Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł."— Zapis prezentacji:

1 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY !!!

2 U nas dowiesz się: jakie rodzaje wsparcia oferują Fundusze Europejskie, czy Twój pomysł ma szanse na dotacje, kiedy i gdzie będą ogłaszane konkursy, jakie są zasady ubiegania się o wsparcie, jak prawidłowo rozliczyć otrzymane środki, w jakich projektach realizowanych z Funduszy Europejskich Możesz wziąć udział (szkolenia, kursy itp.)

3 Statystyka w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich – w roku 2011 udzielono blisko 900 konsultacji

4 Formy udzielanych konsultacji

5 Tematyka konsultacji

6 Oprócz działalności typowo informacyjnej pracownicy Punktu zaangażowani są w działania o charakterze promocyjnym oraz w organizowanie szkoleń i spotkań dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych. Poniżej wybrane działania w 2011 roku. „POWIATOWY DZIEŃ DZIECKA”

7 „III KONFERENCJA NAUKOWA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W RYDZYNIE” „DZIEŃ EUROPY – 09 MAJA” „KONFERENCJA NAUKOWA W BRENNIE”

8 „SPOTKANIA INFORMACYJNE Z UDZIAŁEM KONSULTANTEK PI FE” „TARGI PRACY ORAZ TARGI EDUKACJI”

9 „MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA TERENIE POWIATU LESZCZYŃSKIEGO, GOSTYŃSKIEGO I RAWICKIEGO”

10 Masz pytanie? Skontaktuj się z nami! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Starostwo Powiatowe w Lesznie ul. Kościuszki 4b, Leszno Pokój 114, I piętro tel ,

11 Aktualne informacje na temat działalności PI FE na stronie

12 Fundusze Europejskie w pigułce Jednym z podstawowych zadań Unii Europejskiej jest prowadzenie polityki spójności, polegającej na zmniejszaniu różnic w rozwoju społeczno- gospodarczym pomiędzy regionami i krajami UE. Polityka ta jest realizowana za pomocą Funduszy Europejskich, w ramach których wyróżniamy Fundusze Strukturalne finansujące projekty regionalne i Fundusz Spójności dla projektów o zasięgu krajowym.

13 Polityka Spójności UE ( ) FUNDUSZE STRUKTURALNE UE FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

14 Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny, określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych w Polsce: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13. Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cele NSS będą realizowane za pomocą programów operacyjnych.

15 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – PO Infrastruktura i Środowisko – PO Innowacyjna Gospodarka – PO Kapitał Ludzki – PO Rozwój Polski Wschodniej – PO Pomoc Techniczna – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich – Europejska Współpraca Terytorialna – PROGRAMY OPERACYJNE

16

17 Dowiedz się więcej!

18 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Konsultantki PI FE


Pobierz ppt "Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google