Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji."— Zapis prezentacji:

1 SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji

2 Misja Rady Dostarczenie kompetentnej, niezależnej i wszechstronnej strategicznej ekspertyzy umożliwiającej realizację konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.

3 Cel główny Rady Optymalizacja procesu redukcji emisji jako podstawowego narzędzia ochrony klimatu

4 Cel uzupełniający Rady Przekonanie społeczeństwa co do zasadności działań na rzecz ochrony klimatu w ich optymalnym kształcie

5 Wizja Rady Doprowadzenie do zero-energetycznego rozwoju Polski – zgodnie z założeniami Polityki Energetycznej

6 Wsparcie Europejskiej Fundacji Klimatycznej Istota wsparcia Fundacji polega na zamianie zbioru akcji dorywczych na spójne, konsekwentne i ciągłe działanie na rzecz redukcji emisji. Pomoc Fundacji gwarantuje upublicznienie i nagłośnienie działań Rady, a przez to rozszerza zakres jej oddziaływania

7 Podstawa Prawna Ustawa o Radzie Ministrów przewiduje możliwość powołania Rady przez członka Rady Ministrów (w tym przypadku Wicepremiera, Ministra Gospodarki) (Art. 7, ust. 4, pkt. 5). Zarządzenie Ministra Gospodarki Nr.28 z dn. 21.X. 2009 r. w sprawie powołania Rady.

8 Podstawa Prawna

9 Wręczenie nominacji dla Prezydium Rady Podczas oficjalnej inauguracji Rady w dniu 28 października 2009 r. zostały wręczone nominacje dla Członków Prezydium oraz Przewodniczących Grup Roboczych.

10 Oficjalna inauguracja 28.10.2009

11 Współpraca Międzynarodowa 1 Jednym z zadań Rady jest transpozycja najlepszych doświadczeń europejskich do warunków polskich (z uwzględnieniem ich specyfiki klimatycznej, technologicznej, organizacyjnej i społeczno- psychologicznej)

12 Współpraca Międzynarodowa 2 Task Force: USA Holandia Szwecja Wlk. Brytania inne….

13 Zadania Rady Narodowy Program Redukcji Emisji: √ Zielona Księga – problemy i bariery √ BiałaKsięga – koncepcje i rozwiązania √ Mapa Drogowa – terminy i środki √ koncepcja (SIWZ) NPRE

14 Zielona Księga – problemy i bariery Spis treści: 1.wstęp - cel 2. problemy wymagające rozwiązań – programy 3.zadania wymagające realizacji – akcje 4.kwestie dyskusyjne – kampanie 5. podsumowanie wykonawcze - synteza

15 Zielona Księga

16 Struktura Rady ZAGADNIENIA Inżynierskie Zero- emisyjne Społeczne Makro- gospodarcze Ekologiczne

17 Grupy Makro-gospodarcze MAKRO- GOSPODARCZA PrawoFinanseRynek

18 Grupy Ekologiczne GRUPA EKOLOGICZNA Bezpieczeństwo i paliwa Polityka klimatyczna Ocena oddziaływań

19 Grupy Zero-emisyjne GRUPA ZERO- EMISYJNA Efektywność energetyczna Czyste technologie Źródła odnawialne

20 Grupy Społeczne GRUPA SPOŁECZNA Komunikacja społeczna Społeczeństwo obywatelskie Edukacja i nauka

21 Grupy Inżynierskie Transport Organizacja i zarządzanie

22 PREZYDIUM RADY MAKRO PRAWOFINANSERYNEK EKOLOGICZ NE OCENA ODZIAŁYWA Ń POLITYKA KLIMATYCZ NA PALIWA I BEZPIECZE ŃSTWO ZERO- EMISYJNE ŹRÓDŁA ODNAWIALN E EFEKTYWN OŚĆ ENERGETYC ZNA CZYSTE TECHNOLO GIE INŻYNIERSK IE ŹRÓDŁA SYSTEMOW E SIECI BUDOWNICT WO I MATERIAŁY ORGANIZAC JA I ŻARZĄDZAN IE TRANSPORT SPOŁECZNE KOMUNIKAC JA SPOŁECZNA SPOŁECZŃS TWO OBYWATEL SKIE EDUKACJA I NAUKA SEKRETARI AT

23 Dziękuję za uwagę Krzysztof Żmijewski prof. PW Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji


Pobierz ppt "SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google