Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia pierwszych naborów RPO WiM ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy Planowane nabory i cele na bieżący rok Olsztyn, 9 czerwca 2016 r. Zdzisław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia pierwszych naborów RPO WiM ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy Planowane nabory i cele na bieżący rok Olsztyn, 9 czerwca 2016 r. Zdzisław."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia pierwszych naborów RPO WiM ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy Planowane nabory i cele na bieżący rok Olsztyn, 9 czerwca 2016 r. Zdzisław Szczepkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

2 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe PUP Wsparcie osób zarejestrowanych jako bezrobotne, w wieku powyżej 29. roku życia – m.in. pośrednictwo pracy, szkolenia, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanie zatrudnienia Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe Projekty adresowane do osób niepracujących, w wieku powyżej 29. roku życia (w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędach pracy). Zakres wsparcia zbliżony do projektów PUP Rozwój samozatrudnienia Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej połączone z doradztwem i szkoleniami Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe Wsparcie osób objętych restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

3 3

4 Działanie Termin ogłoszenia AlokacjaFormy wsparcia Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia 30 listopada (3 subregiony) 8 mln zł Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Działania na rzecz zdobywania lub/i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy. Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego. Wsparcie formy zatrudnienia wspomaganego. Inne działania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia 30 listopada (7 obszarów) 14 mln zł Wsparcie finansowe osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w początkowym okresie jej prowadzenia. Działanie 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe 30 listopada (3 subregiony) 9 mln zł Wsparcie outplacementowe (tj. wsparcie osób objętych restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu). 4 Wnioski przyjmowane były w terminie – Wyniki ogłosiliśmy 18 marca 2016 r.

5 Aktywizacja zawodowa Liczba złożonych wniosków - 20 Alokacja zł Wartość złożonych wniosków (wnioskowane dofinansowanie) zł Liczba projektów dofinansowanych – 2 Wartość projektów dofinansowanych (kwota dofinansowania) ,23 zł (21,8% alokacji) Subregion olsztyński Liczba złożonych wniosków - 14 Alokacja zł Wartość złożonych wniosków (wnioskowane dofinansowanie) zł Liczba projektów dofinansowanych – 3 Wartość projektów dofinansowanych (kwota dofinansowania) ,44 zł (66,5% alokacji) Subregion elbląski Liczba złożonych wniosków - 15 Alokacja zł Wartość złożonych wniosków (wnioskowane dofinansowanie) zł Liczba projektów dofinansowanych – 2 Wartość projektów dofinansowanych (kwota dofinansowania) ,37 zł (84,5% alokacji) Subregion ełcki

6 Wsparcie samozatrudnienia Alokacja zł Liczba wniosków – 4 Alokacja zł Liczba wniosków - 3 Alokacja zł Liczba wniosków - 3 Alokacja zł Liczba wniosków – 6 Alokacja zł Liczba wniosków – 2 NABÓR NIEROZSTRZYGNIĘTY Alokacja zł Liczba wniosków – 1 Alokacja zł Liczba wniosków - 3

7 Outplacement Liczba złożonych wniosków - 2 Alokacja zł Wartość złożonych wniosków (wnioskowane dofinansowanie) zł Subregion olsztyński Liczba złożonych wniosków - 4 Alokacja zł Wartość złożonych wniosków (wnioskowane dofinansowanie) zł Subregion elbląski Liczba złożonych wniosków - 2 Alokacja zł Wartość złożonych wniosków (wnioskowane dofinansowanie) zł NABÓR NIEROZSTRZYGNIĘTY Subregion ełcki

8 Opieka żłobkowa Liczba złożonych wniosków - 8 Alokacja ,00 zł Subregion olsztyński Liczba złożonych wniosków - 6 Alokacja ,00 zł Subregion elbląski Liczba złożonych wniosków - 7 Alokacja ,00 zł Subregion ełcki 29 lutego – ogłoszenie naborów 31 marca – 29 kwietnia nabór wniosków Pozytywna weryfikacja wymogów formalnych we wszystkich wnioskach Od 11 maja trwa ocena formalno- merytoryczna Zakończenie oceny – koniec czerwca

9 Aktywizacja zawodowa Alokacja ,27 zł Subregion olsztyński Alokacja ,24 zł Subregion elbląski Alokacja ,15 zł Subregion ełcki 26 kwietnia – ogłoszenie naborów 27 maja – 6 czerwca nabór wniosków Weryfikacja wymogów formalnych – do 20 czerwca Ocena formalna – do 4 lipcaOcena merytoryczna – do 2 września

10 10 Projekty pozakonkursoweProjekty konkursowe Ogłoszone nabory219 Ocenione wnioski40100* Podpisane umowy4015 Wartość podpisanych umów ,57 zł ,32 zł Wartość wydatków w zatwierdzonych WNP ,22 zł**0,00 zł * - w tym 21 wniosków z Działania 10.4 (żłobki) w trakcie oceny ** - PUP zaczęły składać wnioski o płatność w maju 2016 r.

11 Działanie Termin ogłoszenia AlokacjaUwagi Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia Czerwiec1,4 mln zł.Powtórny nabór nierozstrzygniętego konkursu dla powiatów: nidzickiego, szczycieńskiego, mrągowskiego. Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia Wrzesień22,5 mln zł.7 konkursów na obszary wydzielone jak dla 2015 roku. Działanie 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe Czerwiec2,1 mln zł.Powtórny nabór nierozstrzygniętego konkursu dla subregionu ełckiego. 11 W sumie w 2016 roku WUP ogłosi 15 konkursów na kwotę ok. 51,4 mln zł

12 12


Pobierz ppt "Doświadczenia pierwszych naborów RPO WiM ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy Planowane nabory i cele na bieżący rok Olsztyn, 9 czerwca 2016 r. Zdzisław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google