Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – część II, administracja samorządowa” BIAŁYSTOK, 10 sierpnia 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – część II, administracja samorządowa” BIAŁYSTOK, 10 sierpnia 2010."— Zapis prezentacji:

1 „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – część II, administracja samorządowa” BIAŁYSTOK, 10 sierpnia 2010

2 Podstawowe założenia 1. Wymogi SIWZ  Określone ramy czasowe  Określone ramy funkcjonalne  Określona liczba Partnerów 2. Wytyczne w zakresie opracowania Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych w ramach RPO WP na lata 2007-2013 3. Uwzględnienie istniejących rozwiązań 4. Uwzględnienie pozostałych zewnętrznych aspektów formalno prawnych i finansowych (np. trwające prace w MSWiA nad nową instrukcją kancelaryjną) 10 sierpnia 2010 Zasady współpracy pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym EDC 20102

3 Inwentaryzacja danych  Weryfikacja i uzupełnienie danych posiadanych przez Zamawiającego  Analiza istniejących rozwiązań pod kątem możliwości integracji  Możliwość wykorzystania i dzielenia zasobów przez Partnerów  Weryfikacja zawartych umów przez Lidera i Partnerów  Określenie potrzeb szkoleniowych w fazie wdrożeniowej projektu Jedna skrzynka kontaktowa z Wykonawcą: epodlasie@portalfunduszy.pl 10 sierpnia 20103 Zasady współpracy pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym EDC 2010

4 Opracowanie założeń i rozwiązań Określenie technicznej wykonalności projektu Określenie finansowej wykonalności projektu Analiza wariantowa rozwiązań technicznych Model ekonomiczny rozwiązań Modułowość Założenie integracji projektowanych systemów (z centralną platforma ePUAP, Cyfrowym Urzędem Administracji Rządowej (CUAR) Dostosowanie do nowych technologii standardów informacji i systemów komunikacji (np. multimedia, rozwiazania mobilne) 10 sierpnia 20104 Zasady współpracy pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym EDC 2010

5 Akceptacja Akceptacja koncepcji SW i metodyki Akceptacja zakresu rzeczowego i założeń funkcjonalnych Akceptacja założonego udziału finansowego Akceptacja budżetu projektu – decyzja Partnerów i deklarowany zakres partycypacji 10 sierpnia 2010 5 Zasady współpracy pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym EDC 2010

6 Opracowanie studium Opracowanie Studium Wykonalności dla uzgodnionego zakresu w tym:  struktura organizacyjna do zrealizowania projektu z uwzględnieniem kadr urzędu i specjalistów z poza jednostki zleceniodawcy (menadżer projektu),  analiza ryzyka  harmonogram realizacji Projektu  przepływy finansowe w ramach projektu Opracowanie załączników do SW  załącznik rzeczowo-finansowy  dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko  zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000  mapy i szkice lokalizujące projekt  Inne wymagane załączniki 10 sierpnia 2010Metodyka studium wykonania Projektu – EDC 20106

7 Faza wdrożenia Wniosek o dofinansowanie projektu Zarządzanie projektem Finansowe rozliczenie projektu zgodnie z wymogami UE Utrzymanie (trwałość) i rozbudowa projektu Zmiany - modyfikacja i dostosowanie Kolejny projekt ??? 10 sierpnia 20107 Zasady współpracy pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym EDC 2010

8 Dziękuję za uwagę 10 sierpnia 20108 Zasady współpracy pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym EDC 2010 Janusz Baczewski, EDC Sp. z o.o. baczewski@portalfunduszy.pl


Pobierz ppt "„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – część II, administracja samorządowa” BIAŁYSTOK, 10 sierpnia 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google