Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawa prawna : krajowa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawa prawna : krajowa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536."— Zapis prezentacji:

1 Podstawa prawna : krajowa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami). lokalna – Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/408/11 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych Zarządzenie Nr 1728/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Programu „Zielone Podwórka” PROGRAM „Zielone podwórka 2012”

2 Jednostka nadzorująca: Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ Jednostka realizująca: Wydział Majątku Miasta UMŁ, Wydział Gospodarki Komunalnej Kierownik projektu: Małgorzata Gajecka – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komulanej Pracownicy merytoryczni: Iwona Brandenburg – kierownik Oddziału Utrzymania Czystości na Terenach Gminnych w WGK UMŁ Katarzyna Królasik – podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ Andrzej Szlaski – podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ

3 Program kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych, w których właścicielem lokali niewyodrębnionych jest miasto Łódź, korzystających z nieruchomości na podstawie umów użyczenia zawartych z Miastem. Celem Programu jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie polepszenia standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców Łodzi poprzez poprawę estetyki otoczenia budynków wspólnot mieszkaniowych w wyniku realizacji Projektu.

4 Do Programu zgłosiło się 13 wspólnot mieszkaniowych. Dwie wspólnoty zrezygnowały z uczestnictwa w fazie wstępnej programu. Z przyczyn formalno-prawnych kolejne dwa projekty wspólnot mieszkaniowych nie mogły zostać zrealizowane.

5 1.Wspólnota Mieszkaniowa – Cieszkowskiego 13 2.Wspólnota Mieszkaniowa – Górnicza 47 3.Wspólnota Mieszkaniowa – Marysińska 102 4.Wspólnota Mieszkaniowa – Pietrusińskiego 12/14 5.Wspólnota Mieszkaniowa – Marynarska 14/22, Organizacji „Win” 41/45 6.Wspólnota Mieszkaniowa – Kamińskiego 20 7.Wspólnota Mieszkaniowa – Przybyszewskiego 32/34 8.Wspólnota Mieszkaniowa – Powstańców Wielkopolskich 2 9.Wspólnota Mieszkaniowa – Lorentza 2 Faktycznie zrealizowano 9 inwestycji pod nazwą „Zielone Podwórka”

6 Wykonano: rekultywację zieleńców; ogrodzenie zieleńców; zakup stojaków ogłoszeniowych. Wspólnota mieszkaniowa Cieszkowskiego 13

7 1.Przed wykonaniem robót

8

9 1.Po wykonaniu robót

10

11 Wspólnota mieszkaniowa Górnica 47 wykonano: rekultywację zieleni; ogrodzenie terenu zieleńca przy śmietniku; zakup i montaż ławek.

12 Przed wykonaniem robót

13

14

15 Po wykonaniu robót

16

17

18

19

20 Wspólnota mieszkaniowa Kamińskiego 20 Wykonano: rekultywację zieleni; zakup i montaż: ławki, stojaka na rowery, solarów, elementów pergoli; wymurowanie i urządzenie klombu.

21 Przed wykonaniem robót

22

23 Po wykonaniu robót

24

25

26

27

28 Miasto zakupiło materiały budowlane oraz sadzonki roślin; Wspólnota Mieszkaniowa wykonała w czynie społecznym chodnik, ogrodzenie, nasadzenia. Wspólnota mieszkaniowa Lorentza 2

29 Przed wykonaniem robót

30

31

32 Po wykonaniu robót

33

34

35

36

37 wykonano: chodniki i dojścia do klatek; wymurowano kwietniki z płyt granitowych; zakupiono i zamontowano solary i ławki; zrekultywowano trawniki wraz z wykonaniem ścieżek z płyt granitowych; nasadzenie szpaleru 2-metrowych thui, oraz innych roślin ozdobnych. Wspólnota mieszkaniowa Marynarska 14/22 Organizacji „WiN” 41/43

38 Przed wykonaniem robót

39

40

41 Po wykonaniu robót

42

43

44

45

46

47

48

49 Wspólnota mieszkaniowa Marysińska 102 Wykonano: rekultywację zieleńców przed budynkiem Wspólnoty; chodnik; nasadzenia roślin iglastych i ozdobnych.

50 Przed wykonaniem robót

51

52 Po wykonaniu robót

53

54

55

56

57 Wykonano: ogrodzenie systemowe i panelowe posesji z furtkami; rekultywację trawnika wraz z nasadzeniami iglaków; nasadzenia szpaleru 2-metrowych thui. Wspólnota mieszkaniowa Pietrusińskiego 12/14

58 Przed wykonaniem robót

59

60

61

62

63 Po wykonaniu robót

64

65

66

67

68

69 Wspólnota mieszkaniowa Powstańców Wielkopolskich 2 Wykonano: chodniki wzdłuż budynku; dojścia do klatek wejściowych.

70 Przed wykonaniem robót

71

72 Po wykonaniu robót

73

74

75 Wykonano: plac zabaw; rekultywację zieleńców; nasadzenia drzew i krzewów iglastych. Wspólnota mieszkaniowa Przybyszewskiego 32/34

76 Przed wykonaniem robót

77

78

79 Po wykonaniu robót

80

81

82

83

84

85 W ramach programu „Zielone podwórka” w 2012 roku zrealizowano 9 nowych współfinansowanych przez Miasto projektów, które wzbogaciły przestrzeń publiczną o nowe elementy małej architektury i zieleni korzystnie wpływające na estetykę otoczenia. Wszystkie zakończone inwestycje spotkały się z aprobatą i dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców.

86 Lp.Wspólnoty Mieszkaniowe Środki przeznaczone na realizację Faktyczna realizacja Środki pozostałe po realizacji 12345 1.Cieszkowskiego 1316.000,0014.551,001.449,00 2.Górnicza 4720.182,9818.500,001.682,98 3.Marysińska 10238.900,0038.850,0050,00 4.Pietrusińskiego 12/1446.784,1045.000,001.784,10 5. Marynarska 14/22 Organizacji WiN 41/43 74.100,0069.000,005.100,00 6.Kamińskiego 2011.000,0010.500,00500,00 7.Przybyszewskiego 32/3440.000,0032.000,008.000,00 8.Powstańców Wielkopolskich 250.133,8349.750,00383,83 9.Lorentza 212.000,0011.989,6010,40 389.553,84290.140,6018.960,31 1.Rozliczenie inicjatywy lokalnej pn. „Zielone podwórka 2012”


Pobierz ppt "Podstawa prawna : krajowa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536."

Podobne prezentacje


Reklamy Google