Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł."— Zapis prezentacji:

1 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY !!!

2 U nas dowiesz się: jakie rodzaje wsparcia oferują Fundusze Europejskie, czy Twój pomysł ma szanse na dotacje, kiedy i gdzie będą ogłaszane konkursy, jakie są zasady ubiegania się o wsparcie, jak prawidłowo rozliczyć otrzymane środki, w jakich projektach realizowanych z Funduszy Europejskich Możesz wziąć udział (szkolenia, kursy itp.)

3 Statystyka w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich – w roku 2011 udzielono blisko 900 konsultacji

4 Formy udzielanych konsultacji

5 Tematyka konsultacji

6 Oprócz działalności typowo informacyjnej pracownicy Punktu zaangażowani są w działania o charakterze promocyjnym oraz w organizowanie szkoleń i spotkań dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych. Poniżej wybrane działania w 2011 roku. „POWIATOWY DZIEŃ DZIECKA”

7 „III KONFERENCJA NAUKOWA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W RYDZYNIE” „DZIEŃ EUROPY – 09 MAJA” „KONFERENCJA NAUKOWA W BRENNIE”

8 „SPOTKANIA INFORMACYJNE Z UDZIAŁEM KONSULTANTEK PI FE” „TARGI PRACY ORAZ TARGI EDUKACJI”

9 „MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA TERENIE POWIATU LESZCZYŃSKIEGO, GOSTYŃSKIEGO I RAWICKIEGO”

10 Masz pytanie? Skontaktuj się z nami! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Starostwo Powiatowe w Lesznie ul. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno Pokój 114, I piętro tel.+48 65 525 69 66, +48 65 529 68 06 e-mail: leszno.wrpo@wielkopolskie.pl, leszno.fe@wielkopolskie.plleszno.wrpo@wielkopolskie.plleszno.fe@wielkopolskie.pl

11 Aktualne informacje na temat działalności PI FE na stronie www.powiat-leszczynski.plwww.powiat-leszczynski.pl

12 Fundusze Europejskie w pigułce Jednym z podstawowych zadań Unii Europejskiej jest prowadzenie polityki spójności, polegającej na zmniejszaniu różnic w rozwoju społeczno- gospodarczym pomiędzy regionami i krajami UE. Polityka ta jest realizowana za pomocą Funduszy Europejskich, w ramach których wyróżniamy Fundusze Strukturalne finansujące projekty regionalne i Fundusz Spójności dla projektów o zasięgu krajowym.

13 Polityka Spójności UE (2007-2013) FUNDUSZE STRUKTURALNE UE FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

14 Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny, określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych w Polsce: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13. Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cele NSS będą realizowane za pomocą programów operacyjnych.

15 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – www.wrpo.wielkopolskie.pl PO Infrastruktura i Środowisko – www.pois.gov.plwww.pois.gov.pl PO Innowacyjna Gospodarka – www.poig.gov.plwww.poig.gov.pl PO Kapitał Ludzki – www.efs.gov.plwww.efs.gov.pl PO Rozwój Polski Wschodniej – www.polskawschodnia.gov.plwww.polskawschodnia.gov.pl PO Pomoc Techniczna – www.popt.gov.plwww.popt.gov.pl Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – www.minrol.gov.pl; www.arimr.gov.plwww.minrol.gov.pl www.arimr.gov.pl PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich – www.minrol.gov.pl; www.rybactwo.infowww.minrol.gov.plwww.rybactwo.info Europejska Współpraca Terytorialna – www.ewt.gov.plwww.ewt.gov.pl PROGRAMY OPERACYJNE

16

17 Dowiedz się więcej! www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.wrpo.wielkopolskie.pl www.pisop.org.pl www.warp.org.pl www.inwestycjawkadry.pl

18 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Konsultantki PI FE


Pobierz ppt "Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google