Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia pierwszych naborów RPO WiM ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy Planowane nabory i cele na bieżący rok Olsztyn, 9 czerwca 2016 r. Zdzisław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia pierwszych naborów RPO WiM ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy Planowane nabory i cele na bieżący rok Olsztyn, 9 czerwca 2016 r. Zdzisław."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia pierwszych naborów RPO WiM ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy Planowane nabory i cele na bieżący rok Olsztyn, 9 czerwca 2016 r. Zdzisław Szczepkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

2 2 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe PUP Wsparcie osób zarejestrowanych jako bezrobotne, w wieku powyżej 29. roku życia – m.in. pośrednictwo pracy, szkolenia, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanie zatrudnienia. 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe Projekty adresowane do osób niepracujących, w wieku powyżej 29. roku życia (w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędach pracy). Zakres wsparcia zbliżony do projektów PUP. 10.3 Rozwój samozatrudnienia Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej połączone z doradztwem i szkoleniami. 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi. 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe Wsparcie osób objętych restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

3 3

4 Działanie Termin ogłoszenia AlokacjaFormy wsparcia Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia 30 listopada (3 subregiony) 8 mln zł Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Działania na rzecz zdobywania lub/i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy. Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego. Wsparcie formy zatrudnienia wspomaganego. Inne działania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia 30 listopada (7 obszarów) 14 mln zł Wsparcie finansowe osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w początkowym okresie jej prowadzenia. Działanie 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe 30 listopada (3 subregiony) 9 mln zł Wsparcie outplacementowe (tj. wsparcie osób objętych restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu). 4 Wnioski przyjmowane były w terminie 31.12.2015 – 15.01.2016 Wyniki ogłosiliśmy 18 marca 2016 r.

5 5 10.2 Aktywizacja zawodowa Liczba złożonych wniosków - 20 Alokacja - 2 788 000 zł Wartość złożonych wniosków (wnioskowane dofinansowanie) - 12 847 361 zł Liczba projektów dofinansowanych – 2 Wartość projektów dofinansowanych (kwota dofinansowania) - 608 753,23 zł (21,8% alokacji) Subregion olsztyński Liczba złożonych wniosków - 14 Alokacja - 2 448 000 zł Wartość złożonych wniosków (wnioskowane dofinansowanie) - 9 948 705 zł Liczba projektów dofinansowanych – 3 Wartość projektów dofinansowanych (kwota dofinansowania) - 1 627 559,44 zł (66,5% alokacji) Subregion elbląski Liczba złożonych wniosków - 15 Alokacja - 1 564 000 zł Wartość złożonych wniosków (wnioskowane dofinansowanie) - 10 930 193 zł Liczba projektów dofinansowanych – 2 Wartość projektów dofinansowanych (kwota dofinansowania) - 1 321 792,37 zł (84,5% alokacji) Subregion ełcki

6 6 10.3 Wsparcie samozatrudnienia Alokacja - 2 178 550 zł Liczba wniosków – 4 Alokacja - 2 178 550 zł Liczba wniosków - 3 Alokacja - 2 040 000 zł Liczba wniosków - 3 Alokacja- 1 785 000 zł Liczba wniosków – 6 Alokacja - 1 211 250 zł Liczba wniosków – 2 NABÓR NIEROZSTRZYGNIĘTY Alokacja - 1 327 700 zł Liczba wniosków – 1 Alokacja - 1 446 639 zł Liczba wniosków - 3

7 7 10.5 Outplacement Liczba złożonych wniosków - 2 Alokacja - 3 136 500 zł Wartość złożonych wniosków (wnioskowane dofinansowanie) - 6 102 433 zł Subregion olsztyński Liczba złożonych wniosków - 4 Alokacja - 2 830 500 zł Wartość złożonych wniosków (wnioskowane dofinansowanie) - 11 155 008 zł Subregion elbląski Liczba złożonych wniosków - 2 Alokacja - 1 771 579 zł Wartość złożonych wniosków (wnioskowane dofinansowanie) - 3 542 924 zł NABÓR NIEROZSTRZYGNIĘTY Subregion ełcki

8 8 10.4 Opieka żłobkowa Liczba złożonych wniosków - 8 Alokacja - 3 942 447,00 zł Subregion olsztyński Liczba złożonych wniosków - 6 Alokacja - 3 566 976,00 zł Subregion elbląski Liczba złożonych wniosków - 7 Alokacja - 1 877 356,00 zł Subregion ełcki 29 lutego – ogłoszenie naborów 31 marca – 29 kwietnia nabór wniosków Pozytywna weryfikacja wymogów formalnych we wszystkich wnioskach Od 11 maja trwa ocena formalno- merytoryczna Zakończenie oceny – koniec czerwca

9 9 10.2 Aktywizacja zawodowa Alokacja - 6 943 719,27 zł Subregion olsztyński Alokacja - 6 096 924,24 zł Subregion elbląski Alokacja - 3 895 257,15 zł Subregion ełcki 26 kwietnia – ogłoszenie naborów 27 maja – 6 czerwca nabór wniosków Weryfikacja wymogów formalnych – do 20 czerwca Ocena formalna – do 4 lipcaOcena merytoryczna – do 2 września

10 10 Projekty pozakonkursoweProjekty konkursowe Ogłoszone nabory219 Ocenione wnioski40100* Podpisane umowy4015 Wartość podpisanych umów 43 559 318,57 zł20 479 803,32 zł Wartość wydatków w zatwierdzonych WNP 5 083 040,22 zł**0,00 zł * - w tym 21 wniosków z Działania 10.4 (żłobki) w trakcie oceny ** - PUP zaczęły składać wnioski o płatność w maju 2016 r.

11 Działanie Termin ogłoszenia AlokacjaUwagi Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia Czerwiec1,4 mln zł.Powtórny nabór nierozstrzygniętego konkursu dla powiatów: nidzickiego, szczycieńskiego, mrągowskiego. Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia Wrzesień22,5 mln zł.7 konkursów na obszary wydzielone jak dla 2015 roku. Działanie 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe Czerwiec2,1 mln zł.Powtórny nabór nierozstrzygniętego konkursu dla subregionu ełckiego. 11 W sumie w 2016 roku WUP ogłosi 15 konkursów na kwotę ok. 51,4 mln zł

12 12


Pobierz ppt "Doświadczenia pierwszych naborów RPO WiM ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy Planowane nabory i cele na bieżący rok Olsztyn, 9 czerwca 2016 r. Zdzisław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google