Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata z udziałem dyrektorów szkół i placówek oświatowych maj/czerwiec 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata z udziałem dyrektorów szkół i placówek oświatowych maj/czerwiec 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Debata z udziałem dyrektorów szkół i placówek oświatowych maj/czerwiec 2016 r.

2  Konstytucja RP (art. 70, głównie ust. 3, art. 53 ust. 3)  ustawa o systemie oświaty (m.in. art. 31 ust. 1 pkt. 1, art. 32a, art. 32b, art. 33 – 34c, art. 35 – 35b, art. 39 ust. 1 pkt. 2)  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1270)

3 Diagnostyczno – oceniającyWspomagający Ocenianie stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. Udzielanie pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Obserwowanie, analizowanie i ocenianie przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

4  obowiązek szkolny/obowiązek nauki  podstawa programowa/ramowe plany nauczania  standardy wymagań i oceniania  proces dydaktyczny/kwalifikacje nauczycieli  bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki  infrastruktura/wyposażenie szkół i placówek  pomoc dla uczniów  prawa dziecka/prawa ucznia

5 Akty prawne ukierunkowane na kontrolę i ocenę pracy nauczyciela Akty prawne ukierunkowane na ocenę jakości pracy szkoły rozporządzenie z 10 grudnia 1991 r.rozporządzenie z 13 sierpnia 1999 r. rozporządzenie z 31 grudnia 1996 r.rozporządzenie z 23 kwietnia 2004 r. rozporządzenie z 15 grudnia 2006 r.rozporządzenie z 7 października 2009 r. rozporządzenie z 27 sierpnia 2015 r.

6 20042006od 2009 KONTROLOWANIE WSPOMAGANIE MIERZENIE JAKOŚCI WIZYTACJE BADANIA EWALUACJA

7  stworzenie systemu nadzoru pedagogicznego gwarantującego wsparcie szkół i placówek w rozwoju  ułatwienie prowadzenia polityki edukacyjnej w Polsce dzięki dostarczeniu informacji o całym systemie oświatowym

8 KONTROLA EWALUACJA WSPOMAGANIE WEWNĘTRZNA ZEWNĘTRZNA CAŁOŚCIOWAPROBLEMOWA

9 Ewaluacja zewnętrznaEwaluacja wewnętrzna przeprowadzana cyklicznie jest autonomicznym działaniem szkoły przeprowadzana przez zewnętrzny zespół wizytatorów ds. ewaluacji prowadzona w dowolnym momencie przeprowadzona w odniesieniu do wymagań – całościowa lub problemowa skoncentrowana na bieżących potrzebach placówki przeprowadzona z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi przeprowadzona w odniesieniu do wybranych wymagań, określonych w rozporządzeniu lub do innych zagadnień, uznanych w szkole lub placówce za istotne

10 od roku szkolnego 2016/2017  skrócenie raportów z ewaluacji  zmodyfikowanie niektórych narzędzi  ustalenie mniejszej liczby wymagań badanych w ramach ewaluacji problemowych

11 ewaluacja całościowa prowadzona byłaby tylko w przypadku:  niespełniania przez szkołę lub placówkę na poziomie podstawowym wymagań dotyczących efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,  przerwania ewaluacji problemowej

12 od roku szkolnego 2017/2018:  ograniczenie liczby wymagań  opracowanie nowych narzędzi

13 18 czerwca 2016 r. debata w Ministerstwie Edukacji Narodowej https://debataoswiatowa.men.gov.pl

14 1. W jaki sposób dyrektor powinien oceniać i nadzorować pracę szkoły/placówki? 2. W jaki sposób organ nadzoru pedagogicznego powinien oceniać oraz nadzorować pracę szkół i placówek? Wskazanie kierunków zmian skutecznośćużyteczność wpływ na podniesienie jakości


Pobierz ppt "Debata z udziałem dyrektorów szkół i placówek oświatowych maj/czerwiec 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google