnioną pod względem ekonomicznym jed­nostką prowadzącą działalność produkcyjną, handlową lub usługową.

11 W Europie MSP są filarem gospodarki

12 Z punktu widzenia form własności można wyodrębnić : sektor publiczny – przedsiębiorstwa spółdzielcze, państwowe, komunalne oraz przedsiębiorstwa będące własnością pracowników sektor prywatny - przedsiębiorstwa będące własnością pojedynczych osób lub rodzin oraz spółki, W przedsiębiorstwach prywatnych właściciel często jest równocześnie kierownikiem i często opiera się na pracy własnej i pracy rodziny. Najczęściej są małe – stanowią początkowe stadium rozwoju firmy.

13 Kryterium: własności Firma rodzinna to „firma, w której jedna rodzi­na posiada większość udziałów i ma całkowitą kontrolę nad firmą". Kryterium: własność i zarządzanie Firmy rodzinne to firmy, których polityka i kie­runek rozwoju są rezultatem znacznego wpływu jednej lub kilku rodzin. Kryterium - transferu międzypokoleniowego To taka firma, która przejdzie na własność i pod zarząd następnego pokolenia rodziny. Przedsiębiorstwo rodzinne - przykłady definicji

14 Klasyfikacja spółek

15 Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, której podstawą finansową jest kapitał wniesiony przez wspólników w formie akcji. Spółka akcyjna ma zazwyczaj dużą liczbę akcjonariuszy, którzy traktują udział w spółce przede wszystkim jako lokatę kapitału. Spółka akcyjna jest spółką z ograniczoną odpowiedzial­nością w tym sensie, że jej udziałowcy odpowiadają za zobowiązania spółki tyl­ko do wysokości zakupionych akcji. Spółka akcyjna ma osobowość prawną.

16 Korporacja to to firma w formie spółki kapi­tałowej, która realizuje imperatyw wzrostu i jest w stanie odnosić sukcesy w globalnych procesach gospodarczych ze względu na swoją możliwość oddziaływania, wynikającą z kompetencji i zasobów, oraz ze względu na obszar, w którym prowadzi operacje.

17

18 Związek dwóch lub większej liczby niezależnych formalnie przedsiębiorstw, oparty na konkretnym porozumieniu i ukierunkowany na realizację celów strategicznych, zaakceptowanych przez uczestników.

19 Alianse między przedsiębiorstwami konkurencyjnymi Alianse między przedsiębiorstwami niekonkurencyjnymi Alianse komplementarne Alianse pseudokoncentracji Integracja ścisła Partnerstwo wertykalne Porozumienia międzysektorowe Międzynarodowe joint venture

20 Decyzje strategiczne Decyzje operacyjne Decyzje podejmowane przez właścicieli każdej z firm Decyzje podejmowane wspólnie Decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą MJV Wspólne przedsięwzięcie handlowe, przemysłowe co najmniej dwóch odrębnych firm (matek), które wspólnie powołują do życia prawnie niezależną jednostkę (dziecko) realizującą założone cele.

21 Alianse między przedsiębiorstwami konkurencyjnymi Alianse komplementarne Alianse pseudokoncentracji Integracja ścisła

22 Alianse między przedsiębiorstwami konkurencyjnymi Alianse komplementarne Alianse pseudokoncentracji Integracja ścisła

23 Alianse między przedsiębiorstwami konkurencyjnymi Alianse komplementarne Alianse pseudokoncentracji Integracja ścisła


Pobierz ppt "Zakres wymagań egzaminacyjnych Podręcznik oraz treści wykładane. Egzamin będzie testem jednokrotnego wyboru – składającego się z 45 pytań (30 z podręcznika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google